Departament de Pintura

Departament de Pintura

The University of Barcelona is the most formidable public institution of higher education in Catalonia, catering to the needs of the greatest number of students and delivering the broadest and most comprehensive offering in higher educational courses. The UB is also the principal centre of university research at a state level and has become a European benchmark for research activity, both in terms of the number of research programs it conducts and the excellence these have achieved. Its own history closely tied to the history of Barcelona and of Catalonia, our university combines the values of tradition with its position as an institution dedicated to innovation and teaching excellence: a university that is as urban, outward-looking and cosmopolitan as the city from which it takes its name. Welcome to the University of Barcelona. We hope to see you very soon!

If you are a doctor of Universitat de Barcelona and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@ub.edu. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Madola, 1944- (Date of defense: 02-03-2006)
  L’objectiu principal de la present tesi és estudiar com, d’ençà de l’aparició de l´obra ceràmica Joan Miró, ha anat canviant el concepte de la ceràmica contemporània, fent especial menció de la influència de l’obra mironiana ...
 • Pastó i Aguilà, Cristina (Date of defense: 07-05-2004)
  Esta tesis considera la subjetividad romántica como elemento crucial y fundamental en el nacimiento de la imagen fotográfica. El redescubrimiento de la mirada por parte de artistas y poetas del romanticismo se une de ...
 • Descarga, Joan, 1947- (Date of defense: 01-01-1992)
  Volem significar que el propòsit d'aquesta tesi no ha estat el de fer un estudi exhaustiu i detallat de les obres dels pintors triats, ni tant sols el de buscar antecedents justificatius del propi treball ...
 • Agustí, Eugènia (Date of defense: 13-12-2006)
  El nucli de la tesi és l'ús del color des d'una determinada poètica artística, l'abstracció. S'empra com a paradigma un conjunt de sis artistes que tenen com afinitat el seu treball de color en l'àmbit de l'«abstracció ...
 • Raventós Pagès, Marc (Date of defense: 29-01-2015)
  Mitjançant dietaris i pintures, es mostra el procés creatiu de ressonàncies cromàtiques del delta del Ganges. La deriva és un procediment d'acció, més que de moviment. És un posicionament espacial dels surrealistes, un ...

View more