Departament d'Economia i Empresa

Oberta al món, i enfocada al servei integral de l'estudiant, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya imparteix estudis en els àmbits de les Ciències de l' Educació, de l' Empresa, de la Salut, de les Biociències, Enginyeries, Humanitats i Comunicació. Situada en un entorn de ciutat-universitat, posa èmfasi especial en la relació professor-estudiant pensant en la formació global i la inserció professional. La Universitat de Vic manté vius els valors de la unitat del saber, de la formació humana per mitjà de l'adquisició de la ciència, de la pràctica de la recerca i de la innovació tecnològica al servei del progrés i de la qualitat de vida.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uvic.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Anàlisi de la sostenibilitat de les piscines: Metodologia pel seguiment i l'avaluació de l'impacte ambiental de les piscines de la Costa Brava 

Gómez Guillén, Juan José (Date of defense: 2024-05-24)

La investigació recull una part exploratòria que examina el sector hoteler de Catalunya, especialment a la zona de la Costa Brava, analitzant els indicadors ambientals més importants que comunica el sector hoteler a nivell ...

Liderazgo y climas éticos: una nueva visión sobre su impacto en la creatividad individual 

Santiago Torner, Carlos (Date of defense: 2024-05-08)

Partiendo del objetivo general de esta investigación que era comprender de qué forma un estilo de liderazgo y unos climas éticos impactan sobre la creatividad individual, teniendo en cuenta la autonomía laboral, el compromiso ...

Anàlisi del comerç electrònic en el sector de l'alimentació a Catalunya 

Tuneu Puig, Adrià (Date of defense: 2024-02-07)

Aquesta tesi doctoral investiga el fenomen de la compra d'aliments en línia, conegut com a e-grocery, centrant-se en el seu impacte en el comportament del consumidor. L'objectiu d'aquesta investigació és examinar els factors ...

Un sistema de recomendación de gráficas estadísticas basado en las características de los datos 

Millán Martínez, Pere (Date of defense: 2023-02-24)

Estem immersos en una explosió de dades que fa necessari ampliar i millorar els mètodes que permeten extreure’n informació. Un dels primers processos per convertir les dades en informació es coneix com a EDA (o anàlisi ...

Customer experience: una mirada desde la perspectiva de la teoría de los recursos y capacidades dinámicas. Capacidades dinámicas necesarias para los empleados de contacto con la experiencia del cliente: propuesta de formación para su obtención 

Cubo Pons, Sílvia (Date of defense: 2022-07-01)

En un món globalitzat les empreses competeixen buscant una avantatge competitiu diferencial i l’experiencia del client o Customer Experience (CX) és una eina per obtenir-lo. Per això, la CX s'ha de considerar i gestionar ...

Contributions to research on Full-Range Leadership theory: The positive effects of Transformational Style in Multicultural and Multigenerational Teams 

Valldeneu Rosell, Marc (Date of defense: 2022-07-07)

Liderar un equip amb eficàcia és un factor molt important per a qualsevol líder o organització que vulgui aconseguir els seus objectius. La recerca de la tesi es va dur a terme per tal d’investigar i entendre la relació ...

Knowledge Biases in Supplier-Based Innovation Ecosystems 

Arribas Ibar, Manel (Date of defense: 2021-07-14)

Què tenen en comú els ecosistemes tan diferents basats en proveïdors dels anàlisis clínics, la moda de luxe i els vehicles elèctrics,? Al cap i a la fi, segons els nostres preconcepcions, aquests ecosistemes són monolítics, ...

Aplicacions de visualització d'informació georeferenciada 

Lagonigro Bertran, Raymond (Date of defense: 2021-02-16)

En un context on les eines de geolocalització són cada vegada més habituals, els sistemes de recopilació i difusió de dades estadístiques poden integrar noves eines per publicar informació georeferenciada amb una resolució ...

Cultura Organizacional: Una investigación psicométrica, predictiva y transcultural, en empresas españolas y lationoamericanas 

Assens-Serra, Jordi (Date of defense: 2018-12-19)

La cultura organizacional es un concepto muy relevante en investigación, sin embargo, se sabe poco acerca de qué variables pueden predecir la presencia de los diferentes tipos de cultura. En esta investigación hemos ...

Las Empresas hospitalarias españolas en el contexto Europeo : análisis de los estados financieros, comunicación y responsabilidad social 

Creixans Tenas, Judit (Date of defense: 2018-12-19)

La sanidad es uno de los pilares fundamentales de la gestión pública y debe ser uno de los objetivos principales de cualquier sociedad que quiera el progreso y el bienestar verdadero para sus ciudadanos. Sin embargo, en ...

Evaluating the impact of asynchronous telemedicine in the Catalan central region 

Vidal Alaball, Josep (Date of defense: 2018-11-23)

La utilització del servei de teledermatologia en lloc del servei de dermatologia presencial podria estalviar fins a 51.164 € l'any a la comarca del Bages. Això equival a un estalvi d'11,4 € per pacient atès. La majoria ...

Metodología de medición del valor económico para la empresa de sus seguidores en las Redes Sociales 

Norte Sosa, José (Date of defense: 2018-01-26)

Este trabajo propone una metodología para medir el valor económico que los seguidores aportan en las redes sociales a la empresa. Esto permitirá una evaluación de la participación de las audiencias digitales (clientes) ...

Open Innovation in SMEs 

Hitchen, Emma L. (Date of defense: 2017-09-14)

This thesis focuses on the use of open innovation in SMEs. Open innovation helps to explain how small firms with fewer resources are able to successfully compete against larger firms. This work begins with a literature ...

Sostenibilidad de un portafolio de soluciones en el sector de la industria del agua y su comunicación 

Hurtado Jaramillo, Carlos H. (Date of defense: 2017-09-15)

La industria del agua es un sector de gran importancia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a escala global; sin embargo, las crecientes exigencias en torno a su desempeño, la evolución del mercado y los ...

Las estructuras habitadas: Ideocultura y Praxis de la Innovación 

Morente Pacheco, Francisco José (Date of defense: 2017-07-27)

La innovación juega un rol central en la supervivencia de cualquier organización. Entre sus factores determinantes está la cultura organizacional, que moldea comportamientos y orienta los agentes hacia fines determinados. ...

Productividad, Eficiencia Técnica e Internacionalización del Sector Químico español 2007-2011 

Miró Pérez, Albert-Pol (Date of defense: 2017-03-01)

El objetivo principal de esta tesis doctoral viene determinado por el análisis de varios aspectos importantes de la realidad económica del sector químico español entre 2007-2011. Tal y como se puede comprobar, este período ...

Efectes de la Desinhibició Cognitiva en la innovació empresarial 

Ponti, Franc (Date of defense: 2017-02-23)

El present treball té com a objectiu fonamental estudiar en profunditat la Desinhibició Cognitiva (DC) i analitzar el seu impacte en la creativitat. Després d’estudiar a fons les diferents aproximacions a la DC i comprovar ...

Anàlisi de l'empresa a partir de l'estat de fluxos d'efectiu 

Viladecans, M. Carme (Date of defense: 2014-06-11)

La finalitat bàsica d’aquesta tesi doctoral ha consistit en determinar d’una banda la rellevància de l’Estat de fluxos d’efectiu (EFE), dins de l’anàlisi d’estats comptables, demostrant que per poder realitzar una anàlisi ...

Factores condicionantes de la aparición y desarrollo de los ángeles inversores: el caso de Cataluña 

Vinyes i Vila, Jesús (Date of defense: 2013-09-20)

Los ángeles inversores son personas físicas que invierten una parte de su dinero en empresas no cotizadas propiedad de terceras personas. Esta tesis doctoral, utilizando la metodología del estudio de casos, realiza un ...