Bienestar subjetivo, psicopatología y desempeño en matemáticas en adolescentes 

  Rubio Rivera, Andrés (Date of defense: 2020-07-17)

  The present investigation is made up of two studies. Study 1 has as general objectives (1) to know the prevalence of the risk of psychopathology in adolescents, (2) to analyze the levels of subjective well-being and risk ...

  Criterios para el análisis, selección, secuenciación y organización de los contenidos educativos en el currículo: aplicación a la secuenciación de contenidos de biología en la educación primaria 

  Carmen, Lluís M. del (Date of defense: 1996-03-18)

  L'objectiu bàsic d'aquesta investigació es elaborar una proposta de criteris <br/>útil per a l'elaboració i revisió de les seqüències de continguts educatius al currículum. Per dur-lo a terme, s'han desenvolupat les tasques ...

  El apoyo de los y las educadoras como moderador del bienestar subjetivo en los niños, niñas y adolescentes en residencias de protección en Chile y Perú 

  Ortúzar Flores, Harry Andrés (Date of defense: 2020-06-25)

  This research contributes by identifying factors contributing to increasing the subjective well-being of children in residential centers of Chile and Peru, allowing for their inclusion in children's intervention plans. ...

  El coneixement de la llengua catalana i la llengua castellana per part de l'alumnat estranger escolaritzat a l'educació primària de Catalunya: factors explicatius i relacions d'interdependència lingüística. 

  Oller Badenas, Judith (Date of defense: 2008-09-18)

  La tesi presenta els resultats de coneixement de català i castellà de 515 alumnes estrangers escolaritzats a Catalunya al finalitzar sisè de primària durant el curs 2006/07. En concret, analitza la incidència d'algunes ...

  El paper de la intel·ligència emocional en el rendiment acadèmic de l'alumnat de primària 

  Perpiñà Martí, Georgina (Date of defense: 2021-12-20)

  Why do some people adapt better to life's adversities? Why do some students with a high IQ fail at school, while others with less intellectual capacity do better academically? How do we explain that people with a low IQ ...

  Factores asociados al bienestar subjetivo en docentes chilenos 

  Herrera Barros, Camilo Alfredo (Date of defense: 2023-02-17)

  Teachers are one of the main pillars of our society, multiple studies indicate that their subjective well-being is essential for a good performance of their duties. This research aims to identify the main protective and ...

  Factores protectores y de riesgo de la violencia escolar desde una perspectiva socio-ecológica en estudiantes peruanos de secundaria 

  Miranda Ayala, Rafael (Date of defense: 2020-06-30)

  School violence is a pandemic that affects millions of children and adolescents worldwide. The effects of suffering school violence diminsh the development of cognitive abilities as well as experiencing lower levels ...

  L'adquisició de la lectura en una mostra d'alumnes de segon a cinquè d'Educació Primària 

  Vallès Majoral, Eduard (Date of defense: 2004-06-18)

  L'objectiu general d'aquesta tesi fou estudiar longitudinalment l'adquisició lectora (català i castellà), de 2n. a 5è. cursos d'Educació Primària, en una mostra de 214 alumnes (101 nenes i 113 nens) d'una escola pública ...

  L'optimització de la competència lingüística i la competència d'aprendre a aprendre: l'ús explícit i sistemàtic de les estratègies d'aprenentatge a l'Educació primària 

  Almagro Nóbrega, M. Isabel (Date of defense: 2017-11-20)

  The purpose of this doctorate is to explore how the use of explicit, systematic reading strategies optimizes competence in both language skills and learning how to learn. The theoretical and conceptual framework is based ...

  Les aules d'acollida d'educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats 

  Siqués, Carina (Date of defense: 2008-06-20)

  Les aules d'acollida tenen com a objectiu principal donar suport lingüístic a l'alumnat estranger perquè aquest desenvolupi coneixement de la llengua de l'escola.La tesi presenta els resultats de l'avaluació de les aules ...

  Un estudi de casos sobre l'avaluació del resultat de l'aprenentatge a l'E.S.O.: una base per a la reflexió i la formació del professorat 

  Rafel Cufí, Ester (Date of defense: 2001-10-17)

  This study is built up on the need to enhance the thinking over the decisions taken and the performances carried out by teachers and students in secondary education with regard to the evaluation of the learning result. The ...