Web searching for Translation: an Exploratory and multiple-Case-Study 

  Enríquez Raído, Vanesa (Date of defense: 2011-04-14)

  En aquest treball exploratori s'estudien les conductes de cercad'informació a la web d'un total de sis participants (quatre estudiants de traducció en el seu primer any d'estudis de postgrau i dos traductors professionals ...

  Translanguaging in the Additional Language Classroom: Pedagogically-Based Codeswitching in a Primary Education Context 

  Corcoll López, Cristina (Date of defense: 2013-03-22)

  Aquesta tesi vol donar una resposta a la necessitat vigent de trobar una manera coherent i didàcticament sòlida d’introduir les llengües maternes de l’alumnat a l’ensenyament de la llengua addicional a l’escola d’educació ...

  Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari 

  Geis Balagué, Maria Àngels (Date of defense: 2014-02-28)

  La tesi que presentem vol donar resposta a la necessitat que tenen els infants de parvulari (de 3 a 6 anys) que totes les situacions i moments que passen a l’escola esdevinguin educatius. Constatem que a Catalunya el nombre ...

  La sistematización de un protocolo clínico para la inclusión de la musicoterapia en la rehabilitación de niños y adultos con parálisis cerebral 

  Clancy Abercrombie, Catherine Ann (Date of defense: 2014-04-29)

  Estudi post - test descriptiu realitzat a l'entorn d'una escola d’educació especial de nens i joves amb Paràlisi Cerebral (PC), que aporta una valuosa informació sobre la integració de la musicoteràpia (MT) en l'equip ...

  The effectiveness of educational collaborative networks: The leadership of collaborative innovation 

  Díaz Gibson, Jordi (Date of defense: 2014-11-06)

  La implementació de Xarxes socioeducatives (XS) s'ha convertit en una estratègia emergent per a la millora educativa i social als països occidentals. Aquests programes pretenen fer front als principals reptes educatius des ...

  El sentido existencial en la construcción del sujeto. Mística judía y psicología 

  Saban Cuño, Mario Javier (Date of defense: 2015-11-06)

  La tesi doctoral que exposo davant la Universitat Ramón LLull de Barcelona, es fonamenta en demostrar les possibilitats d´anàlisi psicològic que té el model simbòlic de l´Arbre de la Vida i llurs diferents dimensions. El ...

  Les percepcions de l’esport en edat escolar en els alumnes entre 10 i 16 anys: Un estudi de cas múltiple a l’Escola Pia Balmes (Barcelona), Southwark Primary School i Djanogly City Academy (Nottingham) 

  Franco Sola, Marc (Date of defense: 2015-12-21)

  L’esport escolar és una activitat educativa, basada en l’aprenentatge d’un esport i que esdevé organitzada fora de l’horari lectiu d’escola. Aquesta investigació es planteja interpretar les percepcions que mostren tenir ...

  Empirical approach to the effect of social capital on the lifestyle, eating habits and weight status of a sample of Catalan adolescents. A specific focus on the family environment in different socioeconomic contexts 

  Carrillo Alvarez, Elena (Date of defense: 2016-01-20)

  El capital social, definit com els recursos als quals es té accés gràcies a la participació en grups o xarxes, ha estat reconegut com un determinant social de la salut. No obstant, el seu efecte ha estat poc investigat en ...

  La competència comunicativa oral a la Universitat: disseny, implementació d'un programa de comunicació oral a través de presentacions en públic per a docents universitaris de l'àmbit de l'economia i l'empresa i valoració d'impacte entre l'alumnat 

  Hernández Escolano, María del Carmen (Date of defense: 2016-02-02)

  Entre les competències generals/transversals amb que es dissenyen els nous plans d’estudi a la universitat, la competència comunicativa és considerada clau, altament valorada per l’entorn sòcioprofessional. L’estudi ...

  La inserció al mercat laboral ordinari d'un grup de titulats universitaris amb discapacitat a Catalunya. Fortaleses i febleses 

  Llinares Fité, Montserrat (Date of defense: 2016-02-05)

  El treball de la tesi és un estudi sobre el procés d'inserció laboral a Catalunya d'un grup de titulats universitaris amb discapacitat. D'acord amb la percepció dels titulats participants, hem identificat uns aspectes ...

  Community of Inquiry (COI) and Self-Directed Learning (SDL) in Online Environments: An Exploratory, Correlational and Critical Analysis of MOOCs. Introduction to Cybersecurity MOOC Case Study 

  Ferrer Mico, Maria Teresa (Date of defense: 2016-02-05)

  L’objectiu d’aquesta recerca multi-paradigmàtica és presentar un anàlisis exploratori, correlacional y crític dels MOOC (Massive Open Online Courses) entesos com a comunitats d’aprenentatge participatius i descobrir el rol ...

  CAP A UNA ESCOLA JUSTA: la incorporació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar 

  Albertí Cortés, Mònica (Date of defense: 2016-02-09)

  Els programes de mediació s'han consolidat com un procediment efectiu per a la millora de la convivència, tot i això, en la majoria d'escoles, la concepció dels conflictes i les accions per afrontar-los encara s’ancoren ...

  Adequació del perfil del mestre davant les necessitats socioeducatives actuals: Consideracions i propostes per a la formació inicial 

  Fontanet Caparrós, Anna Isabel (Date of defense: 2017-01-29)

  Des de fa anys, la formació inicial dels mestres és objecte de discussió en l’àmbit educatiu, així com les competències que aquests han d'assolir i demostrar, les seves característiques, habilitats, actituds i coneixemen ...

  Diseño y validación de un modelo de competencias TIC docentes en Chile. Taxonomía para evaluar desempeños docentes en contextos educativos municipales de primer ciclo básico 

  Jiménez Pérez, Laura Alejandra (Date of defense: 2017-03-31)

  La tesi que es presenta és un estudi que se centra en dissenyar un model de competències TIC per avaluar, en base a una taxonomia, els acompliments docents en Contextos Educatius, basat en una visió teòrico-pràctica, per ...

  Influencia de los valores y las orientaciones motivacionales del entrenador sobre el compromiso en la práctica deportiva de nadadores con discapacidad física 

  Arévalo Navinés, Maria Ángeles (Date of defense: 2017-05-22)

  En el present estudi es pretén avaluar la relació entre els valors, l'orientació motivacional, els motius i el compromís de l'entrenador i del nedador per practicar la natació. S'analitzen aquestes relacions per establir ...

  A plurilingual approach to language teaching and learning in Catalonia: Using heritage languages in the additional language classroom 

  Sugrañes Ernest, Caterina (Date of defense: 2017-06-12)

  Aquesta tesi estudia els efectes de l'adopció d'un enfocament plurilingüe de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües en una aula de llengua addicional d’una escola pública de Barcelona amb 45 alumnes de 10 i 11 anys. ...

  La integració de l'Art en Educació: el cas d'Art i Escola del Centre d'Arts Contemporànies de Vic (ACVIC) 

  Llevadot González, Margarida (Date of defense: 2017-07-06)

  L'objectiu principal de la tesi és analitzar i interpretar un projecte que permet posar en marxa un veritable procés creatiu d’hibridació entre l’àmbit educatiu i l’artístic. La recerca dedica la primera part, el marc ...

  Una nova aproximació a la pobresa infantil. Aplicació de l'indicador europeu "reference budgets" a Catalunya per a àrees densament poblades 

  Cussó Parcerisas, Irene Maria (Date of defense: 2017-07-14)

  Aquesta investigació presenta la construcció de pressupostos de referència – “reference budgets”, els quals il·lustren cistelles de béns i serveis per assolir un nivell de vida acceptable per a diferents tipologies de ...

  El lideratge de la innovació educativa per implementar l'AICLE als centres educatius: Estudi de casos 

  Soler Ortínez, David (Date of defense: 2017-07-18)

  Aquesta tesi explora el lideratge en la implementació de l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua estrangera (AICLE; en anglès Content and Language Integrated Learning, CLIL) en tres centres educatius d’ensenyament ...

  El psicopedagogo como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje, una mirada desde los programas de Integración en Chile 

  Tello Muñoz, Nancy Verónica (Date of defense: 2017-09-18)

  El principal objectiu d'aquest treball ha sigut analitzar les metodologies d'aprenentatge intervingut i significatives implementades perpsicopedagogos a Xile, que segons aquests, han permès el millorament dels processos ...