Now showing items 1-20 of 142

  A Computational Model for the Construction of Knowledge-based Collaborative Learning Distributed Applications 

  Caballé Llobet, Santi (Date of defense: 2008-09-17)

  en català:<br/><br/>Un camp de recerca important dins del paradigma del Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) és la importància en la gestió eficaç de la informació d'esdeveniments generada durant l'activitat ...

  A Middleware for Service Deployment in Contributory Computing Systems 

  Lázaro Iglesias, Daniel (Date of defense: 2011-06-07)

  Aquesta tesi adreça les mancances de la computació en núvol, els desktop grids i les xarxes d'igual a igual envers l'ús de recursos no dedicats per a computació de propòsit general mitjançant la proposta del model de ...

  A semantic description model for the development and evaluation of personalized learning environments based on distributed systems 

  Gutiérrez Carreón, Gustavo Alfonso (Date of defense: 2016-01-19)

  L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és implementar i avaluar Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) distribuïts amb el suport de models semàntics per a la descripció de serveis d'aprenentatge i la seva incorporació dins en ...

  La actividad del docente en postgrado y su interacción con los entornos virtuales 

  Cisneros Hernández, Lidia (Date of defense: 2016-01-29)

  Aquesta investigació se situa en la perspectiva del pragmatisme i respon al problema de com els docents de postgrau interactuen amb les eines en entorns virtuals per exercir la docència; el marc teòric aborda la teoria de ...

  AIJTeens: un recurso psicoeducativo y de mentoría online dirigido a adolescentes con Artritis Idiopática Juvenil 

  Beneitez de Dios, Imma (Date of defense: 2020-03-02)

  La artritis idiopática juvenil (AIJ) es una enfermedad reumática que cursa con dolor y puede conllevar dificultades físicas y psicosociales. A través de entrevistas a 14 adolescentes con AIJ y de un grupo focal en el que ...

  Amateur museum practices: leisure, myth, and ritual. Seven case studies from Catalonia and a contrast case from Colombia 

  Moncunill Piñas, Mariona (Date of defense: 2017-09-25)

  Els museus amateur són museus practicats com a lleure pels seus fundadors. Malgrat que la museologia no ha prestat gaire atenció a aquesta tipologia de museus, ens ofereixen l'oportunitat de qüestionar temes importants ...

  Anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i l'aprenentatge de la multimèdia en entorns virtuals 

  Porta Simó, Laura (Date of defense: 2011-06-17)

  La tesi doctoral que teniu a les mans ofereix una anàlisi de l'impacte i la repercussió dels recursos multimèdia en l'ensenyament i aprenentatge universitari del multimèdia en línia. Avui en dia, les noves tecnologies de ...

  Applications of Biased Randomization and Simheuristic Algorithms to Arc Routing and Facility Location Problems 

  González-Martin, Sergio (Date of defense: 2015-03-13)

  La majoria de metaheuristiques tenen una component aleatori, que normalment està basada en aleatorització uniforme -i.e., l'ús de la distribució de probabilitat uniforme per fer seleccions aleatòries. Per altra banda, el ...

  Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l’ordinador. Influència de la demanda en el procés i els resultats d’aprenentatge 

  Becerril Balín, Lorena (Date of defense: 2011-10-14)

  La principal finalitat d’aquest treball d’investigació és aprofundir en l’estudi psicoeducatiu de l’aprenentatge col•laboratiu amb suport de l’ordinador en tasques de cerca i d’elaboració de la informació en l’educació ...

  Are Social Media Challenging Politics? Interaction in Catalan Parties’ Facebook Pages and among Catalan MPs’ Twitter Accounts 

  Esteve Del Valle, Marc (Date of defense: 2015-07-16)

  Aquesta dissertació es centra en trobar plausibles i refutables explicacions a les interaccions dels partits catalans i els seus representants a Facebook i a Twitter. Intenta donar resposta a una pregunta clara i simple: ...

  Asians to New Spain. Asian cultural and migratory flows in Mexico in the early stages of "globalization" (1565-1816) 

  Carrillo Martín, Rubén (Date of defense: 2015-11-20)

  La tesi explica l'origen i establiment de la primera diàspora asiàtica permanent en el continent americà. Entre 10.000 i 20.000 persones procedents de diverses regions de l'àmbit del sud, sud-est i est d'Àsia van arribar ...

  Avaluació Ex-Ante i Ex-Post de la recerca: Aproximacions per a analitzar la validesa de dues eines d'avaluació de la recerca 

  Solans Domènech, Maria Teresa (Date of defense: 2021-01-15)

  L'objectiu d'aquesta tesi ha estat desenvolupar estratègies per validar mètodes d'avaluació de la recerca en dos fases del procés: una ex ante i una ex post. L'anàlisi de la validesa dels enfocaments d'avaluació de la ...

  Cambio del conocimiento pedagógico sobre evaluación para el aprendizaje del profesor universitario. Efecto de un programa de formación continua y en línea 

  Chumpitaz Campos, Lucrecia Elizabeth (Date of defense: 2016-01-28)

  La investigació se centra en el procés de canvi del coneixement pedagògic de professors universitaris sobre Avaluació per a l'aprenentatge en el marc d'un programa de formació contínua i en línia. Va ser un estudi quasi ...

  Cap al cinema col.laboratiu: pràctiques culturals i noves formes de producció participatives. 

  Roig Telo, Antoni (Date of defense: 2008-12-18)

  Aquesta tesi es centra en l'estudi de les pràctiques culturals i els models emergents de creació i distribució de cinema a través d'Internet. Faig especial èmfasi en aquells casos basats en la participació de comunitats ...

  Capacitat d’absorció, innovació i resultats econòmics als serveis a Catalunya 

  Fajardo Laredo, Juan Carlos (Date of defense: 2016-01-26)

  La capacitat d'absorció, l'ús estratègic de les tecnologies digitals i el canvi organitzatiu estan estimulant una actuació altament innovadora dels serveis a Catalunya. El procés d'innovació en aquest sector no segueix un ...

  Captura i Anàlisi del Comportament dels Estudiants en Entorns Virtuals d'Aprenentatge: El Campus Virtual de la UOC 

  Mor Pera, Enric (Date of defense: 2008-06-16)

  Aquest treball de tesi doctoral fa una aportació a les àrees de l'e-learning i la interacció persona-ordinador, en relació a l'obtenció d'informació dels usuaris i de l'ús que fan d'un sistema interactiu. Per a assolir ...

  Caracterització i especificació basada en Ontologies dels Laboratoris Virtuals en les Enginyeries en Informàtica. 

  Prieto Blázquez, Josep (Date of defense: 2009-01-20)

  <n>Resum Català</n>: <br/>Durant la darrera dècada s'observa un gran creixement del nombre d'universitats que necessiten difondre coneixement i oferir oportunitats d'aprenentatge als seus estudiants a través de l'ensenyament ...

  Citizens as the engine of transformations: An investigation of the effects of the new forms of government-citizen interaction on the organisational structure and dynamics of public administrations 

  Waksberg Guerrini, Ana (Date of defense: 2016-02-01)

  L’objectiu de la tesi és respondre si la intensificació de la interacció basada en TIC entre el govern i els ciutadans en relació amb els serveis públics que generen gran quantitat d’informació condueix a la transformació ...

  Co-creation for transdisciplinarity - Adoption of participatory design and agile project management in collaborative research processes 

  Senabre Hidalgo, Enric (Date of defense: 2019-12-03)

  Aquest projecte doctoral explora mètodes de cocreació aplicats a la recerca transdisciplinària. En el context de la societat de la informació, la col·laboració en recerca ha crescut en popularitat entre els equips científics, ...

  Co-learning: An open pedagogy for creative arts education 

  Mazzeo, Arianna (Date of defense: 2020-07-27)

  La meva contribució gira entorn de com els mètodes d'aprenentatge basats en el disseny (disseny obert i disseny etnogràfic, particularment) poden fomentar una mentalitat educativa interactiva que expandeixi el context ...