Activismo interseccional entre el sindicalismo y el feminismo: un análisis de la acción colectiva de Las Kellys 

  Alcalde González, Verna (Date of defense: 2023-02-08)

  En esta tesis tomamos como caso el movimiento de Las Kellys para estudiar el fenómeno del activismo interseccional, a caballo entre el sindicalismo y el feminismo, protagonizado por trabajadoras en oficios feminizados, ...

  An exploration of computer-mediated skill acquisition in concept mapping by in-service panamanian public elementary school teachers 

  Miller, Norma Louise (Date of defense: 2008-10-24)

  A large body of research provides evidence that concept mapping can support meaningful learning. However, very little is known about how novice mappers acquire the ability to construct concept maps. This dissertation ...

  Análisis de la formación de las políticas de sociedad de la información en Cataluña (1993-2003) 

  Ruiz de Querol, Ricardo (Date of defense: 2006-06-30)

  Las políticas de «sociedad de la información» en Cataluña en el período de referencia estuvieron condicionadas por una doble fractura. De una parte, por la «fractura política» entre la Generalitat (gobernada por CiU) y el ...

  Aplicabilidad y usos de las TIC en la Justicia Restaurativa: experiencias de mediación restaurativa digital en España 

  Romero Seseña, Pablo (Date of defense: 2024-01-24)

  Esta tesis doctoral aborda el uso del entorno en línea en la justicia restaurativa y destaca su desafío histórico y su conexión con las prácticas restaurativas presenciales. A raíz del proceso de transición generado por ...

  Are Social Media Challenging Politics? Interaction in Catalan Parties’ Facebook Pages and among Catalan MPs’ Twitter Accounts 

  Esteve Del Valle, Marc (Date of defense: 2015-07-16)

  Aquesta dissertació es centra en trobar plausibles i refutables explicacions a les interaccions dels partits catalans i els seus representants a Facebook i a Twitter. Intenta donar resposta a una pregunta clara i simple: ...

  Un camino hacia el futuro: Experiencias de la desigualdad de jóvenes en los márgenes 

  Hakim-Fernández, Nadia (Date of defense: 2016-02-04)

  Esta es una etnografía online y offline que se centra en el paso de unos jóvenes etiquetados, a pesar de haber llegado hace años al territorio, como jóvenes “inmigrantes”, expulsados del sistema educativo público, y usuarios ...

  Capacitat d’absorció, innovació i resultats econòmics als serveis a Catalunya 

  Fajardo Laredo, Juan Carlos (Date of defense: 2016-01-26)

  La capacitat d'absorció, l'ús estratègic de les tecnologies digitals i el canvi organitzatiu estan estimulant una actuació altament innovadora dels serveis a Catalunya. El procés d'innovació en aquest sector no segueix un ...

  Care, time and gender in new managerial science and academia. From accelerated rhythms to caring temporalities 

  Conesa Carpintero, Ester (Date of defense: 2023-03-07)

  This thesis explores the effects of productivism and the acceleration of the academic pace in scientists’ lives and scientific practices. It works with a feminist care (and time for care) theoretical framework to analyse ...

  Citizens as the engine of transformations: An investigation of the effects of the new forms of government-citizen interaction on the organisational structure and dynamics of public administrations 

  Waksberg Guerrini, Ana (Date of defense: 2016-02-01)

  L’objectiu de la tesi és respondre si la intensificació de la interacció basada en TIC entre el govern i els ciutadans en relació amb els serveis públics que generen gran quantitat d’informació condueix a la transformació ...

  Co-creation for transdisciplinarity - Adoption of participatory design and agile project management in collaborative research processes 

  Senabre Hidalgo, Enric (Date of defense: 2019-12-03)

  Aquest projecte doctoral explora mètodes de cocreació aplicats a la recerca transdisciplinària. En el context de la societat de la informació, la col·laboració en recerca ha crescut en popularitat entre els equips científics, ...

  Comunes urbanos: Lecciones desde la Barcelona de principios del siglo XXI. Una propuesta de caracterización desde la praxis 

  Cámara Menoyo, Carlos (Date of defense: 2018-01-30)

  El concepte dels comuns és tan poderosament suggeridor com ambigu. Prova d'això és el creixent interès que han experimentat durant els darrers anys i, també, el fet que comprèn àmbits i aspiracions tan diversos que són, ...

  Connected co-viewing: the interweaving of user-generated content and viewing practices in the Brazilian prime time telenovela genre 

  Pires de Sá, Fernanda (Date of defense: 2017-09-14)

  L'objectiu d'aquesta investigació és identificar i examinar les principals pràctiques relacionades amb el covisionament connectat i les activitats de contingut generat pels usuaris mentre es visualitza un gènere de televisió ...

  Contested rights to grieve in forced migrants' narratives living in Nordrhein-Westfalen 

  Schönborn, Helen Sophia (Date of defense: 2022-05-30)

  Forced migration involves many different losses (e.g., people, places, homes, beliefs). However, grief for these migratory losses is neither recognized nor well understood (Caseado, Hong & Harrington 2010). This study ...

  Cooperatives de consum agroecològic de plataforma. El paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el consum cooperatiu de productes agroecològics 

  Espelt Rodrigo, Ricard (Date of defense: 2018-09-28)

  Aquesta tesi doctoral tracta de l'impacte transformador que les tecnologies de la informació i la comunicació generen en l'àmbit del cooperativisme en l'era de la societat xarxa i de com reestructuren el funcionament de ...

  Cuidatge informal d'infants i adolescents amb discapacitat visual: afectació en la qualitat de vida dels pares i anàlisi de pàgines web com a recursos per a l'alfabetització 

  LUPÓN, MARTA (Date of defense: 2022-04-07)

  El treball s’ha desenvolupat a partir de dos objectius: analitzar com afecta la qualitat de vida (QdV) dels pares el fet de tenir cura d’un fill amb discapacitat visual (DV), amb un enfoc qualitatiu i en el context de ...

  Desarrollo informacional en América Latina 1980-2014. Casos de pioneros de Buenos Aires 

  Artopoulos Viviani, Alejandro (Date of defense: 2016-02-08)

  Els models de transició cap a la societat del coneixement, tant el model basat en el mercat (Califòrnia), com en el dirigit per l'Estat (Finlàndia), suggereixen que els països han de desenvolupar una estratègia nacional ...

  Desenvolupament d'un model d'hipervídeo com a eina docent per l'aula virtual 

  Marín Amatller, Antoni (Date of defense: 2016-02-08)

  Es proposa un model d'hipervídeo com a eina de creació d'aplicacions didàctiques que afavoreixin l'aprenentatge significatiu i el rol actiu de l'estudiant. El model es fonamenta en l'ús de la imatge simbòlica i en les ...

  Digital news in Spain: Characteristics and effects of online news production and consumption 

  Majó-Vázquez, Sílvia (Date of defense: 2017-04-28)

  This work presents a relational approach to the study of the structure of the online news domain from a macro and meso level perspective. Then it assesses the impact of the digital news domain on the public agenda. Firstly, ...

  El impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la operatividad de la administración pública de Bogotá DC en relación con el ciudadano involucrado en el Sector de la Educación 

  Ortegón Bolívar, Jairo Augusto (Date of defense: 2013-11-11)

  La present Tesi doctoral va ser gestada dins de l'àmbit d'estudi de la Societat de la Informació i el Coneixement, temàtica d'examen fonamental de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya UOC, i presenta els resultats ...

  El teletrebajo, una nueva comprensión del trabajo. El encaje de la deuda de seguridad y salud en una sociedad digital 

  Sabadell Bosch, Mar (Date of defense: 2021-05-11)

  El objetivo de la investigación es estudiar el teletrabajo, su aparición y desarrollo, para la comprensión de la transformación que introduce en la idea de trabajar, y analizar el marco normativo como determinante de este ...