Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica 

  López Berral, Andrés Eugenio (Date of defense: 2022-05-04)

  El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat ...

  Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo tardío 

  Vilaseca Boixareu, Isabel (Date of defense: 2016-10-10)

  Aquesta tesi doctoral s'escriu en un context de crisi civilitzatòria marcat pels límits planetaris als quals s'enfronta el sistema capitalista mundial, amenaçant la supervivència de l'espècie humana. Oberta des dels anys ...

  Development of Energy Sector in Iran in Light of Energy Trilemma. An Analysis of Legal and Policy Challenges 

  Masjedi, Mohammad Mohsen (Date of defense: 2020-04-30)

  La investigació científica demostra que l'escalfament de el sistema climàtic global és inequívoc. La concentració de diòxid de carboni i altres emissions de gasos d'efecte hivernacle és la causa principal de l'canvi actual ...

  La transición energética como matriz para el diseño de una nueva gobernanza global 

  Ricarte Lopes, Thays (Date of defense: 2017-10-13)

  La present tesi doctoral té el seu germen en una preocupació que s’emmarca dins les falles de governança del sistema món capitalista, això és, de l'estructura institucional del metabolisme social global, i en el context  ...

  Les centrals de contractació com a mecanismes de racionalització tècnica de la contractació pública a l'àmbit supralocal 

  Juncosa Vidal, M.Carme (Date of defense: 2016-07-06)

  En un context en el que sembla fomentar-se l’externalització dels serveis públics, la introducció de valors propis de l’empresa privada al sector públic i en el qual, al mateix temps, s’aposta per vincular la contractació ...

  Minoría de edad y delincuencia sexual: consecuencias jurídicas aplicables a menores que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual 

  Sancho Conde, Tatiana (Date of defense: 2020-09-16)

  Aquest treball aborda l'estudi de les conseqüències jurídiques aplicables als menors que cometen delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, amb la finalitat de poder reflexionar sobre la necessitat, idoneïtat i ...

  Sitios Naturales Sagrados en el Derecho Internacional: una mirada antropológica a la respuesta jurídica 

  Basilio Sao Mateus, Jeronimo (Date of defense: 2020-07-14)

  En la present tesi doctoral s'analitza el recent procés d'incorporació de la idea Llocs Naturals Sagrats (SNS) en diferents organismes internacionals, amb la finalitat inicial de mapar aquest procés. Una vegada realitzat ...