Now showing items 1-20 of 2994

  1,3- DIPHOSPHITE LIGANDS WITH FURANOSIDE BACKBONE: A POWERFUL TOOL IN ASYMMETRIC CATALYSIS 

  Gual Gozalbo, Aitor (Date of defense: 2009-06-09)

  La catàlisi asimètrica es part de la síntesi asimètrica i fa possible la transformació de substrats pro-quirals o racèmics en productes quirals emprant quantitats catalítiques de compostos que contenen informació quiral. ...

  1,4-Dihydropyridines as Versatile Reagents in Photochemical Carbon-Carbon Bond-Forming Processes 

  Alandini, Nurtalya (Date of defense: 2020-07-08)

  Les transformacions fotoquímiques es basen en la capacitat de molècules o catalitzadors orgànics d’absorbir llum i arribar als estats electrònicament excitats. Atès que les propietats físiques i químiques de les molècules ...

  10-Undecenoic acid-based biodegradable hydroxy polyesters: a platform for aminoacid bioconjugates and PEG-derived amphiphilic copolymers. 

  Valverde Sarmiento, Carmen (Date of defense: 2018-10-19)

  El gran desenvolupament que actualment estan experimentant els biopolímers es deu fonamentalment als alts preus i a la disminució de les reserves de petroli, juntament amb la preocupació que existeix avui en dia en matèria ...

  1719: La Guerra de la Quàdruple Aliança i l’origen dels Mossos d’Esquadra 

  Hidalgo Cela, David (Date of defense: 2019-02-18)

  L’origen de l’actual Cos de Mossos d’Esquadra ha estat objecte d’anàlisis, estudi i debat des de la segona meitat del segle XIX fins als nostres dies. Una gènesi que s’ha vist enfosquida a causa de diverses circumstàncies ...

  1H-NMR glycoprotein analysis: An Advanced approach for inflammatory diseases diagnosis 

  Fuertes Martín,Rocio (Date of defense: 2019-07-11)

  La inflamació és una resposta biològica complexa d'un organisme davant d'estímuls de diversa etiologia. Durant la resposta inflamatòria es produeix una variació en les concentracions de certes proteïnes presents en plasma ...

  2-dESOXI-2-IODO-1-TIO-FURANÒSIDS I PIRANÒSIDS. NOUS DADORS DE GLICOSIL PER A LA SÍNTESI ESTEROSELECTIVA DE 2-DESOXI-OLIGOSACÀRIDS. 

  Arnés Novau, Xavier (Date of defense: 2003-10-14)

  Els 2-desoxi i 2,6-didesoxi glicòsids són unitats estructurals importants en multitud de productes naturals entre els que es troben fàrmacs antitumorals (antraciclines com Ia ciclamicina 0), antibiòtics (eritromicines, ...

  3-Alquil-2-metoxipirazines en mostos i vins: determinació analítica i estudi de la influència d'alguns factors vitivinícoles 

  Sala Camps, Cristina (Date of defense: 2004-11-25)

  Les 3-alquil-2-metoxipirazines es troben en moltes plantes, entre les quals hi ha Vitis vinifera. Les més importants pel que fa a la seva presència i potencial influència en l'aroma del vi són la 3-isobutil-, la 3-sec-butil- ...

  A computational re-assessment of sexual dimorphism in the human cranium beyond traditional morphometrics: geometric morphometric methods and neural network analysis 

  Del Bove, Antonietta (Date of defense: 2023-12-01)

  L'objectiu principal d'aquesta tesi de doctorat és avançar en l'estudi i la comprensió del dimorfisme sexual en els cranis humans moderns. Per aconseguir aquests objectius, primerament explorem quines són les característiques ...

  A First Principles Investigation of the Adsorption and Reactions of Polyfunctionalized Molecules on Oxides and Metals 

  Carchini, Giuliano (Date of defense: 2015-01-08)

  En aquesta Tesi, hem estudiat l'adsorció en òxids i metalls mitjançant simulacions basades en la Teoria del Funcional de Densitat considerant una correcció semiempírica per a la dispersió. En primer lloc, s'han investigat ...

  A Formal Characterization of Fuzzy Degrees of Grammaticality for Natural Language 

  Torrens Urrutia, Adrià (Date of defense: 2019-05-09)

  En aquesta tesis podem trobar un nou sistema que caracteritza formalment els graus difusos gramaticalitat en el llenguatge natural. Proposa la base d'una gramàtica difusa, les seves característiques, fórmules difuses i ...

  A holistic conceptualization of consumer waiting behavior in online live streaming platforms 

  Aride, Othmane (Date of defense: 2023-10-17)

  L'espera és una influència comuna i pervasive en la vida de les persones. Té lloc en una àmplia varietat de contextos com les cues de supermercats, les multituds en concerts, les sales d'espera, els restaurants, les trucades ...

  A Literacia e a Saúde Mental Positiva dos Adolescentes 

  Pimenta Nobre, Joana Rita (Date of defense: 2023-04-14)

  L'adolescència és un període marcat per transicions relacionades amb el desenvolupament humà normal, però que tendeixen a fer als adolescents més vulnerables a possibles riscos per a la salut. La literatura mostra la ...

  A multi-omics approach to describe crosstalk between gut microbiota and host: epigenetic and virome role 

  Kazakova Borodina, Polina (Date of defense: 2023-06-09)

  La microbiota intestinal juga un paper crucial en el manteniment de la salut i l'homeòstasi humanes, per tant, el desenvolupament de la microbiota intestinal durant els primers anys de vida té un impacte significatiu a la ...

  A probabilistic integrated object recognition and tracking framework for video sequences 

  Amezquita Gómez, Nicolás (Date of defense: 2009-12-04)

  Recognition and tracking of multiple objects in video sequences is one of the main challenges in computer vision that currently deserves a lot of attention from researchers. Almost all the reported approaches are very ...

  A quantitative and qualitive inquiry into translators'visibility and job-related happiness: the case of greater China 

  Liu, Fung Ming (Date of defense: 2011-06-27)

  Abstract This research employs a mixed-methods design combining both quantitative and qualitative approaches in order to carry out a thorough investigation into the relationship between the translator’s visibility and ...

  A quantitative study of translation difficulty based on an analysis of text features in japanese-to-english short-passage translation tests 

  Howard, Diane Leighty (Date of defense: 2016-02-02)

  Aquest estudi ha investigat si una característica pròpia dels fragments de lectura de nivell 3 ILR (Interagency Languae Roundtable) – seguir un argument que requereix cert grau d'inferència – era una dificultat de traducció ...

  A sliding mode approach to control power sinks and power sources in dc-dc switching converters 

  Zambrano Prada, David Alejandro (Date of defense: 2023-11-17)

  El modelatge de convertidors commutats dc-dc com a elements de potència utilitzats en sistemes fotovoltaics, microxarxes i vehicles elèctrics. Aquests models poden aparèixer en la forma de circuits d'un únic port, i.e., ...

  A SOCIOCULTURAL ANALYSIS OF RETRANSLATIONS OF CLASSIC ENGLISH NOVELS IN MAINLAND CHINA 1949-2009 

  Tian, Chuanmao (Date of defense: 2014-02-14)

  Aquest estudi analitza les (re)traduccions al xinès de novel•la clàssica anglesa en relació als canvis d’estratègia traductora i el boom retraductor dels anys 90. L’estudi es divideix en dos períodes: economia planificada ...

  A trajectória da prevançao às drogas no Brasil: do proibicionismo à reduçao de danos e seus reflexos nas políticas locais 

  Silva Trad, Sergio do Nascimento (Date of defense: 2010-12-20)

  RESUMEN La investigación analizó el control y la regulación del uso de drogas en el Brasil – donde se confrontan los modelos de abstinencia y de Reducción de Daños - y sus implicaciones para las políticas y prácticas ...

  Ab-initio insight into the organic photochemical diversity: non-radiative decay in uracil and derivatives and intramolecular charge transfer mechanisms in the benzonitrile family 

  Yannick, Mercier (Date of defense: 2011-06-20)

  En esta tesis, se ha estudiado dos tipos de reacciones fotoquímicas. Por una parte, se han determinado los mecanismos de reacciones de desactivación no radiativa en la molécula de Uracilo, que forma parte del ARN. Mediante ...