Now showing items 1-20 of 261

  Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement: una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l'activitat productiva durant la dècada dels noranta. 

  Torrent i Sellens, Joan (Date of defense: 2002-07-29)

  <b>Resum</b><br/><br/>El procés de mundialització econòmica, la revolució tecnològica digital i els nous patrons de demanda assenten les bases d'una nova economia, que es caracteritza per una massiva incorporació del ...

  Tecnologia, economia i universitat: anàlisi dels efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre l'eficiència econòmica de les universitats virtuals 

  Castillo i Merino, David (Date of defense: 2005-01-24)

  Aquest treball d'investigació estudia el procés de transformació de les universitats dels països de l'OCDE durant les dues darreres dècades, en concret els paràmetres de la seva evolució cap al concepte d'universitat xarxa ...

  Análisis de la formación de las políticas de sociedad de la información en Cataluña (1993-2003) 

  Ruiz de Querol, Ricardo (Date of defense: 2006-06-30)

  Las políticas de «sociedad de la información» en Cataluña en el período de referencia estuvieron condicionadas por una doble fractura. De una parte, por la «fractura política» entre la Generalitat (gobernada por CiU) y el ...

  Usos educativos de las TIC, competencias tecnológicas y rendimiento académico de los estudiantes universitarios barineses. Una perspectiva causal y comparada con sus pares estadounidenses y europeos 

  Godoy Rodríguez, Carlos (Date of defense: 2007-05-30)

  La investigación se desarrolló sobre una muestra estratificada de 410 estudiantes de instituciones de educación superior ubicadas en Barinas, Venezuela. Estas representan una población combinada de aproximadamente 26.400 ...

  Televisió i internet: identitat, subcultura juvenil i globalització. Anàlisis de la comunitat virtual de joves adolescents formada entorn als continguts manga del programa 3xl.net de la televisió de Catalunya 

  Fernández García, Carlos (Date of defense: 2007-10-04)

  El portal d’Internet del programa de Televisió de Catalunya 3XL.NET acumulava, a finals de juny del 2006, més de 650.000 registres d'usuaris, una mitjana de 8 milions de pàgines vistes al mes i els missatges dels usuaris ...

  Knowledge entrepreneurship in universities. Practice and strategy in the case of Internet based innovation appropiation 

  Senges, Maximilian (Date of defense: 2007-12-10)

  The thesis argues that knowledge entrepreneurship is a cogent and apt argument to frame the idea of the university in the 21st century. This is true because it combines the positive creative destruction of entrepreneurship ...

  TIC, canvi organitzatiu i qualificació del treball. Una aproximació empírica a les fonts de la productivitat del treball de l'empresa catalana 

  Ficapal Cusi, Pilar (Date of defense: 2008-01-24)

  Work is a fundamental driver of social and economic activity, so much so that the regulation and functioning of society and the economy are largely dependent upon how work is organized. The theory and evolution of organization ...

  Análisis de la dinámica y viabilidad del despliegue de redes públicas inalámbricas basadas en el espectro de uso libre 

  Infante, Jorge (Date of defense: 2008-05-15)

  El objetivo de la tesis es realizar un análisis integral de la viabilidad para el despliegue y explotación de redes públicas basadas en espectro no licenciado. Para ello se analizan los diversos aspectos implicados bajo ...

  Captura i Anàlisi del Comportament dels Estudiants en Entorns Virtuals d'Aprenentatge: El Campus Virtual de la UOC 

  Mor Pera, Enric (Date of defense: 2008-06-16)

  Aquest treball de tesi doctoral fa una aportació a les àrees de l'e-learning i la interacció persona-ordinador, en relació a l'obtenció d'informació dels usuaris i de l'ús que fan d'un sistema interactiu. Per a assolir ...

  El coneixement i el discurs professionalitzador: naturalesa i Canvi en processos d'ensenyament-aprenentatge en una plataforma asincrònica. 

  Torras Virgili, Eulàlia (Date of defense: 2008-07-01)

  El coneixement professional és epistemològicament diferent a d'altres tipus de coneixement; el coneixement professionalitzador ha de permetre als estudiants gestionar situacions de la seva pràctica professional. En aquest ...

  A Computational Model for the Construction of Knowledge-based Collaborative Learning Distributed Applications 

  Caballé Llobet, Santi (Date of defense: 2008-09-17)

  en català:<br/><br/>Un camp de recerca important dins del paradigma del Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) és la importància en la gestió eficaç de la informació d'esdeveniments generada durant l'activitat ...

  An exploration of computer-mediated skill acquisition in concept mapping by in-service panamanian public elementary school teachers 

  Miller, Norma Louise (Date of defense: 2008-10-24)

  A large body of research provides evidence that concept mapping can support meaningful learning. However, very little is known about how novice mappers acquire the ability to construct concept maps. This dissertation ...

  Cap al cinema col.laboratiu: pràctiques culturals i noves formes de producció participatives. 

  Roig Telo, Antoni (Date of defense: 2008-12-18)

  Aquesta tesi es centra en l'estudi de les pràctiques culturals i els models emergents de creació i distribució de cinema a través d'Internet. Faig especial èmfasi en aquells casos basats en la participació de comunitats ...

  Caracterització i especificació basada en Ontologies dels Laboratoris Virtuals en les Enginyeries en Informàtica. 

  Prieto Blázquez, Josep (Date of defense: 2009-01-20)

  <n>Resum Català</n>: <br/>Durant la darrera dècada s'observa un gran creixement del nombre d'universitats que necessiten difondre coneixement i oferir oportunitats d'aprenentatge als seus estudiants a través de l'ensenyament ...

  INTERNET, SALUD Y SOCIEDAD. Análisis de los usos de Internet relacionados con la salud en Catalunya. 

  Lupiáñez-Villanueva, Francisco (Date of defense: 2009-01-23)

  Tots els actors en sistemes de salut estan encarant la transició a la Societat Xarxa; una societat l'estructura social del qual es constitueix per xarxes alimentades per tecnologies d'informació i comunicació microelectròniques, ...

  En primera persona: memòria oral, patrimoni immaterial i internet. 

  Solanilla Demestre, Laura (Date of defense: 2009-02-24)

  Aquesta tesi neix de l'interès per analitzar la relació que s'estableix entre tres àmbits de coneixement aparentment dispars: la memòria oral autobiográfica, el patrimoni inmaterial i la sev apresència i dinàmica a ...

  Interacción en ambientes híbridos de aprendizaje: metáfora del continuum. Estudio de caso de un programa de especialización de la universidad de los Andes 

  Osorio Gómez, Luz Adriana (Date of defense: 2009-02-26)

  Análisis de la interacción que se produce en ambientes híbridos, a través del estudio de caso de un programa de postgrado de la Universidad de Los Andes. Se analiza el aprendizaje híbrido, como la convergencia de ambientes ...

  Distributed Resource Allocation for Contributory Systems 

  Vilajosana Guillén, Xavier (Date of defense: 2009-03-13)

  La tesis presenta una aproximació a un conjunt de tècniques per permetre l'extensió de les capacitats computacionals, sota demanada, en comunitats formades per usuaris d'Internet que volen agregar els seus recursos per ...

  El feedback en el marc de la regulació de l'aprenentatge: caracteritizació i anàlisi en un entorn formatiu en línia 

  Espasa Roca, Anna (Date of defense: 2009-03-26)

  L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és l'estudi de l'activitat educativa en línea posant atenció en els processos de feedback com a promotors de la regulació de l'aprenentatge. Des d'una aproximació socio-constructivista, ...

  Movimientos sociales, políticas de identidad e Internet: una aproximación etnográfica al activismo Mapuche 

  Grillo, Oscar Jorge (Date of defense: 2009-04-16)

  Esta tesis es fruto de una profunda reflexión teórica a partir de un detallado análisis empírico sobre el activismo de las organizaciones Mapuche en la red, a través de los medios de comunicación y en el territorio. ...