Tecnologia, economia i universitat: anàlisi dels efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre l'eficiència econòmica de les universitats virtuals

Autor/a

Castillo i Merino, David

Director/a

Vilaseca i Requena, Jordi

Fecha de defensa

2005-01-24

Depósito Legal

B-23194-2006Departamento/Instituto

Universitat Oberta de Catalunya. Internet Interdisciplinary Institut (IN3)

Resumen

Aquest treball d'investigació estudia el procés de transformació de les universitats dels països de l'OCDE durant les dues darreres dècades, en concret els paràmetres de la seva evolució cap al concepte d'universitat xarxa i la seva interacció amb l'adopció i difusió de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'activitat docent i en la gestió universitàries. <br/>En aquest marc, es determinen els patrons d'inversió d'una mostra d'universitats virtuals, definides com a universitats que desenvolupen la seva activitat formativa mitjançant sistemes d'e-learning, i s'analitza la relació entre TIC i eficiència econòmica, arribant a demostrar la hipòtesi principal següent: l'efecte complementari de la inversió en TIC i la innovació metodològica i organitzativa són els factors determinants de l'eficiència tècnica i assignativa d'aquesta tipologia d'universitats; a més, aquests patrons d'inversió expliquen la necessitat d'adaptar els sistemes de costos tradicionalment implantats en el sector universitari a una nova estructura de costos.


El presente trabajo de investigación estudia el proceso de transformación de las universidades de los países de la OCDE durante las dos últimas décadas, en concreto los parámetros de su evolución hacia el concepto de universidad red y su interacción con la adopción y difusión del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la actividad docente y en la gestión universitarias.<br/><br/>En este marco, se determinan los patrones de inversión de una muestra de universidades virtuales, definidas como universidades que desarrollan su actividad formativa mediante sistemas de e-learning, y se analiza la relación entre TIC y eficiencia económica, llegando a demostrar la hipótesis principal siguiente: el efecto complementario de la inversión en TIC y la innovación metodológica y organizativa son los factores determinantes de la eficiencia técnica y asignativa de esta tipología de universidades; además, estos patrones de inversión explican la necesidad de adaptar los sistemas de costes tradicionalmente implantados en el sector universitario a una nueva estructura de costes.

Palabras clave

models de costos; eficiència econòmica; canvi organitzatiu; e-learning; universitat; Tecnologies de la informació i la comunicació

Materias

334 - Formas de organización y cooperación en la economía; 371 - Organización y gestión de la educación y de la enseñanza; 378 - Enseñanza superior. Universidades

Área de conocimiento

Inversió, canvi tècnic i estructura organitzativa a les universitats. Anàlisi econòmica i comptable

Documentos

Tesi_dcastillo.pdf

6.407Mb

 

Derechos

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)