El gerencialisme en la gestió de serveis públics. La realitat del model gerencial al consorcis públics locals de Catalunya 

  Sales Pardo, Xavier (Date of defense: 2004-07-07)

  La tesis analitza l'expansió cap el sector públic de les formes de gestió de sector privat d'organització d'empreses i té com a hipòtesi central que l'expansió del model gerencial -introduït al món local per la Llei ...

  La compensación total flexible: conquistar el talento en el siglo XXI 

  Delgado Planas, Carlos (Date of defense: 2004-11-25)

  Todas las empresas manifiestan la creciente dificultad de atraer y vincular a los mejores profesionales. Los expertos achacan esta situación a que los modelos retributivos se han quedado obsoletos para hacer frente al reto ...

  Eficiència de les universitats públiques espanyoles. Una anàlisi quantitativa 

  Vilalta Ferrer, Montserrat (Date of defense: 2008-04-25)

  L'estudi inclou una anàlisi d'eficiència de les universitats del sistema públic espanyol usant la tècnica no paramètrica d'anàlisi de fronteres coneguda com a Data Envelopment Analysis (DEA). Mitjançant una tria d'inputs ...

  Economia i territori. L'Euroregió de l'Arc Mediterrani. EURAM 

  Casas i Onteniente, Joan B. (Date of defense: 2009-04-16)

  La justificació de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani com a regió econòmica, a partir de les variables habitualment utilitzades en l'economia i la necessitat d'aplicar-hi politiques pensades per la seva realitat. Descripció ...

  Els factors d'elecció d'universitat: el cas de la demanda a Catalunya 

  Del Olmo Arriaga, Josep Lluís (Date of defense: 2009-04-30)

  Les investigacions realitzades a Catalunya sobre les opcions institucionals han estat fins ara força escasses. Amb l'objecte de conèixer els factors d'elecció, s'ha realitzat una investigació quantitativa centrada en ...

  El servei d'esports universitari. El cas de Catalunya 2002-2007 

  Requesens Pallerola, Anna (Date of defense: 2011-11-29)

  Objectiu: analitzar l’organització i gestió dels serveis d’esports de les universitats a Catalunya durant el període 2002-2007 des de dos perspectives. En primer lloc des d’una vessant organitzativa i de participació i en ...

  Accessing the Chinese market. A critical look at the challenges and best practices of Spanish firms 

  Perea Muñoz, Eva, (Date of defense: 2013-01-15)

  Xina representa avui el mercat emergent més atractiu del món. Molts indicadors econòmics ho confirmen: Xina encarna un país amb un PIB pròsper, una creixent població urbana, una ascendent classe mitjana i un augment en la ...

  La diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008 

  Abellanet Meya, Maria (Date of defense: 2014-04-10)

  Aquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació ...

  La diplomatura en Infermeria a Catalunya. Inici i final del títol universitari 

  Martínez Espinosa, Valentí (Date of defense: 2014-05-16)

  Tesi doctoral centrada en l’anàlisi i l’evolució de la Diplomatura en Infermeria a Catalunya d’ençà de 1990 i fins al moment que s’extingeix. L’objectiu de la recerca és avaluar la implantació i el desenvolupament dels ...

  Mercat de treball i persones amb discapacitat. La integració laboral de les persones amb discapacitat en el context econòmic i social de l’inici del segle XXI 

  Rallo Arnau, Enric (Date of defense: 2014-12-19)

  La present tesi doctoral analitza la situació del col·lectiu de persones amb discapacitat en els inicis del segle XXI i l’entorn que el condiciona per a la seva integració laboral a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. ...

  El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009) 

  Bonilla Quijada, Rocío (Date of defense: 2015-06-22)

  El creixent pes de les xarxes globals de producció té profundes implicacions en l'anàlisi i la interpretació dels fluxos comercials internacionals, el posicionament competitiu dels països i la distribució internacional de ...

  Estudio de las prácticas de alisamiento de resultados. Perfil de la empresa alisadora. 

  París Paricio, Jessica (Date of defense: 2016-04-18)

  La comptabilitat es una eina molt utilitzada como ajuda per a la presa de decisions. Es per això que amb freqüència els directius decideixen adaptar-la a les seves necessitats mostrant més una imatge desitjada i no tant ...

  From software as a good to software as a service (SAAS): a methodology to define the transformation towards the SAAS business model 

  Orue-Echevarría Arrieta, Leire (Date of defense: 2016-06-07)

  Cloud Computing o computació en el núvol pot ser entesa com a una tecnologia disruptiva. Tanmateix, el cloud computing és sobretot un model de negoci.Empreses proveïdores de software que distribueixen les seves aplicacions ...

  ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno 

  Martí i Masana, Guillem (Date of defense: 2016-07-08)

  Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de ...

  La orientación al mercado y los resultados de la organización: influencia de los departamentos de marketing y ventas 

  Lázaro Marcé, Juan (Date of defense: 2016-09-30)

  La relació entre les funcions de vendes i màrqueting ha generat un considerable interès acadèmic en els darrers anys, centrant-se especialment en com es pot millorar la col·laboració entre ambdues. No obstant això, s'ha ...

  Rendimiento, resiliencia y agilidad de las cadenas de suministros : el caso de las compañias industriales japonesas (2003-2015) 

  Calvo García, José Jorge, (Date of defense: 2017-05-11)

  Memoria de la tesis doctoral sobre la perspectiva estratégica del supply chain management y el impacto de las crisis en las empresas. Presentamos los resultados de la investigación cuantitativa del rendimiento, resiliencia ...

  Las fiscalizaciones de gestión en el sector público. El Tribunal de Cuentas y los principios constitucionales de economía, eficiencia y eficacia 

  Figuerola Sicart, Fernando, (Date of defense: 2017-05-17)

  El Tribunal de Cuentas és un òrgan constitucional que té les funcions de fiscalització externa de la gestió econòmic-financera del Sector públic i del seu enjudiciament comptable. La Constitució Espanyola altrament predica ...

  Longevidad, nuevos retos y oportunidades para la dirección y el emprendimiento 

  Solana Oliver, Joaquín, (Date of defense: 2017-06-21)

  L’augment de l’esperança de vida és un dels assoliments del progrés de la humanitat, per aplicació dels avanços en diferents ciències i tècniques. Al mateix temps, es generalitzen taxes de natalitat decreixents, pràcticament ...

  Prácticas de excelencia en formación orientada a resultados : un estudio representativo de empresas del Ibex 35 

  Ventosa Franqués, Juan Pablo, (Date of defense: 2017-06-26)

  El propòsit de l’estudi consisteix en identificar millors practiques d’aplicació de la Formació com a eina amb impacte en objectius de negoci. Es comença realitzant una definició de formació orientada a resultats i es ...

  El Concepte d'economia del bé comú 

  Guinjoan, Pere, (Date of defense: 2017-07-05)

  Aquest treball exposa el contingut central de la filosofia moral i política de sant Tomàs d’Aquino, segons la interpretació que en fa John Finnis, per extreure’n un conjunt de set criteris (els “criteris Aquino-Finnis”), ...