Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat 

  García Gay, Lourdes (Fecha de defensa: 1999-05-26)

  <b>CONEIXEMENTS PREVIS I RENDIMENT ACADÈMIC A LA UNIVERSITAT</b><br/><br/>Adoptant el model del constructivisme, la tesi es proposa com a objectiu esbrinar quina és la base acadèmica de l'alumnat en arribar als estudis ...

  La incorporació de les TIC a l'ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació d'una experiència d'introducció de les TIC en un model d'ensenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna 

  Prats i Fernández, Miquel Àngel (Fecha de defensa: 2004-07-13)

  L'objectiu central del nostre treball ha estat, d'una banda, descriure i analitzar allò que s'esdevé quan s'incorporen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un model formatiu d'ensenyament superior ...

  El treball dels joves amb retard mental en entorns normalitzats: anàlisi d'una realitat de treball amb suport 

  Alomar Kurz, Elisabeth (Fecha de defensa: 2004-11-16)

  - El treball dels joves amb retard mental en entorns normalitzats: anàlisi d'una realitat de treball amb suport<br/>Després de més de vint anys d'aprovació de la Llei d'integració social del minusvàlid (LISMI, 1982), amb ...

  Els projectes educatius de ciutat com a praxi de desenvolupament comunitari de gènesi socioeducativa: Anàlisi i interpretació de la dimensió socioeducativa i sociocomunitària de tres projectes educatius de ciutat de Catalunya 

  Civís i Zaragoza, Mireia (Fecha de defensa: 2005-07-13)

  L'objectiu principal de la tesi consisteix a analitzar i interpretar el sentit últim d'una comprensió socioeducativa del Desenvolupament Comunitari.<br/><br/>La recerca dedica la primera part (marc teòric) a desenvolupar ...

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Un nuevo escenario para el desarrollo local de las comunidades. Estudio de caso: Comunidad Ómnia-Barrio el Raval, Barcelona 

  Obando Arroyave, Luis Carlos (Fecha de defensa: 2007-06-14)

  Aquesta investigació estudia les estratègies pedagògiques i comunicacionals que s'utilitzen avui per reduir la "fractura digital" (tecnologia i de coneixement) entre les persones que utilitzen les noves tecnologies de la ...

  Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d'un context inicial d'adversitat. Estudi de cas en un Institut d'Educació Secundària. 

  Marro Fantova, Francesc Josep (Fecha de defensa: 2008-03-28)

  El present treball aborda la promoció de la salut psicosocial des del paradigma de la resiliència i les aportacions de la logoteràpia de Viktor Frankl. El seu objectiu ha estat descriure i analitzar com es desenvolupa un ...

  La construcció del cos social: una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult 

  Figueras Comas, Sara (Fecha de defensa: 2008-04-22)

  La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè s'ha estudiat i interpretat des d'òptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o ...

  Prat de la Riba i la institucionalització d'un model de cultura catalana: l'obra cultural i pedagògica 

  Santamaria Balaguer, Francesc Xavier (Fecha de defensa: 2010-04-30)

  Enric Prat de la Riba i Sarrà fou un destacat polític català que, en el període comprès entre 1907 i 1917, des de la presidència, primer, de la Diputació provincial de Barcelona i, més endavant, també de la Mancomunitat ...

  Vers una escola segura i saludable: creació, validació i aplicació d'un instrument per a l'enregistrament i estudi dels danys no intencionats a l'escola 

  Longàs Mayayo, Eduard (Fecha de defensa: 2010-07-23)

  L'objectiu principal de la investigació present és l'estudi dels danys no intencionats a l'escola, que es constitueixen com un problema per a la salut i la seguretat de l'alumnat.<br/>Aquest estudi s'aborda amb una orientació ...

  Francesc Sagrera, pedagog i orientador. Actualitat del seu pensament per a l'educació d'avui 

  Sanfeliu Alicart, Maria Lidón (Fecha de defensa: 2010-12-02)

  Aquesta tesi vol posar de relleu la vigència de les teories i pràctiques educatives de Francesc Sagrera, Escolapi que va exercir la seva tasca entre el 1927 i el 1940, com a referent per a l'educació actual.<br/><br/>La ...

  Una aproximació a l'escola com organització saludable. Anàlisi de la relació entre el context intern del docent i la síndrome d'esgotament professional 

  Longás Mayayo, Jordi (Fecha de defensa: 2010-12-15)

  La tesis desenvolupa el concepte d'escola saludable des de la perspectiva dels riscos psicosociales. Concretament, l'anàlisis dels nivells de la síndrome d'esgotament profesional en 40 centres escolares de Catalunya confirma ...

  Análisis y evaluación de un modelo socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Estudio del caso "CETEI" del proceso de integración pedagógica de la Pizarra Digital 

  Badilla Quintana, María Graciela (Fecha de defensa: 2011-01-19)

  La tesi que es presenta és un estudi de cas del procés d'incorporació pedagògica de les tecnologies de la informació i comunicació, específicament de la pissarra digital interactiva a l'aula. La mostra està constituïda per ...

  Los valores educativos en la postmodernidad: una propuesta desde la filosofía de la educación de Octavi Fullat 

  Kagelmacher Velásquez, Mónica Marlys (Fecha de defensa: 2011-07-18)

  Aquesta tesi es va realitzar en el context xilè en el qual hi ha una gran preocupació per implementar una reforma educativa basada en la qualitat i equitat de l'educació. El propòsit de la investigació va ser presentar una ...

  La dimensió pedagògica en els processos d’adopció internacional. Rellevància de la dimensió educativa en les motivacions inicials per a l’adopció internacional, i en el marc dels processos de formació i valoració de idoneïtat, a Catalunya 

  Navarro Segura, Lisette (Fecha de defensa: 2012-07-12)

  Les adopcions internacionals s’han convertit en una realitat normalitzada a la nostra societat. Aquest fet, fins l’actualitat, s’ha estudiat des de disciplines psicològiques o sociològiques però no pedagògiques. El nostre ...

  L'aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l'escola i les xarxes? Anàlisi de l'entorn personal d'aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals 

  Ávila Morera, Francesc Xavier (Fecha de defensa: 2015-03-26)

  Actualment, l’aprenentatge no es pot entendre només com un procés d’assimilació o de construcció de coneixement; cal considerar que flueix a la xarxa i que s’elabora socialment. Avui els nois aprenen a l’escola, però també ...

  Proposta d’un model d’avaluació de les competències socials dels alumnes d’educació primària des de l’àrea d’Educació Física 

  Vila Álvarez, Elena (Fecha de defensa: 2016-01-26)

  Aquesta tesi doctoral té la voluntat d’elaborar una proposta de model d’avaluació de les competències socials des de l’àrea de l’Educació Física. S’utilitza un disseny observacional: nomotètic (diversos participants que ...