Ara mostrant els elements 1-20 de 75

  Estudio de flavonoides en líneas de selección de "Dianthus caryophyilus" L. 

  Vidal Mas, Mª Dolores (Data de defensa: 1977-02-04)

  En nuestro país el clavel es una de las plantas ornamentales de mayor interés en floricultura por su elevada producción, gracias a las condiciones climáticas tan favorables y por su gran aceptación en el mercado floral, ...

  Estudio sobre la flora, fitosociología, ecología y corología de los mixomicetes de España 

  Gràcia, Enric (Data de defensa: 1982-01-01)

  Fue en mayo de 1972 cuando el Prof. X. Llimona nos mostró un plasmodio de mixomicete que cubría una mesa de madera, abandonada, en un camping de Cadaqués (Alt Empordà). Instados por dicho profesor establecimos un cultivo ...

  Estudios bioquímicos y fisiológicos de la senescencia foliar en Hordeum y Triticum. 

  Fleck Bou, Isabel (Data de defensa: 1983-11-07)

  En general, se acepta como definición de senescencia los procesos progresivos y de deterioro que preceden a la muerte de una célula madura, órgano u planta entera (Wareing y Phillips, 1971, Beevers 1976, Thimann et al 1982) ...

  Evolución de diversos parámetros fisiológicos, morfológicos y anatomicos en "Triticum Aestibum" L.C.V. Kolibri y su relación con factores ontogénicos y ambientales. 

  Araus Ortega, José Luis (Data de defensa: 1984-01-01)

  La presente tesis doctoral realiza un estudio en profundidad de distintos parámetros fisiológicos, morfológicos y anatómicos del trigo candeal ("Triticum Aestibum" L.C.V. Kolibri), y la relación que los mismos tienen con ...

  Estudio de los suelos forestales de la Depresión Central Catalana 

  Vallejo, V. Ramón (Victoriano Ramón) (Data de defensa: 1984-01-01)

  Se estudian las relaciones entre la humificación y la variable vegetación y litología en suelos bajo especies arbóreas y arbustivas de la Depresión Central Catalana. Los suelos reconocidos según la "Soil Taxonomy" pertenecen ...

  Estudio de las características del intercambio gaseoso de variedades de geranio en cultivo protegido en zonas de clima mediterráneo 

  Sant i Vilella, M. Dolors (Data de defensa: 1987-07-02)

  En plantas de geranio dedicadas a la producción de esquejes (Pelargonium x hortorum cv. Orange Ricard, P. grandiflorum cv. FJamingo y P. peltatum cv. Old Lady, cultivadas en contenedor, en substrato artificial, en un ...

  La flora al·lòctona de Catalunya. Catàleg raonat de les plantes vasculars exòtiques que creixen sense cultiu al NE de la Península Ibèrica 

  Casasayas i Fornell, Teresa (Data de defensa: 1989-07-07)

  Després d'una aproximació fisiogràfica i climatològica de Catalunya i d'una explicació sobre la metodologia utilitzada, hi ha un capítol que inclou consideracions generals sobre la flora sinantròpica. En aquest capítol es ...

  Estudi florístic i geobotànic de la Serra de Moixeró i el massís de la Tosa d'Alp (Pirineus Orientals) 

  Soriano i Tomàs, Ignasi (Data de defensa: 1990-12-18)

  Presentem en aquesta memòria un estudi del tapís vegetal de la Serra de Moixeró i el massís de la Tosa d'Alp (Pirineus orientals), plantejat com una aproximació a tres nivells successius i interrelacionats: les plantes ...

  Líquens i els fongs liquenícoles dels substrats carbonatats de Catalunya meridional, Els 

  Navarro Rosinés, Pere (Data de defensa: 1992-05-01)

  El present estudi s'emmarca en la línia d'investigació de liquenologia del Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica) de la Universitat de Barcelona, iniciada als anys setanta pel Dr. X. Llimona, i l'objectiu ...

  Phosphorus cycling in fast growing forest plantations: availability, plant uptake and the role of forest floor 

  Romanyà i Socoró, Joan (Data de defensa: 1993-02-25)

  The research reported in this thesis focuses on studying the effects of naturally occurring mycorrhiza and the role of forest floor in the cycling of P in fast growing forest plantations. In order to study the effects of ...

  La colonització vegetal de les àrees erosionades de la conca de la Baells (Alt Llobregat) 

  Guàrdia i Rúbies, Roser (Data de defensa: 1995-06-14)

  El present treball se centra en l'estudi de la dinàmica de la vegetació en zones fortament erosionades, anomenades serrers o "badlands", a la Conca de la Baells (Berguedà). Són zones on la roca mare ha quedat al descobert ...

  Efectes de l'increment de la radiació UV-B i de l'estrés hídric sobre l'activitat fotosintètica de "Pisum sativum" i "Hordeum vulgare": aplicacions de la fluorescència clorofil·lica modulada 

  Nogués Mestres, Salvador (Data de defensa: 1995-11-10)

  A) INTRODUCCIÓ:<br/><br/>En els darrers anys ha augmentat l'interès per conèixer quina és la resposta de les plantes quan les condicions ambientals no són favorables pel seu creixement. Les tècniques que no malmeten les ...

  Estudio Florístico y Quimiotaxonómico de los Líquenes Silicícolas del Maresme 

  Barbero Castro, María de las Mercedes (Data de defensa: 1998-05-01)

  Al plantearnos la realización de nuestra tesis doctoral, existían dos necesidades principales a cubrir. La primera, derivada de la escasez de datos florísticos sobre los líquenes que se desarrollan sobre substratos silícicos ...

  Estudi biosistemàtic del gènere "Dianthus" L. al NE de la Península Ibèrica 

  Bernal i Cid, Mercè (Data de defensa: 2000-03-21)

  El objetivo de la memoria ha sido la revisión biosistemática de los taxones del genero “Dianthus L”. presentes en el NE de la Península Ibérica. Los 19 taxones reconocidos se estudian desde los puntos de vista morfológico, ...

  Estudio integral de las respuestas ecofisiológicas al estrés hídrico: caracterización de variedades de almendro 

  Herralde Travería, Felicidad de (Data de defensa: 2000-03-29)

  El almendro (Prunus amygdalus Batsch, syn P.dulcis (Miller) D.A. Webb) es un cultivo leñoso típicamente mediterráneo, que se adapta con facilidad a regiones con escasos recursos hídricos. El clima mediterráneo promueve ...

  Influència dels factors ambientals sobre la fisiologia i l'anatomia de "Gardenia jasminoides" en la propagació "in vitro" i l'aclimatització posterior 

  Serret Molins, M. Dolors (Data de defensa: 2001-05-08)

  Aquest treball s'inicià l'any 1993 al laboratori de cultiu in vitro de la Unitat de Fisiologia Vegetal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, i suposà la integració de dues línies ja existents en aquesta ...

  Caracterització i propietats de dues endo-?-(1,4)-glucanases implicades en l'estovament del fruit de maduixa. 

  Palomer Tarridas, Francesc Xavier (Data de defensa: 2002-06-19)

  Un dels enzims que podria tenir una acció important en l'estovament de la maduixa és l'endo-?-(1,4)-glucanasa (EGasa). Donat que aquest estovament produeix pèrdues comercials molt importants, es va plantejar l'objectiu de ...

  La familia "Bacidiaceae" (Lecanorales) a la Península Ibèrica i les Illes Balears. Els gèneres "Bacidia" i "Bacidina". 

  Llop Vallverdú, Esteve (Data de defensa: 2002-12-18)

  La circumscripció de la família <i>Bacidiaceae</i> es troba caracteritzada per la presència de tàxons amb tal·lus crustacis, apotecis majoritàriament biatorins, presència d'un exciple desenvolupat, ascs del tipus <i>Bacidia</i> ...

  Vegetació del massís del Port 

  Àlvarez de la Campa, Josep Manuel (Data de defensa: 2003-12-01)

  El massís del Port presenta una ubicació marginal dins del Principat. Aquest fet l’ha mantingut relativament poc conegut fins a èpoques recents, malgrat la seva riquesa florística i la gran superfície que comprèn. Aquest ...

  Effects of dispersal and competition with "Avena Sterilis" L. on the spatial structure and dynamics of "Lolium rigidum" Gaudin in dryland cereal fields 

  Blanco Moreno, José Manuel (Data de defensa: 2004-11-11)

  This thesis focuses on different spatial issues in relation to the commonest weed species (<i>Avena sterilis</i> L. and <i>Lolium rigidum</i> Gaudin) in dryland cereal crops.<br/>A 3-year detailed study of <i>L. rigidum</i> ...