A Computational Academic Integrity Framework 

  Amigud, Alexander (Date of defense: 2018-01-16)

  L'abast creixent i la naturalesa canviant dels programes acadèmics constitueixen un repte per a la integritat dels protocols tradicionals de proves i exàmens. L'objectiu d'aquesta tesi és introduir una alternativa als ...

  A framework for agile design of personalized gamification services 

  Mora Carreño, Alberto (Date of defense: 2018-06-18)

  L'interès en l'aplicació de les tècniques de ludificació en diferents contextos ha augmentat en els darrers anys i s'ha convertit en una tendència prometedora en diverses àrees, com la interacció home-màquina (human-computer ...

  Ad-hoc formation of edge clouds over heterogeneous non-dedicated resources 

  Juan Ferrer, Ana (Date of defense: 2020-11-30)

  La proliferació de dispositius connectats ha assolit xifres enormes. Avui, els dispositius connectats no tan sols estan disponibles a qualsevol lloc, sinó que, a més, adquireixen ràpidament una gran complexitat en la seva ...

  Anomaly detection in smart city wireless sensor networks 

  Garcia Font, Víctor (Date of defense: 2017-02-08)

  Aquesta tesi proposa una plataforma de detecció d’intrusions per a revelar atacs a les xarxes de sensors sense fils (WSN, per les sigles en anglès) de les ciutats intel·ligents (smart cities). La plataforma està dissenyada ...

  An application framework for the systematic construction of multimedia-based Collaborative Complex Learning Resources 

  Gañán Jiménez, David (Date of defense: 2015-04-27)

  Aquest treball de tesi proposa aportar una infraestructura de programari per donar suport a nous tipus de metodologies i recursos d'aprenentatge col·laboratiu augmentats pedagògicament i a través d'una plataforma d'aplicació ...

  Applications of simheuristics and horizontal cooperation concepts in rich vehicle routing problems 

  Quintero Araújo, Carlos Leonardo (Date of defense: 2017-09-29)

  En una economia globalitzada, les companyies s’enfronten a nombrosos reptes associats a les complexes tasques de logística i distribució. Gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, els ...

  Applications of the Internet of Things and optimization to inventory and distribution management 

  Raba Sánchez, David (Date of defense: 2021-09-17)

  This thesis is part of the IoFEED (EU funded) project, which aims to monitor approximately 325 farm bins and investigates business processes carried out between farmers and animal feed producers. We propose a computer-aided ...

  Enterprise reference architectures for higher education institutions: Analysis, comparison and practical uses 

  Sanchez Puchol, Felix (Date of defense: 2022-04-29)

  Enterprise Architecture (EA) is currently accepted as one on the major instruments for enabling organisations in their transformation processes to achieve business-technology alignment. Despite that over the last years EA ...

  From metaheuristics to learnheuristics: Applications to logistics, finance, and computing 

  Calvet Liñán, Laura (Date of defense: 2017-07-12)

  Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. ...

  Human body parts segmentation via stacked and multi-task learning 

  Sánchez Abril, Daniel (Date of defense: 2019-10-09)

  La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per ...

  Integrating secure mobile P2P systems and Wireless Sensor Networks 

  Domingo Prieto, Marc (Date of defense: 2017-03-03)

  Aquesta tesi tracta de les diferents limitacions trobades a WSN per a habilitar-ne el desplegament en nous escenaris i facilitar la difusió de la informació obtinguda. A un nivell baix, ens centrem en el consum d’energia, ...

  Model-driven round-trip engineering of REST APIs 

  Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 2019-05-13)

  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

  A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios 

  Mora Núñez, Néstor (Date of defense: 2016-10-28)

  Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes ...

  Service allocation methodologies for contributory computing environments 

  Cabrera Añon, Guillem (Date of defense: 2014-11-06)

  Aquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per ...

  Simheuristics to support efficient and sustainable freight transportation in smart city logistics 

  Gruler, Aljoscha Claudio (Date of defense: 2018-03-12)

  La logística urbana intel·ligent constitueix un factor crucial en la creació de sistemes de transport urbà eficients i sostenibles. Entre altres factors, aquests sistemes es centren en la incorporació de dades en temps ...

  Towards assessing information privacy in microblogging online social networks. The IPAM framework 

  Oukemeni, Samia (Date of defense: 2019-09-13)

  Les xarxes socials en línia incorporen diferents formes de comunicació interactiva com serveis de microblogs, compartició de fitxers multimèdia o xarxes de contactes professionals. En els últims anys han augmentat els ...

  Transcriptome profiling and longitudinal cohort studies of myositis subsets 

  Pinal Fernández, Iago (Date of defense: 2020-12-28)

  Inflammatory myopathies are a heterogeneous family of rare autoimmune diseases affecting multiple organs and systems, including the skin, the lungs, the muscles and/or the joints. Accurately defining their pathogenesis and ...

  Un Tutor Virtual Afectivo (TVA) basada en la Gestión de las Emociones durante las Interacciones en el Aprendizaje 

  Arguedas Lafuente, Marta María (Date of defense: 2016-11-17)

  El problema d'investigació que s'ha desenvolupat en aquesta tesi pretén donar resposta a algunes de les preguntes obertes actualment al voltant de dos grans temes, "Emotion Awareness in elearning" i "Emotional feedback in ...

  Using ubiquitous computing for preventing risk behaviors based on smart contexts through mobile devices: an approach for nutrition and sexually transmitted diseases 

  Besoaín Pino, Felipe Andrés (Date of defense: 2018-05-24)

  Darrerament s'han fet servir diversos mètodes per a educar persones i comunitats sobre temes relacionats amb problemes mundials de salut, entre els quals hi ha la nutrició i els comportaments sexuals. En l'àmbit de la ...

  Visual scene context in emotion perception 

  Kosti, Ronak (Date of defense: 2019-09-19)

  Els estudis psicològics demostren que el context de l'escena, a més de l'expressió facial i la postura corporal, aporta informació important a la nostra percepció de les emocions de les persones. Tot i això, el processament ...