Actualidad psicológica de la teoría de los sentidos internos en Santo Tomás de Aquino 

  Juanola Cadena, Joan d'Àvila (Date of defense: 2015-06-29)

  La psicologia de sant Tomàs d’Aquino, especialment la teoria dels sentits interns, permet explicar d’una forma coherent i unificada els diferents graus de coneixement i la seva relació amb la dinàmica afectiva en l’animal ...

  Análisis geométrico y astronómica en la Catedral de Chartres 

  Seguí Colomar, Juan Miguel (Date of defense: 2017-09-19)

  El primer resultat principal d'aquest treball l'enunciem de la següent manera: La determinació arquitectònica del Laberint, el Creuer, l'Àbsida, la Girola i el Rosetó de la façana principal de la Catedral de Chartres, ...

  Antropología y metantropología en Abelardo Lobato. Nuevo horizonte de comprensión del humanismo cristiano en el contexto universitario 

  Mendoza Rivera, Wilson Fernando, (Date of defense: 2017-07-10)

  En este trabajo de investigación se expone la vida y obra del pensador dominico Abelardo Lobato Casado. Así mismo, trata de la originalidad de su propuesta antropológica llamada metantropología, en virtud de su fundamentación ...

  Arquitectura religiosa virreinal de Yucatán. El conocimiento històrico-técnico de las iglesias con estructura espacial conventual. El conocimiento de la arquitectura histórica como condicionante de la restauración. 

  Ordaz Tamayo, Marisol (Date of defense: 2004-05-03)

  La comprensión de los edificios históricos desde el punto de vista de su materialidad, como paso previo para su intervención, es de vital importancia y es indispensable en la toma de decisiones en los proyectos de su ...

  Ascetisme i Monacat Tardoantic a La Tarraconense (SS. IV-VII). Una Aproximació Sociocultural i Arqueològica 

  Moya Oller, Anna (Date of defense: 2017-12-19)

  Com succeeix a la resta de territoris de l’Imperi romà d’Occident, en la Tarraconense els primers indicis sobre el monacat són pocs i es concentren a partir de la segona meitat del segle IV. En aquest moment no es pot ...

  Assaig sobre l'axiologia hindú: els quatre purusârthes. La resposta hindú a la qüestió kantiana sobre què podem esperar de la vida 

  Duch Plana, Josep Maria (Date of defense: 2010-12-21)

  L’autor planteja una hipòtesi defensada d’una forma transdisciplinar (filosofia, antropologia, sociologia, mitologia, psicologia…). Ens parla, seguint l’estela de Max Scheler i de Max Weber, de la relació entre els quatre ...

  Atansar-se a través de les flames. Una indagació en l'assistència espiritual sanitària a partir de l'adualitat (advaita) a El ritme de l'Ésser de Raimon Panikkar 

  Aleix Bonfill Garcia (Date of defense: 2020-02-25)

  A El ritme de l’Ésser, Panikkar sintetitza l’esforç de tota la seva trajectòria per significar l’experiència humana, especialment des de la vessant espiritual, en l’estat de la cultura del seu temps. Un dels temes recurrents ...

  Borges y la Biblia. Presencia de la Biblia en la obra de Jorge Luis Borges 

  Salvador Vélez, Gonzalo (Date of defense: 2009-03-16)

  El presente trabajo estudia la recepción de la Biblia por parte de Jorge Luis Borges a partir del análisis de su obra completa. Se compone de tres partes. En la primera, contextual, después de perfilar la fortuna literaria ...

  Caminant a les fosques. Estudi i traducció de l'obra apologètica Qéixet u-maguén de rabí Ximon ben Tsémah Duran 

  Frau, Manuel, 1965- (Date of defense: 2012-05-30)

  New Hebrew edition, annotated Catalan translation, and introductory study of Keshet u-Magen, a comparative study of Jewish, Christian and Islamic theology written in the context of the literature of polemics. This research ...

  Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II 

  Saban, Mario Javier (Date of defense: 2016-01-20)

  The focus of this doctoral dissertation is based on a historical explanation of the causes that drove a group of Jews who were part of a small Messianic movement within Judaism in first century to create in the course of ...

  Cábala y poesía. Ejemplos hispánicos 

  Martín Ortega, Elisa (Date of defense: 2009-03-13)

  La Cábala medieval, y otras corrientes de la mística judía, han dado lugar a una escuela de pensamiento, una retórica y unas metáforas que han sido recogidas y reinterpretadas en el siglo XX por cinco poetas hispánicos: ...

  La Compañía de Jesús en Filipinas (1581-­‐1768): realidad y representación 

  Descalzo Yuste, Eduardo (Date of defense: 2015-11-11)

  La presente tesis doctoral aborda el estudio de la presencia de la Compañía de Jesús en las islas Filipinas desde su llegada en 1581 hasta su expulsión en 1768. Sin embargo, no pretende ser una historia completa de los ...

  Creación y Evolución. Fundamentos para una filosofía de la creación evolutiva 

  Casadesús Castro, Ricard (Date of defense: 2016-02-03)

  Aquesta tesi doctoral aborda dos grans temes: Creació i Evolució. Per això, vam començar estudiant la visió clàssica de la creació en Sant Tomàs d'Aquino per a relacionar-la amb l'evolució. Mostrem com Sant Tomàs uneix els ...

  Creure, somiar, lluitar: Barcelona en femení i l’aventura espiritual d’Isabel de Josa (1490-1564) 

  Sáez García, M. Ángeles (Date of defense: 2018-12-11)

  L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és analitzar el nivell d’autoritat, poder i influència assolit per algunes dones durant el segle XVI, així com visualitzar les estratègies emprades per a la seva consecució dins el marc ...

  La cultura política de los católicos de Arequipa y sus cambios durante los episcopados de Mariano Holguín y Leonardo Rodríguez Ballón, 1906-1980 

  Nalvarte Lozada, Juan Carlos (Date of defense: 2022-03-29)

  El marc de referències i principis en què s'emmarca l'ensenyament i l'actuació de l'Església peruana a la política cap als anys vuitanta del segle XX contrasta dràsticament amb les referències i principis que guiaven la ...

  El dios en la maleta. Los caminos de la significación mítica de la realidad de los ecuatorianos católicos en Barcelona y New York 

  Romizi, Francesco (Date of defense: 2013-07-09)

  Observando e interpretando la experiencia católica de los ecuatorianos en Barcelona y New York, llegué a la conclusión de que estos se dirigían al mito y a sus respuestas, movidos, no por algún instinto gregario u otro ...

  El baptisme, evolució històrico-litúrgica i qualitats artístiques i sacramentals de les piles baptismals de la província eclesiàstica de Barcelona 

  Serra Sanmiquel, Juan (Date of defense: 2014-06-16)

  Els motius que m’han mogut a fer aquest treball han estat dos. Primerament, he observat que no hi havia un estudi exhaustiu i unitari en el temps, sobre l’evolució del baptisme. És cert però, que hi ha moltes monografies ...

  El ciclismo urbano en Barcelona: Una mirada feminista 

  Sillero Casado, Azahara (Date of defense: 2022-07-07)

  Aquesta tesi doctoral analitza el ciclisme urbà de Barcelona des d’una perspectiva feminista. Aquesta qüestió general s’ha afrontat des de tres objectius específics. En primer lloc, l’estudi dels col·lectius i els espais ...

  El cultiu de l'espiritualitat com a factor impulsor de la creativitat 

  Puigardeu Aramendia, Oscar (Date of defense: 2020-03-04)

  En una societat que viu de la innovació contínua i de l’avanç constant de les tecnociències, la creativitat es transforma deixant de ser una capacitat lligada als grans innovadors de la història, com podrien ser els grans ...

  El Nou Testament i la història. Estudi sobre la interpretació contemporània de la sagrada escriptura 

  Malé Ribera, Joaquim (Date of defense: 2016-07-17)

  This dissertation studies some of the historiographical approaches that have been carried out with regard to the writings of the New Testament. Part I presents a critical history of the historiography of Jesus of Nazareth ...