Análisis de la interconexión entre rutas transcripcionales hormonales y del síndrome de huida de la sombra de Arabidopsis 

  Cifuentes Esquivel, Nicolás (Date of defense: 2013-01-22)

  El crecimiento y desarrollo vegetal está fuertemente determinado por las condiciones ambientales, siendo la luz una de las señales ambientales más importantes. Las plantas perciben continuamente la información lumínica por ...

  Applied biotechnology to improve Mediterranean rice varieties = Biotecnologia aplicada a la millora de varietats d’arròs mediterrànies 

  Serrat Gurrera, Xavier (Date of defense: 2016-09-30)

  The current world population is over 7.4 billion and expected to exceed 9 billion in 2040, causing a 70% increase in food demand. Global environmental degradation, in the form of salinization, pollution and global warming, ...

  Arundo donax L. como gramínea perenne para la producción de biomasa en ambiente Mediterráneo 

  Lino Villanueva, Gladys Liliana (Date of defense: 2016-07-22)

  En los últimos años, es evidente la preocupación mundial sobre las emisiones de gases del efecto invernadero, especialmente CO2. Una de las principales acciones contaminantes es la quema de combustibles fósiles. ...

  Assimilació i gestió del carboni en plantes de creixement lent sotmeses a CO2 elevat 

  Pardo Evangelista, Antoni (Date of defense: 2006-09-29)

  En l'actualitat, la concentració atmosfèrica de CO2 està augmentant de forma important a conseqüència de les emissions antropogèniques. Per tant, resulta essencial conèixer quina serà la resposta dels vegetals al CO2 elevat, ...

  Biologia i epidemiologia de fongs patògens de la fusta de la vinya i noves perspectives en el seu control = Biology and epidemiology of grapevine trunk pathogenic fungi and new perspectives on their control 

  Elena Jiménez, Georgina (Date of defense: 2015-11-06)

  En les últimes dècades, les malalties de la fusta de la vinya han estat motiu d’una preocupació creixent, paral·lela a l’augment de la seva incidència arreu del món. En aquest context, l’objectiu global d’aquesta tesi ha ...

  Caracterització del Cromoplast com a Orgànul Bioenergètic i Respiratori durant la Maduració del Tomàquet 

  Renato Sánchez, Marta (Date of defense: 2015-11-06)

  Els cloroplasts presenten una activitat respiratòria anomenada clororespiració, que consisteix en una cadena de transport electrònic des del NAD(P)H fins a l’oxigen i que està situada a les membranes tilacoidals. En aquesta ...

  Caracterització i propietats de dues endo-?-(1,4)-glucanases implicades en l'estovament del fruit de maduixa. 

  Palomer Tarridas, Francesc Xavier (Date of defense: 2002-06-19)

  Un dels enzims que podria tenir una acció important en l'estovament de la maduixa és l'endo-?-(1,4)-glucanasa (EGasa). Donat que aquest estovament produeix pèrdues comercials molt importants, es va plantejar l'objectiu de ...

  Classificació numèrica de la vegetació basada en la composició florística, La 

  Cáceres Ainsa, Miquel de (Date of defense: 2005-02-25)

  En aquesta tesi s'estudia la metodologia numèrica de classificació de comunitats de vegetals. Les dades estudiades són inventaris de pastures dels estatges montà i subalpí, així com diversos matollars, màquies i boscos ...

  La construcció de les comunitats vegetals de maresma al delta del Llobregat. Gradients ambientals, trets funcionals i interaccions biòtiques 

  Batriu Vila, Efrem (Date of defense: 2014-12-04)

  L’objectiu general d’aquesta tesi és aprofundir en el coneixement de les regles de construcció de comunitats vegetals de les maresmes costaneres mediterrànies, prenent com a cas d’estudi les maresmes del delta del Llobregat. ...

  Cultiu extensiu de la gírgola de panical (Pleurotus eryngii (D.C. : Fr.) Quél.) 

  Lanau Galceran, Josep Maria (Date of defense: 2014-01-23)

  Proposem un nou procediment de cultiu a camp per al bolet comestible Pleurotus eryngii (D.C.: Fr.) Quél. sensu lato, basat en la possibilitat de inocular-lo en sòls no estèrils a on s’hi ha desenvolupat prèviament Eryngium ...

  Diatomees de la conca de l’Ebre: Biodiversitat i estat ecològic de l’aigua 

  Ortiz Lerín, Roser (Date of defense: 2011-11-25)

  Els resultats que es presenten en aquesta tesi estan centrats bàsicament en l'estudi de la biodiversitat de les diatomees epilítiques presents en els rius de la conca de l'Ebre i en la seva aplicació com a indicadores de ...

  Dinàmica del carboni i el nitrogen en brolles i prats secs mediterranis després del foc 

  Martí Roura, Mireia (Date of defense: 2013-11-04)

  Les zones forestals han augmentat a la regió mediterrània al llarg de les últimes dues dècades degut a l’abandonament de l’agricultura. Això, juntament amb l’augment de períodes d’intensa sequera degut a l’efecte del canvi ...

  Diversitat, ecologia i usos en bioindicació d’algues caràcies i macròfits a la península Ibèrica 

  Flor Arnau, Núria (Date of defense: 2014-12-12)

  La península Ibèrica és un territori molt divers pel que fa als ecosistemes aquàtics. No obstant, són escasses les publicacions referents a la flora que els ocupa. En aquesta tesi es presenta un catàleg florístic de 846 ...

  Edat cronològica, edat fisiològica i sexe: factors determinants de l'estrès oxidatiu en plantes 

  Juvany Cánovas, Marta (Date of defense: 2014-09-26)

  Els processos metabòlics en plantes, com ara la fotosíntesi, la fotorespiració i la respiració, comporten l’inevitable producció d’espècies reactives de l’oxigen (ROS) en cloroplasts, peroxisomes i mitocondris. En determinades ...

  Efecte de les pràctiques agricoles i del paisatge sobre la flora segetal dels secans mediterranis. Implicacions per a la conservació = Effect of farming practices and landscape on the segetal species of Mediterranean dry land arable fields. Implications for conservation 

  Rotches Ribalta, Roser (Date of defense: 2015-07-24)

  El desenvolupament i l'expansió de l'agricultura en els seus orígens va comportar la selecció d'una flora associada a aquests ambients, les espècies arvenses. Aquestes espècies, però, han estat considerades un factor ...

  Efectes compensatoris entre arrels d'una mateixa planta de gira-sol sotmesa a estrès 

  Benet i Pifarré, Josep Ignasi (Date of defense: 2006-11-13)

  L'objecte d'aquesta tesi és estudiar els efectes que provoquen diferents estressos radicals (hídric, fred, dèficit nutricional) aplicats a part del sistema radical en: l'intercanvi de gasos de la capçada (Pn, E, gs), el ...

  Efectes de l'increment de la radiació UV-B i de l'estrés hídric sobre l'activitat fotosintètica de "Pisum sativum" i "Hordeum vulgare": aplicacions de la fluorescència clorofil·lica modulada 

  Nogués Mestres, Salvador (Date of defense: 1995-11-10)

  A) INTRODUCCIÓ:<br/><br/>En els darrers anys ha augmentat l'interès per conèixer quina és la resposta de les plantes quan les condicions ambientals no són favorables pel seu creixement. Les tècniques que no malmeten les ...

  Effects of dispersal and competition with "Avena Sterilis" L. on the spatial structure and dynamics of "Lolium rigidum" Gaudin in dryland cereal fields 

  Blanco Moreno, José Manuel (Date of defense: 2004-11-11)

  This thesis focuses on different spatial issues in relation to the commonest weed species (<i>Avena sterilis</i> L. and <i>Lolium rigidum</i> Gaudin) in dryland cereal crops.<br/>A 3-year detailed study of <i>L. rigidum</i> ...

  Envelliment en plantes perennes de gran longevitat: importància de l’estrès oxidatiu i la vitamina E 

  Morales Fernández, Melanie (Date of defense: 2015-06-05)

  Una de les teories sobre l'envelliment més acceptades en animals i humans és la teoria dels radicals lliures que descriu l'augment d'estrès oxidatiu a mesura que augmenta l'edat de l'organisme. Desafortunadament, hi ha ...

  Estudi biosistemàtic del gènere "Dianthus" L. al NE de la Península Ibèrica 

  Bernal i Cid, Mercè (Date of defense: 2000-03-21)

  El objetivo de la memoria ha sido la revisión biosistemática de los taxones del genero “Dianthus L”. presentes en el NE de la Península Ibérica. Los 19 taxones reconocidos se estudian desde los puntos de vista morfológico, ...