Activismo interseccional entre el sindicalismo y el feminismo: un análisis de la acción colectiva de Las Kellys 

  Alcalde González, Verna (Date of defense: 2023-02-08)

  En esta tesis tomamos como caso el movimiento de Las Kellys para estudiar el fenómeno del activismo interseccional, a caballo entre el sindicalismo y el feminismo, protagonizado por trabajadoras en oficios feminizados, ...

  Amateur museum practices: leisure, myth, and ritual. Seven case studies from Catalonia and a contrast case from Colombia 

  Moncunill Piñas, Mariona (Date of defense: 2017-09-25)

  Els museus amateur són museus practicats com a lleure pels seus fundadors. Malgrat que la museologia no ha prestat gaire atenció a aquesta tipologia de museus, ens ofereixen l'oportunitat de qüestionar temes importants ...

  El cambio en las universidades a partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

  López de la Madrid, María Cristina (Date of defense: 2011-04-12)

  La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación superior, ha sido un proceso que ha generado cambios importantes en este ámbito educativo. En la presente investigación, se buscó ...

  Cap al cinema col.laboratiu: pràctiques culturals i noves formes de producció participatives. 

  Roig Telo, Antoni (Date of defense: 2008-12-18)

  Aquesta tesi es centra en l'estudi de les pràctiques culturals i els models emergents de creació i distribució de cinema a través d'Internet. Faig especial èmfasi en aquells casos basats en la participació de comunitats ...

  Care, time and gender in new managerial science and academia. From accelerated rhythms to caring temporalities 

  Conesa Carpintero, Ester (Date of defense: 2023-03-07)

  This thesis explores the effects of productivism and the acceleration of the academic pace in scientists’ lives and scientific practices. It works with a feminist care (and time for care) theoretical framework to analyse ...

  Connected co-viewing: the interweaving of user-generated content and viewing practices in the Brazilian prime time telenovela genre 

  Pires de Sá, Fernanda (Date of defense: 2017-09-14)

  L'objectiu d'aquesta investigació és identificar i examinar les principals pràctiques relacionades amb el covisionament connectat i les activitats de contingut generat pels usuaris mentre es visualitza un gènere de televisió ...

  La construcció psicosocial de l’actitud de la comunitat local davant el turisme: turismefòbia, protesta turística i resposta emocional 

  Soliguer Guix, Anna (Date of defense: 2024-01-29)

  Aquesta tesi és un estudi sobre la comunitat local i la seva revisió crítica del turisme des de diferents angles i perspectives. Per abordar la pregunta de recerca ""¿Existeix una base cultural i psicosocial que permet ...

  Democratising and enlightening? Investigating the role of social media in the democratisation of the public sphere, political deliberation and public 

  Terren, Ludovic (Date of defense: 2022-03-09)

  This thesis contributes to the social media literature by focusing on the role and potential of social media in (i) political participation and access to the public sphere; (ii) political deliberation and viewpoint diversity, ...

  Digital news in Spain: Characteristics and effects of online news production and consumption 

  Majó-Vázquez, Sílvia (Date of defense: 2017-04-28)

  This work presents a relational approach to the study of the structure of the online news domain from a macro and meso level perspective. Then it assesses the impact of the digital news domain on the public agenda. Firstly, ...

  Dispositius de mitificació del treball artístic i creatiu en els nous mitjans 

  Pagès Parra, Ruth (Date of defense: 2015-12-18)

  Aquesta tesi estudia el treball creatiu, que sovint es polaritza entre unes condicions materials precàries i una disposició apassionada. Aquí s’explora la possibilitat que l'atractiu dels aspectes positius d’aquest tipus ...

  Emergencia, evolución y efectos del movimiento-red 15M (2011-2015). Una aproximación tecnopolítica 

  Monterde Mateo, Arnau (Date of defense: 2015-12-04)

  En la present tesi doctoral es desenvolupa un anàlisi sobre el moviment 15M des dels seus inicis al 2011, fins al maig del 2015, enfocat en la relació existent entre el moviment i els usos de les tecnologies de la comunicació ...

  Ensounded bodies, making place in London's East End 

  Berrens, Karla (Date of defense: 2015-07-17)

  En aquest projecte, estic investigant la relació entre el so urbà i fer lloc a l'Est de Londres. Exploro com 'ensounding' el nostre cos (Ingold 2007) i una escolta participativa del so urbà pot posar el nostre cos emocional ...

  Estrategias Nacionales para la Sociedad de la Información y el Conocimiento en América Latina, 2000 - 2010. El caso de Uruguay. 

  Rivoir Cabrera, Ana Laura (Date of defense: 2013-04-08)

  L'objectiu de la tesi va ser conèixer els enfocaments dominants en les estratègies sobre la Societat de la Informació i el Coneixement (SIC) dels països llatinoamericans en la dècada 2000-2010. A partir d'una revisió ...

  Estudio de prácticas de comunicación en Second Life 

  López de Anda, María Magdalena (Date of defense: 2016-02-05)

  Vam investigar pràctiques de comunicació en el món virtual Second Life amb el propòsit de comprendre des d'un enfocament sociocultural les estratègies situades d'intercanvi simbòlic que realitzen els participants, la lectura ...

  Exploring the dynamics of knowledge sharing in the online affinity apaces of "Let's Play" Youtube Channels 

  Karaivanov, Isperih (Date of defense: 2022-02-08)

  With this dissertation the goal is to analyze the novel medium of video game streaming and more specifically the “Let’s Play” video format as seen on YouTube and other online platforms. The practice has experienced a rapid ...

  Gendered networks and work. The case of Social Entrepreneurship, and the Social and Solidarity Economy in Barcelona 

  Garrido-Skurkowicz, Natalia (Date of defense: 2023-03-28)

  This dissertation explores the degree to which an organizational ecosystem from the social and solidarity economy in Barcelona is gendered. Are there gender differences in terms of ‘decent work’ conditions? Are there gender ...

  The institution of linguistic dissidence in the Balearic Islands: Ideological dynamics of Catalan standardisation 

  Duane Bernedo, Lucas John (Date of defense: 2018-02-19)

  Aquesta tesi descriu etnogràficament l'establiment recent de la dissidència lingüística a les illes Balears, entesa com l'assentament en el camp sociopolític de l'arxipèlag d'una creença que reivindica que el «balear», i ...

  Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la societat xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari 

  Meneses Naranjo, Julio (Date of defense: 2015-06-05)

  Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de ...

  Jurisdiction for online intellectual property infringements in the EU: overcoming strict territoriality 

  Otchenash, Maiia (Date of defense: 2022-09-17)

  The core aim of this research is to find a balanced jurisdictional approach for claims concerning online intellectual property infringements (Art. 7(2) Brussels Regulation Recast). It addresses the question of whether the ...

  La Comunicación en Comunidades Virtuales de Pacientes en un gran Hospital Universitario. El caso de forumclínic 

  Grau Corral, Inmaculada (Date of defense: 2011-12-19)

  La tecnología de la sociedad red ha favorecido la posibilidad de ampliar y adaptar modelos de comunicación y organización a un nuevo paradigma en que todos pueden comunicarse con todos. Además, ha mejorado el acceso a la ...