El baptisme, evolució històrico-litúrgica i qualitats artístiques i sacramentals de les piles baptismals de la província eclesiàstica de Barcelona 

  Serra Sanmiquel, Juan (Date of defense: 2014-06-16)

  Els motius que m’han mogut a fer aquest treball han estat dos. Primerament, he observat que no hi havia un estudi exhaustiu i unitari en el temps, sobre l’evolució del baptisme. És cert però, que hi ha moltes monografies ...

  El poder de l'art. L'art com hermenèutica i la llibertat de l'artista 

  Solà Simon, Teresa (Date of defense: 2016-01-18)

  El treball és una aproximació antropològica de l’art a partir de l’artista. Dos són els eixos vertebradors d’aquesta tesi, a partir dels quals se’n deriven els punts restants: 1. Considerar l’art una activitat ...

  El Sofriment Vicari en Graham Greene i en els Escriptors Francesos del Catholic Revival 

  Bruna Reverter, Salvador (Date of defense: 2014-02-24)

  El Catholic revival a Europa, al qual pertanyen autors francesos com Barbey, Bloy, Huysmans, Péguy, Claudel, Bernanos i Mauriac, va ser originàriament una literatura neoromántica i decadentista, directament oposada a la ...

  Els escrits estètics d'Antoni Tàpies 

  Tort Bodro, Eulàlia (Date of defense: 2015-07-08)

  L’aportació artística d’Antoni Tàpies figura, des de fa varies dècades, entre les més notables de la segona meitat del segle XX. La seva influència aviat va transcendir l’entorn més inmediat i avui és una figura que gaudeix ...

  Expresar lo inexpresable. Tiempo y temporalidad en el arte contemporáneo 

  Malquori, Diego (Date of defense: 2015-12-14)

  Partint de la qüestió de la crisi de la modernitat, es proposa una reflexió sobre alguns dels camins de l’art contemporani, utilitzant com a clau de lectura de l’experiència artística l’expressió del temps i de la temporalitat. ...

  Giacomo Leopardi, poeta-filòsof. Modernitat i hermenèutica cap a un ultrahumanisme 

  Fernández García, Oriol (Date of defense: 2019-06-18)

  A partir d’una visió crítica emmarcada dins de l’hermenèutica d’arrel pareysoniana, hom aplica les consideracions heideggerianes al voltant de Hölderlin a la figura de Leopardi i es planteja, com a pressupòsit inicial, que ...

  L'escriptura i el defora. Experiència i testimoniatge de l'impossible en l'obra de Maurice Blanchot 

  Cabó Rodríguez, Juan (Date of defense: 2018-06-18)

  La finalitat darrera de la nostra recerca ha estat aprofundir la comprensió de les nocions d’ «escriptura» i de «defora», i reflexionar sobre els lligams que s’estableixen entre elles a partir de Maruice Blanchot, tot ...

  L'ètica del tenir cura en Lev Tolstoi. Una aproximació a partir del relat "La mort d'Ivan Ilitx" 

  Busquets Alibés, Ester (Date of defense: 2016-01-27)

  L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral consisteix a fer explícit el contingut de l’ètica del tenir cura en el relat de La mort d’Ivan Ilitx (1886). Per assolir aquest objectiu la tesi es divideix en dues grans parts, ...

  La réflexion seconde a la luz de la teoría de la duplex cognitio: La presencia de Tomás de Aquino en la gnoseología de Gabriel Marc 

  Arce Ruiz, Óscar (Date of defense: 2020-11-17)

  La producció filosòfica de Gabriel Marcel està marcada per la distinció de dos modes de donar-se l’Ésser: com a problema i com a misteri. La descoberta del vessant misteriós de l’Ésser a través de la seva indagació filosòfica ...

  La seriedad en la obra de Sören Kierkegaard 

  Rivas Carreras, Víctor Rafael (Date of defense: 2015-07-02)

  A La seriedad en la obra de Kierkegaard, “obra” es diu de dues maneres: obra primera, obra en sentit estricte, la producció literària (pel que fa a la serietat) de K.; i obra segona, la serietat de K., aquella que, sense ...

  La trinomía anti-revolucionaria de Álvaro d'Ors 

  Medina Cepero, Juan Ramón (Date of defense: 2013-11-19)

  El nostre estudi sobre el pensament polític del cèlebre catedràtic que hem titulat LA TRINOMÍA ANTI-REVOLUCIONÀRIA DE ALVARO d´ORS constarà de tres parts. La primera serà una exposició del pensament jurídic-polític de ...

  Massimo Cacciari y la onto-teo-logía 

  Carmona Sánchez, José (Date of defense: 2016-01-15)

  Es tracta de presentar a un autor com Massimo Cacciari en el marc del que Heidegger va anomenar onto-teo-logia com aquella manera d’interpretar el pensament filosòfic (ontològic) i teològic des de els inicis de la filosofia ...

  Mimesi i reciprocitat. René Girard i la nostàlgia comunitària de transcendència 

  Garcia-Duran Bayona, Francisco Javier (Date of defense: 2015-06-11)

  El nucli d’estudi d’aquesta tesi és el pensament de René Girard, que es pot situar al llarg de la segona meitat del segle XX: des de Mensonge romantique et vérité romanesque (1961) a Achever Clausewitz (2007). Aquest ...

  Ortodoxia y heterodoxia en la filosofía de Joseph de Maistre. Sus antecedentes y sus huellas en el pensamiento contrarrevolucionario español (1833-1936) 

  Fornés Murciano, Antonio (Date of defense: 2015-06-26)

  Joseph de Maistre va ser un pensador original, d'una profunditat major de la que freqüentment se li concedeix i posseïdor, a més, d'una prosa excepcional. Aquest estudi pretén mostrar d'una banda que la seva filosofia i ...

  Radici teologiche della metafisica di Xavier Zubiri 

  Ambrosio, Valentina (Date of defense: 2016-01-20)

  Aquest treball planteja l'anàlisi de les possibles arrels teològiques del pensament metafísic del filòsof Xavier Zubiri. Al llarg del treball anirem investigant el sistema metafísic d'un pensador que representa la problemàtica ...

  Simbolisme religiós a l’espai públic. El cas dels pessebres públics i les possibilitats d’innovació en el pessebrisme 

  Benavent Vallès, Miquel Enric (Date of defense: 2017-01-23)

  Els pessebres instal·lats a la plaça de Sant Jaume de Barcelona l’any 2004 i a la plaça de l’Ajuntament de Terrassa l’any 2009 han fet sorgir una sèrie de reflexions que centrem en dos eixos. D’una banda, sobre quina ha ...