Els megàlits neolítics de "Solsonià" 

  Castany i Llussà, Josep (Date of defense: 2009-03-24)

  L'objectiu d'aquest treball és presentar i avaluar els entorns de la mort d'una població del neolític mitjà (tercer mil.lenni a.C) establerta, bàsicament, a l'altiplà del Solsonès entre les conques fluvials del Llobregat ...

  Entre el consum i l'afecte. La interacció entre els animals i les comunitats protohistòriques de la plana occidental catalana (segles VII - IV a.C) 

  Nieto Espinet, Ariadna (Date of defense: 2012-07-09)

  La disciplina arqueofaunística ha permès a extreure tot un seguit de dades a partir de l'estudi de les restes òssies animals procedents de diversos jaciments protohistòrics de la plana occidental catalana. La gestió dels ...

  L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica 

  Prats Ferrando, Georgina (Date of defense: 2017-06-07)

  El treball d’investigació desenvolupat a la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de la conservació i l’emmagatzematge dels productes agraris, un aspecte fonamental per al sosteniment de qualsevol economia agrícola en la ...

  L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana durant la protohistòria a partir de l'anàlisi antracològica (III-I mil·lenni) 

  Vila Moreiras, Sílvia (Date of defense: 2018-03-19)

  La plana occidental catalana (nord-est península ibèrica) ha experimentat una forta explotació forestal accentuada en els darrers mil·lennis, suposant una important modificació del paisatge vegetal. La caracterització ...

  La ceràmica ilergeta del segle IV a.n.e. Aportacions per la caracterització de l'ibèric ple a la Ilergècia a través de l'estudi dels materials ceràmics recuperats en les cisternes dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) i de les Roques de Sant Formatge (Seròs, el Segrià) 

  Bernal Capdevila, Joan (Date of defense: 2019-10-28)

  El treball presenta l'estudi comparatiu dels materials ceràmics de dos conjunts tancats; el pou-cisterna de la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) i la cisterna del poblat de les Roques de Sant Formatge (Seròs, ...

  Origen, tecnología y funcionalidad del utillaje lítico tallado durante la Edad del Bronce en el Nordeste de la Península Ibérica (2000-1300 cal ANE) 

  Marín Castro, Dioscorides (Date of defense: 2018-01-19)

  Els utillatges lítics tallats que van produir i emprar les comunitats de l’Edat del Bronze (II mil·lenni cal ANE) han sigut escassament o res estudiats al llarg de les investigacions realitzades fins el moment per tota la ...

  Prácticas agroalimentarias en el Mediterráneo Occidental durante la Protohistoria: Las Leguminosas. Una nueva propuesta taxonómica e interpretativa 

  Tarongi Chavarri, Miguel (Date of defense: 2022-12-02)

  El present treball de recerca està enfocat en el paper de les lleguminoses en els sistemes agroalimentaris mediterranis. Aquestes espècies conreades apareixen de manera esbiaixada en el registre arqueobotànico, no obstant ...

  Valorización del patrimonio a través del análisis de políticas públicas para el desarrollo local: caso de los cenotes mayas en el municipio de Tulum 

  Suárez Arteaga, Mónica Cecilia (Date of defense: 2016-05-10)

  El fortalecimiento de los contextos locales ha sido un tema de reflexión de los ministerios de cultura y autoridades. Sin embargo, la tendencia a visibilizar el patrimonio como fuente de desarrollo local se ha visto ...