Departament de Filosofia Pràctica i Humanitats

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Esade, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La réflexion seconde a la luz de la teoría de la duplex cognitio: La presencia de Tomás de Aquino en la gnoseología de Gabriel Marc 

Arce Ruiz, Óscar (Date of defense: 2020-11-17)

La producció filosòfica de Gabriel Marcel està marcada per la distinció de dos modes de donar-se l’Ésser: com a problema i com a misteri. La descoberta del vessant misteriós de l’Ésser a través de la seva indagació filosòfica ...

Giacomo Leopardi, poeta-filòsof. Modernitat i hermenèutica cap a un ultrahumanisme 

Fernández García, Oriol (Date of defense: 2019-06-18)

A partir d’una visió crítica emmarcada dins de l’hermenèutica d’arrel pareysoniana, hom aplica les consideracions heideggerianes al voltant de Hölderlin a la figura de Leopardi i es planteja, com a pressupòsit inicial, que ...

L'escriptura i el defora. Experiència i testimoniatge de l'impossible en l'obra de Maurice Blanchot 

Cabó Rodríguez, Juan (Date of defense: 2018-06-18)

La finalitat darrera de la nostra recerca ha estat aprofundir la comprensió de les nocions d’ «escriptura» i de «defora», i reflexionar sobre els lligams que s’estableixen entre elles a partir de Maruice Blanchot, tot ...

Simbolisme religiós a l’espai públic. El cas dels pessebres públics i les possibilitats d’innovació en el pessebrisme 

Benavent Vallès, Miquel Enric (Date of defense: 2017-01-23)

Els pessebres instal·lats a la plaça de Sant Jaume de Barcelona l’any 2004 i a la plaça de l’Ajuntament de Terrassa l’any 2009 han fet sorgir una sèrie de reflexions que centrem en dos eixos. D’una banda, sobre quina ha ...

L'ètica del tenir cura en Lev Tolstoi. Una aproximació a partir del relat "La mort d'Ivan Ilitx" 

Busquets Alibés, Ester (Date of defense: 2016-01-27)

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral consisteix a fer explícit el contingut de l’ètica del tenir cura en el relat de La mort d’Ivan Ilitx (1886). Per assolir aquest objectiu la tesi es divideix en dues grans parts, ...

Radici teologiche della metafisica di Xavier Zubiri 

Ambrosio, Valentina (Date of defense: 2016-01-20)

Aquest treball planteja l'anàlisi de les possibles arrels teològiques del pensament metafísic del filòsof Xavier Zubiri. Al llarg del treball anirem investigant el sistema metafísic d'un pensador que representa la problemàtica ...

El poder de l'art. L'art com hermenèutica i la llibertat de l'artista 

Solà Simon, Teresa (Date of defense: 2016-01-18)

El treball és una aproximació antropològica de l’art a partir de l’artista. Dos són els eixos vertebradors d’aquesta tesi, a partir dels quals se’n deriven els punts restants: 1. Considerar l’art una activitat ...

Massimo Cacciari y la onto-teo-logía 

Carmona Sánchez, José (Date of defense: 2016-01-15)

Es tracta de presentar a un autor com Massimo Cacciari en el marc del que Heidegger va anomenar onto-teo-logia com aquella manera d’interpretar el pensament filosòfic (ontològic) i teològic des de els inicis de la filosofia ...

Expresar lo inexpresable. Tiempo y temporalidad en el arte contemporáneo 

Malquori, Diego (Date of defense: 2015-12-14)

Partint de la qüestió de la crisi de la modernitat, es proposa una reflexió sobre alguns dels camins de l’art contemporani, utilitzant com a clau de lectura de l’experiència artística l’expressió del temps i de la temporalitat. ...

Els escrits estètics d'Antoni Tàpies 

Tort Bodro, Eulàlia (Date of defense: 2015-07-08)

L’aportació artística d’Antoni Tàpies figura, des de fa varies dècades, entre les més notables de la segona meitat del segle XX. La seva influència aviat va transcendir l’entorn més inmediat i avui és una figura que gaudeix ...

La seriedad en la obra de Sören Kierkegaard 

Rivas Carreras, Víctor Rafael (Date of defense: 2015-07-02)

A La seriedad en la obra de Kierkegaard, “obra” es diu de dues maneres: obra primera, obra en sentit estricte, la producció literària (pel que fa a la serietat) de K.; i obra segona, la serietat de K., aquella que, sense ...

Ortodoxia y heterodoxia en la filosofía de Joseph de Maistre. Sus antecedentes y sus huellas en el pensamiento contrarrevolucionario español (1833-1936) 

Fornés Murciano, Antonio (Date of defense: 2015-06-26)

Joseph de Maistre va ser un pensador original, d'una profunditat major de la que freqüentment se li concedeix i posseïdor, a més, d'una prosa excepcional. Aquest estudi pretén mostrar d'una banda que la seva filosofia i ...

Mimesi i reciprocitat. René Girard i la nostàlgia comunitària de transcendència 

Garcia-Duran Bayona, Francisco Javier (Date of defense: 2015-06-11)

El nucli d’estudi d’aquesta tesi és el pensament de René Girard, que es pot situar al llarg de la segona meitat del segle XX: des de Mensonge romantique et vérité romanesque (1961) a Achever Clausewitz (2007). Aquest ...

El baptisme, evolució històrico-litúrgica i qualitats artístiques i sacramentals de les piles baptismals de la província eclesiàstica de Barcelona 

Serra Sanmiquel, Juan (Date of defense: 2014-06-16)

Els motius que m’han mogut a fer aquest treball han estat dos. Primerament, he observat que no hi havia un estudi exhaustiu i unitari en el temps, sobre l’evolució del baptisme. És cert però, que hi ha moltes monografies ...

El Sofriment Vicari en Graham Greene i en els Escriptors Francesos del Catholic Revival 

Bruna Reverter, Salvador (Date of defense: 2014-02-24)

El Catholic revival a Europa, al qual pertanyen autors francesos com Barbey, Bloy, Huysmans, Péguy, Claudel, Bernanos i Mauriac, va ser originàriament una literatura neoromántica i decadentista, directament oposada a la ...

La trinomía anti-revolucionaria de Álvaro d'Ors 

Medina Cepero, Juan Ramón (Date of defense: 2013-11-19)

El nostre estudi sobre el pensament polític del cèlebre catedràtic que hem titulat LA TRINOMÍA ANTI-REVOLUCIONÀRIA DE ALVARO d´ORS constarà de tres parts. La primera serà una exposició del pensament jurídic-polític de ...