Recently added

Percepciones hacia la inmigración y significaciones de la integración del colectivo de inmigrantes colombianos en Barcelona y Berlín, 2007-2008 

Delgado Montalgo, David (Date of defense: 2023-05-19)

[spa] La investigación se enmarca en el campo de la Sociología de las Migraciones. Se aboca al análisis de los procesos de integración del colectivo de inmigrantes de origen colombiano en dos sociedades receptoras de Europa, ...

Análisis del fenómeno de la desinformación en YouTube: Volumen, visibilidad y elección en los resultados de búsqueda 

Padilla Molina, Adrian (Date of defense: 2022-11-25)

La desinformació és un fenomen global que pot arribar a amenaçar el normal desenvolupament de les dinàmiques socials més bàsiques. Durant la darrera dècada s’ha observat l’ús instrumental i organitzat de notícies falses ...

Landscape dynamics during the last 17,550 years in Cantabria, northern Iberian Peninsula. Approaches from palaeoecology 

Sánchez Morales, Marc (Date of defense: 2022-02-28)

La regió cantàbrica (nord de la península Ibèrica) és una zona de gran interès paleoecològic. Es tracta d’una de les regions europees amb més jaciments arqueològics documentats, amb evidències de presència humana des del ...

Empoderament de les infermeres en entorns de simulació clínica interdisciplinària i a la realitat assistencial durant l'arribada de la COVID-19. Exploració del constructe i dels factors que l'influencien 

Macià Casòliva, Laura (Date of defense: 2023-03-27)

Objectius: La investigació cerca conèixer com es reflecteix l'empoderament de les infermeres en entorns de simulació clínica interdisciplinària i a la realitat assistencial durant la primera onada de la COVID-19, juntament ...

Electronic and topological properties of bilayer graphene nanostructures 

Benchtaber, Nassima (Date of defense: 2023-02-06)

[eng] This thesis is devoted to studying the electronic properties of bilayer graphene (BLG) by focusing on the confined states, especially the topological states and the study of the transport in this material, addressing ...

More