Accessing the Chinese market. A critical look at the challenges and best practices of Spanish firms 

  Perea Muñoz, Eva, (Date of defense: 2013-01-15)

  Xina representa avui el mercat emergent més atractiu del món. Molts indicadors econòmics ho confirmen: Xina encarna un país amb un PIB pròsper, una creixent població urbana, una ascendent classe mitjana i un augment en la ...

  Un análisis del proceso de creación, transformación económica y resultados derivados de la adopción del euro (1995-2017) 

  Guivernau Molina, Albert (Date of defense: 2021-10-05)

  L'adopció de l'euro per un nodrit grup de països de la UE el 1999 va suposar una fita en el procés d'integració europea. Després de 20 anys des de l’adopció ja es pot disposar d’una mostra significativa per poder ...

  Comportamiento del consumidor y compra por Impulso en tiendas físicas de moda rápida en España 

  Gawior, Barbara (Date of defense: 2022-09-23)

  Numerosos estudios señalan que distintas motivaciones disparan las compras por impulso, especialmente de productos como ropa, calzado, libros, música, alimentación o tecnología. El propósito de esta investigación es ...

  Desigualdad socioeconómica, revueltas sociales y cambios en los regímenes económicos vigentes. El caso de Argentina y Brasil 2003-2015 

  González Celdrán, Débora (Date of defense: 2022-09-30)

  Aquesta tesi doctoral pretén obtenir una visió del conjunt de la situació socioeconòmica argentina i brasilera des de l'any 2003, per comprendre millor quins han estat els factors comuns que han motivat el malestar social ...

  Economia i territori. L'Euroregió de l'Arc Mediterrani. EURAM 

  Casas i Onteniente, Joan B. (Date of defense: 2009-04-16)

  La justificació de l'Euroregió de l'Arc Mediterrani com a regió econòmica, a partir de les variables habitualment utilitzades en l'economia i la necessitat d'aplicar-hi politiques pensades per la seva realitat. Descripció ...

  Eficiència de les universitats públiques espanyoles. Una anàlisi quantitativa 

  Vilalta Ferrer, Montserrat (Date of defense: 2008-04-25)

  L'estudi inclou una anàlisi d'eficiència de les universitats del sistema públic espanyol usant la tècnica no paramètrica d'anàlisi de fronteres coneguda com a Data Envelopment Analysis (DEA). Mitjançant una tria d'inputs ...

  El Concepte d'economia del bé comú 

  Guinjoan, Pere, (Date of defense: 2017-07-05)

  Aquest treball exposa el contingut central de la filosofia moral i política de sant Tomàs d’Aquino, segons la interpretació que en fa John Finnis, per extreure’n un conjunt de set criteris (els “criteris Aquino-Finnis”), ...

  El concepto de municipio turístico : implicaciones financieras y de desarrollo económico 

  Cervera Itarte, Diego, (Date of defense: 2017-09-22)

  El sector turístic ha anat evolucionant al llarg dels últims anys prenent una importància creixent en l'economia catalana. Segons l'Organització Mundial del Turisme les expectatives de creixement econòmic a mig i llarg ...

  El gerencialisme en la gestió de serveis públics. La realitat del model gerencial al consorcis públics locals de Catalunya 

  Sales Pardo, Xavier (Date of defense: 2004-07-07)

  La tesis analitza l'expansió cap el sector públic de les formes de gestió de sector privat d'organització d'empreses i té com a hipòtesi central que l'expansió del model gerencial -introduït al món local per la Llei ...

  El impacto de las cadenas globales de valor en la economía española (1995-2009) 

  Bonilla Quijada, Rocío (Date of defense: 2015-06-22)

  El creixent pes de les xarxes globals de producció té profundes implicacions en l'anàlisi i la interpretació dels fluxos comercials internacionals, el posicionament competitiu dels països i la distribució internacional de ...

  Els factors d'elecció d'universitat: el cas de la demanda a Catalunya 

  Del Olmo Arriaga, Josep Lluís (Date of defense: 2009-04-30)

  Les investigacions realitzades a Catalunya sobre les opcions institucionals han estat fins ara força escasses. Amb l'objecte de conèixer els factors d'elecció, s'ha realitzat una investigació quantitativa centrada en ...

  The emotional intelligence of the manager change management 

  Navarrete Sanz, Pedro V., (Date of defense: 2017-09-06)

  La gestió del canvi és una de les àrees de coneixement que ha tingut un desenvolupament més important en el món de la gestió de les organitzacions en les últimes tres dècades. A mesura que s'accelera el canvi en l'entorn ...

  ESG Audit: modelo de ráting para la ESG. Parametrización de la relación de la empresa con su entorno 

  Martí i Masana, Guillem (Date of defense: 2016-07-08)

  Aquest estudi proposa un model de ràting per valorar la relació de les empreses amb el seu entorn de manera objectiva, contrastable, quantificable i comparable. lnspirat en els models utilitzats per les agencies de ...

  Estudio de las prácticas de alisamiento de resultados. Perfil de la empresa alisadora. 

  París Paricio, Jessica (Date of defense: 2016-04-18)

  La comptabilitat es una eina molt utilitzada como ajuda per a la presa de decisions. Es per això que amb freqüència els directius decideixen adaptar-la a les seves necessitats mostrant més una imatge desitjada i no tant ...

  Factores influyentes en el cambio generacional de las empresas familiares entre la 2a generación y la 3a generación 

  Pavón, Manuel, 1960- (Date of defense: 2017-07-27)

  En el camp de l'empresa familiar, l'estudi dels diferents factors que influeixen en els processos de transició i successió generacional han estat afrontats des de diferents perspectives i factors influents amb, especial ...

  From software as a good to software as a service (SAAS): a methodology to define the transformation towards the SAAS business model 

  Orue-Echevarría Arrieta, Leire (Date of defense: 2016-06-07)

  Cloud Computing o computació en el núvol pot ser entesa com a una tecnologia disruptiva. Tanmateix, el cloud computing és sobretot un model de negoci.Empreses proveïdores de software que distribueixen les seves aplicacions ...

  Impacto económico de los albergues de juventud en Cataluña y su papel como dinamizador turístico 

  Maimi i Pou, Benet, (Date of defense: 2017-07-24)

  La present tesis doctoral pretén analitzar l’Impacte Social i Econòmic dels Albergs de Juventut a Catalunya en els municipis rurals o semirurals. Aquest estudi parteix d’un primer marc teòric mitjançant un análisi dels ...

  La compensación total flexible: conquistar el talento en el siglo XXI 

  Delgado Planas, Carlos (Date of defense: 2004-11-25)

  Todas las empresas manifiestan la creciente dificultad de atraer y vincular a los mejores profesionales. Los expertos achacan esta situación a que los modelos retributivos se han quedado obsoletos para hacer frente al reto ...

  La diplomatura en Infermeria a Catalunya. Inici i final del títol universitari 

  Martínez Espinosa, Valentí (Date of defense: 2014-05-16)

  Tesi doctoral centrada en l’anàlisi i l’evolució de la Diplomatura en Infermeria a Catalunya d’ençà de 1990 i fins al moment que s’extingeix. L’objectiu de la recerca és avaluar la implantació i el desenvolupament dels ...

  La diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008 

  Abellanet Meya, Maria (Date of defense: 2014-04-10)

  Aquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació ...