Service allocation methodologies for contributory computing environments 

  Cabrera Añon, Guillem (Date of defense: 2014-11-06)

  Aquesta tesi adreça el problema de l'assignació eficient de recursos en sistemes de computació contributius. Aquest tipus de sistemes estan formats únicament per nodes no dedicats i requereixen de mecanismes adequats per ...

  Contributions to the development of active RFID systems at the 433 MHz band 

  Tuset Peiró, Pere (Date of defense: 2015-03-13)

  Donat el potencial de la tecnologia RFID activa, aquesta tesi contribueix al seu desenvolupament centrant-se en les capes més baixes de la pila de protocols, és a dir, la capa física i la capa d'enllaç de dades. Aquestes ...

  An application framework for the systematic construction of multimedia-based Collaborative Complex Learning Resources 

  Gañán Jiménez, David (Date of defense: 2015-04-27)

  Aquest treball de tesi proposa aportar una infraestructura de programari per donar suport a nous tipus de metodologies i recursos d'aprenentatge col·laboratiu augmentats pedagògicament i a través d'una plataforma d'aplicació ...

  Forensic imaging and analysis of Apple iOS devices 

  Gomez-Miralles, Luis (Date of defense: 2016-07-26)

  In this thesis we present our research on digital forensics on the iOS platform, structured along three areas: forensic imaging; forensic analysis; and anti-forensic techniques. In the field of forensic imaging, we demonstrate ...

  A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios 

  Mora Núñez, Néstor (Date of defense: 2016-10-28)

  Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes ...

  Un Tutor Virtual Afectivo (TVA) basada en la Gestión de las Emociones durante las Interacciones en el Aprendizaje 

  Arguedas Lafuente, Marta María (Date of defense: 2016-11-17)

  El problema d'investigació que s'ha desenvolupat en aquesta tesi pretén donar resposta a algunes de les preguntes obertes actualment al voltant de dos grans temes, "Emotion Awareness in elearning" i "Emotional feedback in ...

  Anomaly detection in smart city wireless sensor networks 

  Garcia Font, Víctor (Date of defense: 2017-02-08)

  Aquesta tesi proposa una plataforma de detecció d’intrusions per a revelar atacs a les xarxes de sensors sense fils (WSN, per les sigles en anglès) de les ciutats intel·ligents (smart cities). La plataforma està dissenyada ...

  Integrating secure mobile P2P systems and Wireless Sensor Networks 

  Domingo Prieto, Marc (Date of defense: 2017-03-03)

  Aquesta tesi tracta de les diferents limitacions trobades a WSN per a habilitar-ne el desplegament en nous escenaris i facilitar la difusió de la informació obtinguda. A un nivell baix, ens centrem en el consum d’energia, ...

  Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: Proposta d'un sistema analític universal per a la universitat 

  Guitart Hormigo, Isabel, (Date of defense: 2017-04-07)

  Un element clau per a l'èxit de les empreses és la implantació de sistemes analítics amb l'objectiu de fer-les més competitives. Aquests sistemes han evolucionat fins a arribar a una certa maduresa i les empreses han ...

  Image steganalysis and steganography in the spatial domain 

  Lerch-Hostalot, Daniel (Date of defense: 2017-04-23)

  In this dissertation, we propose different novel techniques both to detect hidden information (steganalysis) and to hide information (steganography). These techniques are presented in the form of a collection of five ...

  From metaheuristics to learnheuristics: Applications to logistics, finance, and computing 

  Calvet Liñán, Laura (Date of defense: 2017-07-12)

  Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. ...

  Applications of simheuristics and horizontal cooperation concepts in rich vehicle routing problems 

  Quintero Araújo, Carlos Leonardo (Date of defense: 2017-09-29)

  En una economia globalitzada, les companyies s’enfronten a nombrosos reptes associats a les complexes tasques de logística i distribució. Gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, els ...

  A Computational Academic Integrity Framework 

  Amigud, Alexander (Date of defense: 2018-01-16)

  L'abast creixent i la naturalesa canviant dels programes acadèmics constitueixen un repte per a la integritat dels protocols tradicionals de proves i exàmens. L'objectiu d'aquesta tesi és introduir una alternativa als ...

  Simheuristics to support efficient and sustainable freight transportation in smart city logistics 

  Gruler, Aljoscha Claudio (Date of defense: 2018-03-12)

  La logística urbana intel·ligent constitueix un factor crucial en la creació de sistemes de transport urbà eficients i sostenibles. Entre altres factors, aquests sistemes es centren en la incorporació de dades en temps ...

  Using ubiquitous computing for preventing risk behaviors based on smart contexts through mobile devices: an approach for nutrition and sexually transmitted diseases 

  Besoaín Pino, Felipe Andrés (Date of defense: 2018-05-24)

  Darrerament s'han fet servir diversos mètodes per a educar persones i comunitats sobre temes relacionats amb problemes mundials de salut, entre els quals hi ha la nutrició i els comportaments sexuals. En l'àmbit de la ...

  A framework for agile design of personalized gamification services 

  Mora Carreño, Alberto (Date of defense: 2018-06-18)

  L'interès en l'aplicació de les tècniques de ludificació en diferents contextos ha augmentat en els darrers anys i s'ha convertit en una tendència prometedora en diverses àrees, com la interacció home-màquina (human-computer ...

  A metaheuristic and simheuristic approach for the p-HUB median problem from a telecommunication perspective 

  Alvarez Fernandez, Stephanie Milena (Date of defense: 2018-12-20)

  Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers ...

  Model-driven round-trip engineering of REST APIs 

  Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 2019-05-13)

  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

  Towards assessing information privacy in microblogging online social networks. The IPAM framework 

  Oukemeni, Samia (Date of defense: 2019-09-13)

  Les xarxes socials en línia incorporen diferents formes de comunicació interactiva com serveis de microblogs, compartició de fitxers multimèdia o xarxes de contactes professionals. En els últims anys han augmentat els ...

  Visual scene context in emotion perception 

  Kosti, Ronak (Date of defense: 2019-09-19)

  Els estudis psicològics demostren que el context de l'escena, a més de l'expressió facial i la postura corporal, aporta informació important a la nostra percepció de les emocions de les persones. Tot i això, el processament ...