Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

Departament de Ciències Jurídiques i Polítiques

The Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) is one of the three universities promoted by the San Pablo CEU Foundation. Since it was established as a private university in 2003, the UAO CEU has opted for a differential academic model based on the permanent connection between teacher and student and the implementation of innovative teaching methodologies. The UAO CEU has configured a unique academic offer where internationalization is becoming increasingly important. In addition to the wide range of degrees, double degrees and bilingual degrees, the university offers graduate students, young professionals and executives with great experience its official and own master's programs, postgraduate degrees, specialized programs and doctoral programs, which complete a excellent academic proposal. The Abat Oliba CEU University is concerned with providing students with a comprehensive education to be able to face their personal and professional challenges with their own solid criteria.

If you are a doctor of Universitat Abat Oliba CEU and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uao.es. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Soteras Garrell, Eila (Date of defense: 26-07-2017)
  Aquest treball s’ha elaborat amb el propòsit d’assolir un doble objectiu. Per una part, per comprendre els efectes de la concessió de majors quotes d’autonomia als centres docents i el seu impacte en la qualitat educativa. ...
 • Gatica Chandía, Miguel, (Date of defense: 27-06-2017)
  El present estudi, analitza la percepció que experts i professionals que treballen en contextos escolars posseeixen respecte el fenomen de la violència escolar, i els seus sistemes de diagnòstics realitzades per l'Estat ...
 • Villacampa Megía, Francisco, (Date of defense: 29-06-2017)
  L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar si les polítiques antiterroristes empreses en la Unió Europea han disminuït l'amenaça gihadista. En primer lloc hem abordat la ideologia en què es basa el gihadisme. A ...
 • Berdié Mayayo, Inma (Date of defense: 14-07-2017)
  L'objecte de la present tesi és l'estudi de la prestació compensatòria i la seva evolució, des de la seva regulació, fins a l'actualitat. La realitat és més ràpida i canviant que les normes, i en el supòsit que ens ocupa ...
 • Sánchez Gervilla, Antonio, (Date of defense: 18-07-2017)
  Es podria afirmar que el Dret sancionador administratiu, i per tant el Dret sancionador tributari, és una de les branques del Dret que més controvèrsia ha generat des de la seva gènesi; bona prova d'això la podem trobar ...

View more