Viatgers internacionals: adherència a les recomanacions i incidència de problemes de salut 

  Mirada Masip, Glòria (Date of defense: 2012-06-27)

  Objectius. Conèixer l’evolució del perfil del viatger durant el període 2003-2008. Pels atesos el 2008, caracteritzar l’adherència a les recomanacions i la incidència de problemes de salut relacionats amb el viatge. Mètodes. ...

  Aprendizaje basado en problemas y competencias genéricas : concepciones de los estudiantes de enfermería de la Universidad de la Frontera. Temuco-Chile 

  Illesca Pretty, Mónica (Date of defense: 2012-10-26)

  Amb l'objectiu d'explorar en l'alumnat les opinions respecte a les competències genèriques desenvolupades amb l'aprenentatge basat en problemes (ABP), treballat en grup petit, durant la seva formació de pregrau per donar ...

  Comparació de tres escales de cribratge nutricional per a la gent gran de la comunitat: capacitat predictiva dels efectes adversos de desnutrició 

  Botigué, Teresa (Date of defense: 2013-01-11)

  Objectiu: Analitzar i comparar les escales MNA-SF, DETERMINE i MUST per tal de poder identificar la més adequada com a eina de cribratge per a detectar risc de desnutrició a la població de 75 anys o més que viu al seu ...

  Pruebas diagnósticas de infección en Úlceras por Presión. Prevalencia de infección, evaluación de la validez de los métodos de recogida de muestra y estimación de costes. 

  Blanco Blanco, Joan (Date of defense: 2013-04-17)

  Una de les complicacions més greus de les Úlceres per Pressió (UPP) és la infecció. Tot i que la presència de gèrmens al llit de les UPP és un fet generalitzat, això no implica que totes les UPP estiguin infectades, només ...

  Evaluación de un programa de intervención en salud sexual y reproductiva en grupos seleccionados 

  Martínez Orduna, Miguela (Date of defense: 2013-04-19)

  INTRODUCCIÓ. Els canvis socials i el nou tipus de vida son la causa de l'augment d'infeccions de transmissió sexual entre els joves, d'embarassos no planificats i d'interrupcions voluntaries d'embaràs. OBJETIUS. Conèixer ...

  Estudio de seguimiento de las caídas en la población mayor que vive en la comunidad 

  Lavedán, Ana (Date of defense: 2013-05-30)

  Objetivo: Estimar la evolución de las caídas en los adultos mayores de 75 y más años de edad que residen en la comunidad, en la ciudad de Lleida. Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y longitudinal (una primera fase ...

  Intervenció multimodal d'higiene de mans. Impacte en el compliment, la colonització de les mans dels professionals i la infecció relacionada amb l’atenció sanitària 

  Monistrol Ruano, Olga (Date of defense: 2013-06-14)

  Objectiu: Avaluar l’impacte d’una intervenció multimodal d’higiene de mans (HM) dels professionals de la salut en el compliment, la contaminació de les mans i la infecció relacionada amb l’atenció sanitària (IRAS) en els ...

  Validació de l'escala Palliative Performance Scale Versió 2 (PPSv2) per ser utilitzada en pacients pal·liatius 

  Barallat Gimeno, Eva (Date of defense: 2013-06-19)

  OBJECTIUS: Traduir el qüestionari PPSv2 al català i castellà. Validar l’instrument en la nostra població.METODOLOGIA:Dissenyat en 3 fases: Fase 1: Traducció al castellà i català. Correcció lingüística, gramàtica. Traducció ...

  Síndrome de fatiga crònica: factors associats a la presentació de la malaltia 

  Gimeno Pi, Iraida (Date of defense: 2015-09-04)

  La Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) és una malaltia d’etiologia poc coneguda. S’ha descrit que situacions estressants viscudes podrien tenir relació amb la presentació de la patologia. OBJECTIU: explorar quins poden ser ...

  Factors determinants de la qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones grans que viuen al domicili 

  Bonet Augé, Aïda (Date of defense: 2015-10-23)

  Objectiu: Identificar els factors determinants de la qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones grans que viuen al domicili. Mètodes: Estudi descriptiu i transversal. La mostra total va ser de 640 persones ...

  Impacto de la informatización de procesos del Laboratorio Clínico ICS Lleida en seguridad del paciente 

  Ibarz Escuer, Mercedes (Date of defense: 2015-12-09)

  El objetivo del presente trabajo fue valorar el impacto de la informatización del proceso de solicitud analítica sobre la seguridad del paciente, en el laboratorio clínico del ICS de Lleida, a partir de indicadores de ...

  The Law of the State against the Law of Nurses: a study on the access to and utilization of health and social services by undocumented immigrant women in Spain 

  Gea Sánchez, Montserrat (Date of defense: 2015-12-10)

  OBJECTIVE. To explore the access to and utilization of health and social services by immigrant undocumented women in Spain from the perspective of several actors. METHODOLOGY. A systematic review of scientific literature ...

  Cambios de hábitos para conservar o mejorar la imagen personal y su impacto sobre el estado de salud en estudiantes universitarios de ciencias de la salud 

  Torner Benet, Ma.Teresa (Date of defense: 2016-01-12)

  Objectius: Determinar la percepció de la imatge corporal dels universitaris de ciències de la salut, el nivell de distorsió, els canvis d'hàbits per a conservar-la o millorar-la i l’impacte en l'estat nutricional. Mètodes: ...

  Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en el Hospital de Santa María, la Casa de Maternidad y la Casa de Misericordia de Lleida (1792-1936). Aportaciones a la enfermería 

  Tejero Vidal, Lorena Lourdes (Date of defense: 2016-05-12)

  Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl forman parte de la historia de la enfermería. A Lleida llegaron en 1792 para hacerse cargo de la asistencia del Hospital de Santa María. La metodología se basa en un enfoque ...

  Efecte d’un programa d’Intervenció Assistida amb Gossos en persones majors de 65 anys amb trastorns de l’aparell locomotor 

  Casanova Gonzalvo, Carles (Date of defense: 2016-09-26)

  Objectiu. Analitzar l'eficàcia d'una Intervenció Assistida amb Gossos, en població major de 65 anys amb trastorns de l'aparell locomotor. Mètode. Estudi Clínic Aleatoritzat (n=52), amb Grup Control (n=22) amb un Programa ...

  Evaluación de una intervención para incrementar la cobertura de vacunación antigripal en gestantes 

  Alzuria Alós, Rosa Mar (Date of defense: 2016-12-20)

  Objetivo: Conocer el perfil y cobertura de vacunación antigripal (VAG) de las gestantes atendidas en servicios d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), y el posterior impacto de una intervención a matronas sobre ...

  Tratamiento con miniplatos inestables del síndrome de desequilibrio posterior en pacientes ancianos institucionalizados 

  Aiguadé Aiguadé, Ramon (Date of defense: 2017-04-21)

  INTRODUCCIÓN: Los problemas de equilibrio son comunes entre los adultos mayores y específicamente el denominado Síndrome de Desequilibrio Posterior predisponiendo a los sujetos a sufrir caídas. El tratamiento fisioterápico ...

  Estudio del nivel de reconocimiento y previsión de respuesta poblacional ante el síndrome coronario agudo 

  Artigues i Barberà, Eva María (Date of defense: 2017-05-26)

  INTRODUCCIÓ. El temps del pacient en demora prehospitalària (TPDPH) és llarg. Entre reconeixement de síndrome coronària aguda (SCA) i decisió interactuen diversos factors. OBJECTIUS. Descriure percepció de risc de SCA, ...

  Adaptación cultural y validación al español de la escala Perineal Assessment Tool 

  Alexandre Lozano, Sandra (Date of defense: 2017-06-13)

  Introducció: La incontinència pot donar complicacions com Dermatitis Associada a la Incontinència (DAI). L'etiologia de la DAI és complexa i multifactorial i sovint es confon amb úlceres per pressió (UPP). La Perineal ...

  Qualitat de vida relacionada amb la salut i resultats sensibles a intervencions infermeres en pacients ingressats a cures intensives sotmesos a ventilació mecànica 

  Gallart i Vivé, Elisabet (Date of defense: 2017-06-23)

  Objectiu: Valorar la qualitat de vida relacionada amb la salut en pacients sotmesos a ventilació mecànica en una Unitat de Cures Intensives i la seva relació amb els resultats sensibles a intervencions infermeres. Mètodes: ...