Recently added

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes: Recent submissions

 • Sánchez Abril, Daniel (Date of defense: 09-10-2019)
  La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per ...
 • Kosti, Ronak (Date of defense: 19-09-2019)
  Els estudis psicològics demostren que el context de l'escena, a més de l'expressió facial i la postura corporal, aporta informació important a la nostra percepció de les emocions de les persones. Tot i això, el processament ...
 • Oukemeni, Samia (Date of defense: 13-09-2019)
  Les xarxes socials en línia incorporen diferents formes de comunicació interactiva com serveis de microblogs, compartició de fitxers multimèdia o xarxes de contactes professionals. En els últims anys han augmentat els ...
 • Calvet Liñán, Laura (Date of defense: 12-07-2017)
  Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. ...
 • Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 13-05-2019)
  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...