Browsing Departament d'Economia by defense date

Browsing Departament d'Economia by defense date

Sort by: Order: Results:

 • Albiol-Sanchez, Judit (Date of defense: 15-06-2015)
  El tema de l’emprenedoria com un camp d'investigació és àmpliament reconegut i s'ha afirmat com un important motor de creixement econòmic. Aquesta tesi doctoral consisteix en tres assaigs centrats en l'anàlisi de l'emprenedoria. ...
 • Ibáñez Zárate, Guiomar (Date of defense: 22-06-2015)
  En un ambient competitiu, on la innovació és complexa, arriscada i costosa, les empreses consideren freqüentment la col•laboració com una estratègia d'innovació. Aquestes estratègies poden prendre la forma de research joint ...
 • Meix Llop, Enric (Date of defense: 23-10-2015)
  El treball consta de tres capítols principals. El primer explora la relació entre el nivell de descentralització fiscal i política de 22 països OECD i el rendiment acadèmic dels seus alumnes. El capítol conclou que en els ...
 • Garcia Fortuny, Judit (Date of defense: 12-11-2015)
  Aquesta tesis estudia l’impacte de la corrupció i del senyoreatge en instruments monetaris i fiscals, com la taxa d’impostos i d’inflació, i en el conservadorisme del banc central. En el segon capítol, analitzo com la ...
 • Jordi Amorós, Catalina (Date of defense: 15-01-2016)
  Aquesta tesi doctorar està integrada per tres assajos en els que s’analitzen canvis en la situació laboral de les persones i com aquests canvis impacten en la carrera professional. En el primer assaig, a partir de l’historial ...
 • Bannikova, Marina (Date of defense: 06-07-2016)
  Jo estudio la connexió entre la corrupció i les característiques estructurals dels parlaments: nombre de seients, el nombre de partits representats, i regles de decisió adoptades. Amb l'aplicació d'enfocaments analítics i ...
 • Sackey, Frank Gyimah (Date of defense: 11-11-2016)
  El primer capítol examina la mesura que l'accés al crèdit i el racionament del crèdit estan influenciats pel tipus de microfinances basat en els principals factors que determinen les micro, accés de les petites i mitjanes ...
 • Batalla Bejerano, Joan (Date of defense: 19-12-2016)
  A nivell mundial les energies renovables han crescut de forma considerable al llarg d'aquestes dues últimes dècades, havent substituït parcialment als combustibles fòssils en àmbits tals com la generació elèctrica. Una ...
 • Sanz Córdoba, Patricia (Date of defense: 06-11-2017)
  La següent tesi investiga l'existència de la competència tributària i les interaccions entre les polítiques fiscals dels països de l'OCDE utilitzant un model de dades de panell dinàmic espacial i considerant interaccions ...
 • Turrión Prats, Judith (Date of defense: 23-02-2018)
  L'objectiu principal d'aquesta tesi és analitzar l'estacionalitat turística, un tema d’especial interès per als gestors turístics i la literatura acadèmica. Aquest fenomen és un dels més problemàtics, principalment en ...
 • Coll Martínez, Eva (Date of defense: 23-02-2018)
  Aquesta tesi analitza i identifica quins són els factors que faciliten la localització i aglomeració de les indústries creatives a nivell local i les compara amb les de la resta d’activitats econòmiques. Aquesta tesi ...
 • Jove Llopis, Elisenda (Date of defense: 01-03-2018)
  L'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral ha estat proporcionar nous coneixements sobre els determinants i els efectes de les estratègies d'innovació basada en una investigació empírica amb dades a nivell d’empresa ...
 • Miranda Gualdron, Karen Alejandra (Date of defense: 29-06-2018)
  Aquesta tesi proposa una metodologia per identificar i estimar externalitats espacials associades als efectes inviduals en models per a dades de panell. La clau d'aquest nou enfocament és l'ús d'una especificació d'efectes ...
 • Solís Baltodano, Maria José (Date of defense: 27-09-2018)
  L'objectiu principal d'aquesta tesi es centra en els problemes de demanada. Un problema de conflicte d'interessos que surgeix en el moment en que un recurs s'ha de distribuir entre un cert nombre d'agents i no n'hi ha ...
 • Zergawu, Yitagesu Zewdu (Date of defense: 08-11-2018)
  Aquesta tesi es compon de quatre assaigs empírics que estudien l'economia política de l'heterogeneïtat social, la migració internacional i la qualitat institucional. El primer assaig analitza l'impacte dels xocs de preus ...
 • Moskalenko, Anna (Date of defense: 25-02-2019)
  Aquesta tesi consta de quatre capítols independents relacionats amb la presa de decisions col·lectives. En primer lloc, s'analitza la dinàmica en un partit polític en presència del conflicte intern. Es mostra com la ...
 • Rodriguez Justicia, David (Date of defense: 16-09-2019)
  Aquesta tesi contribueix a la literatura que estudia la moral tributària amb tres estudis organitzats en capítols: El Capítol 1 analitza dos canals a través dels quals l'educació influeix en la moral tributària. Els ...
 • Méndez Ortega, Carles (Date of defense: 04-10-2019)
  Aquesta tesi identifica i analitza els factors que determinen la ubicació de les empreses del Software i dels Videojocs (SVE) a les àrees metropolitanes, analitzant la ubicació i l'aglomeració d'aquestes empreses amb altres ...