El aprendizaje de habilidades de comunicación básicas en fisioterapia: una propuesta formativa utilizando el video y el paciente simulado instructor 

  Montull Morer, Salvador (Date of defense: 2015-06-30)

  Després de detectar en els alumnes de Fisioteràpia, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, un dèficit formatiu en habilitats de comunicació (HC) per la realització de ...

  Architecting Purpose-Driven Improvisation towards Organizational Effectiveness in Extreme Environments: Case Narratives from Organizations during Typhoon Haiyan 

  Villar, Eula Bianca Joves (Date of defense: 2018-12-03)

  Aquesta dissertació doctoral es centra en les discussions acadèmiques que afecten a l'organització de processos en entorns de desastre. En particular, la recerca principal és ‘de quina manera la interacció dels atributs a ...

  Artritis de inicio tardío. Expresión clínica y alteraciones metabólicas relacionadas 

  Martínez Morillo, Melania (Date of defense: 2019-06-18)

  La artritis reumatoide de inicio tardío es aquella que empieza por encima de los 60 años y sus características clínicas difieren de la que se inicia a una edad temprana. Su prevalencia está en aumento, de forma paralela ...

  Audio description and technologies. Study on the semi-automatisation of the translation and voicing of audio descriptions 

  Fernández-Torné, Anna (Date of defense: 2016-09-06)

  Aquesta tesi explora l’aplicació de tecnologies en l’àmbit de l’audiodescripció per tal de semiautomatitzar-ne el procés. D’una banda, s’implementa la síntesi de parla en la locució de l’audiodescripció en català i, de ...

  Co-production of indexes of beach management in the Catalan coast: A double-loop process of learning 

  Bombana, Briana Angélica (Date of defense: 2019-11-07)

  El context actual és un desafiament a l’esforç científic d’acceptar de forma acrítica les simplificacions (per exemple, els índexs) per a la comprensió dels problemes complexos. Més que la “veritat” en les avaluacions, ...

  Cognitive Processes in Simultaneous Interpreting From English Into Arabic and From Arabic Into English. A Study of Problems and Interpreter Strategies 

  Aal-Hajiahmed, Mohammed Jasim (Date of defense: 2022-09-14)

  L'objectiu general d'aquesta recerca doctoral és explorar els problemes lèxics, sintàctics i culturals de la interpretació simultània (SI) de l'anglès a l'àrab i viceversa, i les estratègies aplicades per resoldre o prevenir ...

  El Compendivm Constitvcionvm Generalivm Cathalonie de Narcís de Sant Dionís 

  Álvarez Gómez, Daniel (Date of defense: 2015-03-25)

  A les Corts de Barcelona (1412-1413), que presidiren successivament Ferran I i l’infant Alfons, s’aprovà una Constitució, intitulada «Per tal que les leys», que determinava la recopilació en llatí i en traducció catalana ...

  Crítica textual en el Libro de Ester: Un estudio sobre los textos “M”, “T”(Amb), “S”, “G”, “L” y “V” 

  Almeida F., Edno José (Date of defense: 2012-03-14)

  Las diversas versiones antiguas que han llegado hasta nosotros del libro bíblico de Ester presentan notables diferencias entre sí. Esta tesis se propone investigar sobre el carácter y la idiosincrasia de los textos antiguos ...

  El discruso sobre las imágnees en el pensamiento de Jacques Rancière 

  Soto Calderón, Andrea Lorena (Date of defense: 2016-02-26)

  Esta tesis doctoral tiene por objetivo argumentar que en el planteamiento filosófico de Jacques Rancière existe un discurso específico sobre el estatuto actual de las imágenes. El enfoque que adopta la investigación no es ...

  Edició i estudi filològic d’un manuscrit aljamiat trilingüe (MS. 122 de l’Arxiu del Regne de Mallorca) del segle XIV 

  Pérez Pons, Idan (Date of defense: 2011-10-25)

  Aquesta tesi presenta l'edició i l'estudi filològic del còdex 122 de l'arxiu del Regne de Mallorca (ARM). El manuscrit és un llibre de comptes o pinqàs d'un jueu prestamista mallorquí de la segona meitat del segle XIV. Es ...

  El "Kitab al-'Amal Bi-al-'Asturlab"(Llibre de l'ús de l'astrolabi) d'Ibn al-Samh. Edició, traducció i estudi 

  Viladrich i Grau, Mercè (Date of defense: 1984-12-01)

  A les pàgines que segueixen trobareu l'estudi d'una obra d'un astrònom andalusí conegut per Ibn al-Samh, que va morir l'any 1035. L'obra és un tractat sobre l'ús de l'astrolabi, un instrument astrònomic basat en la projecció ...

  El "útil y viril" boxeo. La prensa deportiva y la construcción de masculinidades en Chile en el primer tercio del siglo XX 

  Reveco Sepúlveda, Constanza Belen (Date of defense: 2022-05-30)

  L’objectiu principal d’aquesta tesi és contribuir al coneixement històric sobre la construcció de masculinitats a través de l’esport al Xile del primer terç del segle XX. Específicament a través de la lectura de la premsa ...

  El control de los bienes: los libros de cuentas de los mercaderes Tarascó: 1329-1348 

  Varela-Rodríguez, M. Elisa (Date of defense: 1995-07-21)

  El presente trabajo de investigación aúna el estudio de los aspectos económicos y sociales del comercio marítimo barcelonés, así como los aspectos paleográficos y codicológicos, con la finalidad de conseguir una mejor ...

  El repertori litúrgic marià a Catalunya a finals del segle XVII. (Les antífones marianes majors de l’M 1168 del “Fons Verdú” de la Biblioteca de Catalunya) 

  Salisi Clos, Josep Maria (Date of defense: 2012-11-15)

  Aquesta tesi presenta l’estudi de la música mariana a Catalunya a finals del segle xvii, concretament, les quatre antífones marianes majors (Alma Redemptoris mater, Ave Regina caelorum, Regina caeli laetare i Salve Regina). ...

  El testimonio literario de Max Aub sobre los campos de concentración en Francia (1940-1942) 

  Nos, Eloísa, 1974- (Date of defense: 2001-05-18)

  Esta tesis doctoral profundiza en el testimonio literario escrito por Max Aub sobre su experiencia en los campos de concentración de Francia entre 1940 y 1942 como modelo de memoria de una experiencia histórica concreta ...

  Els manuscrits il·luminats i els llibres il·lustrats com a eina didàctica per l'ensenyament de les ciències socials. Proposta de modelització per la difusió del patrimoni medieval jueu català 

  Angelet Gimeno, Silvia (Date of defense: 2016-12-16)

  El patrimoni medieval jueu català, inexistent en el currículum escolar, és una assignatura pendent a les escoles del país, i a la didàctica del patrimoni. Proposem en aquesta recerca un model didàctic per a la seva transmissió ...

  Esculturas y relieves figurados de época romana, realizados en material lapídeo local, del noreste de la península ibérica. Litotipos y centros de producción 

  Moreno Vide, Marta (Date of defense: 2023-03-01)

  En aquest treball s’han estudiat tallers de producció escultòrica d’època romana, realitzats en material lapidi local, del nord-est de la península ibèrica. S’ha pretès ampliar el coneixement actual sobre la plàstica local ...

  Estilos de vida relacionados con la actividad física y hábitos alimenticios de pacientes con diabetes mellitus y su relación con el nivel de adherencia a tratamiento farmacológico y no farmacológico, atendidos en institución prestadora de servicio de salud del distrito de Barranquilla 2017-2018 

  Amador Rodero, Eulalia María (Date of defense: 2020-11-23)

  Les Malalties Cròniques No Transmissibles MCNT són un grup de malalties que solen prolongar-se en el temps, no tenen cura, tenen una etiologia multifactorial, resulten costoses i tenen un efecte negatiu sobre l’economia ...

  Estrategias de subsistencia y dinámicas de asentamiento en los Valles de Alcoy durante el Paleolítico medio. Análisis zooarqueológico, tafonómico y paleoecológico de la secuencia arqueológica de El Salt (Alcoy, Alicante) 

  Pérez Luis, Leopoldo Jesús (Date of defense: 2019-06-05)

  La present tesi doctoral té per objectiu l'estudi comportamental de les últimes poblacions neandertals que van ocupar les Valls d'Alcoi (Alacant, Espanya) durant el Paleolític mitjà. Per a això, s'ha pres com a base material ...

  Estudi i edició crítica de les consuetes del Dijous Sant (núm. 19, 27, 38 i 42), del Divendres Sant (núm. 20, 28, 39 i 43), del Davallament de la Creu (núm. 21, 41 i 49) i de la Resurrecció (núm. 22) del Manuscrit Llabrés (Ms. 1139 de la 

  Kovács, Lenke (Date of defense: 2013-01-03)

  L’objectiu fonamental de la present tesi doctoral és l’estudi i l’edició crítica de les quatre Passions contingudes en el molt important repertori dramàtic mallorquí de finals del segle XVI, conegut com a Manuscrit Llabrés ...