Departament de Pedagogia

La Universitat Ramon Llull (URL), amb seu a Barcelona, és una universitat privada sense ànim de lucre d’inspiració humanista i cristiana, que promou un servei públic. El seu principal objectiu és proporcionar una formació de qualitat, centrada en la persona i que doni respostes a les necessitats de la societat. La URL, d’organització federal, està integrada per onze institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Turisme Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol que promou la formació intel·lectual i el creixement personal. Amb una metodologia pròpia integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior que promou una formació integral dels estudiants mitjançant grups de treball reduïts, l’estreta relació amb el professorat i el domini de les noves tecnologies, la URL ofereix una docència de qualitat, recolzada amb una recerca d’alt nivell, una projecció i orientació internacional, i el foment de l’esperit innovador i emprenedor.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Ramon Llull i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@url.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’Educació Física 

Vila Álvarez, Elena (Date of defense: 2016-01-26)

Aquesta tesi doctoral té la voluntat d’elaborar una proposta de model d’avaluació de les competències socials des de l’àrea de l’Educació Física. S’utilitza un disseny observacional: nomotètic (diversos participants que ...

L'aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l'escola i les xarxes? Anàlisi de l'entorn personal d'aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals 

Ávila Morera, Francesc Xavier (Date of defense: 2015-03-26)

Actualment, l’aprenentatge no es pot entendre només com un procés d’assimilació o de construcció de coneixement; cal considerar que flueix a la xarxa i que s’elabora socialment. Avui els nois aprenen a l’escola, però també ...

La dimensió pedagògica en els processos d’adopció internacional. Rellevància de la dimensió educativa en les motivacions inicials per a l’adopció internacional, i en el marc dels processos de formació i valoració de idoneïtat, a Catalunya 

Navarro Segura, Lisette (Date of defense: 2012-07-12)

Les adopcions internacionals s’han convertit en una realitat normalitzada a la nostra societat. Aquest fet, fins l’actualitat, s’ha estudiat des de disciplines psicològiques o sociològiques però no pedagògiques. El nostre ...

Los valores educativos en la postmodernidad: una propuesta desde la filosofía de la educación de Octavi Fullat 

Kagelmacher Velásquez, Mónica Marlys (Date of defense: 2011-07-18)

Aquesta tesi es va realitzar en el context xilè en el qual hi ha una gran preocupació per implementar una reforma educativa basada en la qualitat i equitat de l'educació. El propòsit de la investigació va ser presentar una ...

Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Estudio del caso "CETEI" del proceso de integración pedagógica de la Pizarra Digital 

Badilla Quintana, María Graciela (Date of defense: 2011-01-19)

La tesi que es presenta és un estudi de cas del procés d'incorporació pedagògica de les tecnologies de la informació i comunicació, específicament de la pissarra digital interactiva a l'aula. La mostra està constituïda per ...

Una aproximació a l'escola com organització saludable. Anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la síndrome d'esgotament professional 

Longás Mayayo, Jordi (Date of defense: 2010-12-15)

La tesis desenvolupa el concepte d'escola saludable des de la perspectiva dels riscos psicosociales. Concretament, l'anàlisis dels nivells de la síndrome d'esgotament profesional en 40 centres escolares de Catalunya confirma ...

Francesc Sagrera, pedagog i orientador. Actualitat del seu pensament per a l'educació d'avui 

Sanfeliu Alicart, Maria Lidón (Date of defense: 2010-12-02)

Aquesta tesi vol posar de relleu la vigència de les teories i pràctiques educatives de Francesc Sagrera, Escolapi que va exercir la seva tasca entre el 1927 i el 1940, com a referent per a l'educació actual.<br/><br/>La ...

Vers una escola segura i saludable: creació, validació i aplicació d'un instrument per a l'enregistrament i estudi dels danys no intencionats a l'escola 

Longàs Mayayo, Eduard (Date of defense: 2010-07-23)

L'objectiu principal de la investigació present és l'estudi dels danys no intencionats a l'escola, que es constitueixen com un problema per a la salut i la seguretat de l'alumnat.<br/>Aquest estudi s'aborda amb una orientació ...

Prat de la Riba i la institucionalització d'un model de cultura catalana: l'obra cultural i pedagògica 

Santamaria Balaguer, Francesc Xavier (Date of defense: 2010-04-30)

Enric Prat de la Riba i Sarrà fou un destacat polític català que, en el període comprès entre 1907 i 1917, des de la presidència, primer, de la Diputació provincial de Barcelona i, més endavant, també de la Mancomunitat ...

La construcció del cos social: una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult 

Figueras Comas, Sara (Date of defense: 2008-04-22)

La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè s'ha estudiat i interpretat des d'òptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o ...

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades. Estudio de caso: Comunidad Ómnia-Barrio el Raval, Barcelona 

Obando Arroyave, Luis Carlos (Date of defense: 2007-06-14)

Aquesta investigació estudia les estratègies pedagògiques i comunicacionals que s'utilitzen avui per reduir la "fractura digital" (tecnologia i de coneixement) entre les persones que utilitzen les noves tecnologies de la ...

Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d'un context inicial d'adversitat. Estudi de cas en un Institut d'Educació Secundària. 

Marro Fantova, Francesc Josep (Date of defense: 2008-03-28)

El present treball aborda la promoció de la salut psicosocial des del paradigma de la resiliència i les aportacions de la logoteràpia de Viktor Frankl. El seu objectiu ha estat descriure i analitzar com es desenvolupa un ...

Els projectes educatius de ciutat com a praxi de desenvolupament comunitari de gènesi socioeducativa: Anàlisi i interpretació de la dimensió socioeducativa i sociocomunitària de tres projectes educatius de ciutat de Catalunya 

Civís i Zaragoza, Mireia (Date of defense: 2005-07-13)

L'objectiu principal de la tesi consisteix a analitzar i interpretar el sentit últim d'una comprensió socioeducativa del Desenvolupament Comunitari.<br/><br/>La recerca dedica la primera part (marc teòric) a desenvolupar ...

El treball dels joves amb retard mental en entorns normalitzats: anàlisi d'una realitat de treball amb suport 

Alomar Kurz, Elisabeth (Date of defense: 2004-11-16)

- El treball dels joves amb retard mental en entorns normalitzats: anàlisi d'una realitat de treball amb suport<br/>Després de més de vint anys d'aprovació de la Llei d'integració social del minusvàlid (LISMI, 1982), amb ...

Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat 

García Gay, Lourdes (Date of defense: 1999-05-26)

<b>CONEIXEMENTS PREVIS I RENDIMENT ACADÈMIC A LA UNIVERSITAT</b><br/><br/>Adoptant el model del constructivisme, la tesi es proposa com a objectiu esbrinar quina és la base acadèmica de l'alumnat en arribar als estudis ...

La incorporació de les TIC a l'ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació d'una experiència d'introducció de les TIC en un model d'ensenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna 

Prats i Fernández, Miquel Àngel (Date of defense: 2004-07-13)

L'objectiu central del nostre treball ha estat, d'una banda, descriure i analitzar allò que s'esdevé quan s'incorporen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un model formatiu d'ensenyament superior ...