Now showing items 656-675 of 1302

  Habitat management in Mediterranean fruit orchards to foster pollinator and natural enemy communities 

  Rodríguez-Gasol, Neus (Date of defense: 2019-12-16)

  La intensificació agrícola va impulsar la producció d'aliments durant la Revolució Verda del segle passat però també va causar una pèrdua de biodiversitat. Actualment, s'espera que la demanda d'aliments augmenti un 15% en ...

  Hacia una educación física colaborativa y emocional a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 

  Prat Ambrós, Queralt (Date of defense: 2017-06-22)

  La implantació del model pedagògic col·laboratiu en educació física (EF) genera en l'alumnat actituds de benestar emocional i de responsabilitat personal i social. El treball en equip i l'apoderament de l'alumnat són dos ...

  High carotenoid corn: agronomic evaluation and interactions with insect pests 

  Zanga, Daniela (Date of defense: 2017-01-27)

  El meu projecte de recerca està centrat en la caracterització molecular, bioquímica i agronòmica, d’una línea transgènica de panís amb un elevat contingut en carotenoides, denominada, CarolightR en condicions ambientals ...

  High performance computing on biological sequence alignment 

  Orobitg Cortada, Miquel (Date of defense: 2013-04-17)

  L'Alineament Múltiple de Seqüències (MSA) és una eina molt potent per a aplicacions biològiques importants. Els MSA són computacionalment complexos de calcular, i la majoria de les formulacions porten a problemes ...

  High-carotenoid maize as feed and food component: mycotoxin contamination, thermal processing, bioavailability and poultry meat production 

  Díaz Gómez, Joana (Date of defense: 2017-07-14)

  El panís HC (de l'anglès high-carotenoid) va ser modificat genèticament per acumular alts nivells de carotenoides, utilitzant com a base un panís blanc sud-africà (M37W). Durant tres collites consecutives (2013, 2014 i ...

  Historia de los conflictos laborales y los actores mediadores en la gran minería chilena 

  González Ackerknecht, Cristian (Date of defense: 2017-09-04)

  La present investigació és un estudi historiográphic considerant quatre segles d’història económica sobre conflictes laborals en l’indústria minera en Chile, pays principalment miner a la seva economia. Aquest estudi ...

  Thumbnail

  Història natural de la hepatitis C en pacients en diàlisi 

  Roselló i Aubach, Lluis (Date of defense: 1994-06-03)

  En aquesta tesi s'estudia una població de pacients seropositius al VHC i en ells se'ls ha investigat els factors de risc que poden afavorir el patir aquesta infecció i a un grup se'ls ha practicat biòpsia hepàtica per via ...

  Hormonal regulation of the larval development of Sesamia nonagrioides. 

  Pérez Hedo, Meritxell (Date of defense: 2010-12-02)

  Els resultats d'aquesta Tesi posen de manifest el paper del cervell en el control del desenvolupament larvari de Sesamia nonagrioides. Així, S. nonagrioides és el primer lepidòpter on s'ha trobat que es pot desenvolupar ...

  Hull-less and coloured-grain barley as a source of valuable healthy bioactive compounds 

  Martínez Subirà, Mariona (Date of defense: 2021-07-22)

  Tot i que poques vegades es fa servir en els aliments, l'ordi està rebent un interès creixent com un gra saludable, per les seves propietats nutricionals. Es van estudiar a camp genotips d'ordi sense cobertes i de gra ...

  Hyperspectral imaging application to deoxynivalenol management in wheat 

  Femenias, Antoni (Date of defense: 2022-05-25)

  Les micotoxines són metabòlits secundaris fúngics causants de malalties en humans i animals i de reduccions del rendiment econòmic en la producció de cereals. La indústria i els proveïdors demanden noves tecnologies per ...

  Identidad sexual y libre desarrollo de la personalidad 

  Palau Altarriba, Xavier (Date of defense: 2016-01-19)

  La tesis examina el alcance del libre desarrollo de la personalidad en la dimensión sexual del ser humano. Hasta el momento dicho alcance comprende, ampliamente, aspectos tan importantes como los relativos a la libertad ...

  Identificació de la funció de les caspases executores en el desenvolupament cardíac, basada en l’estudi de la deleció de les caspases 3 i 7 en els cardiomiòcits 

  Cardona Colom, Maria (Date of defense: 2014-09-08)

  Diversos estudis demostren com les caspases són silenciades durant el desenvolupament cardíac, aquest fet indica que la funció que porten a terme les caspases en el cor té importància durant el desenvolupament.En aquest ...

  Identificació i caracterització dels executors de la mort cel·lular per isquèmia en els cardiomiòcits 

  Bahi i Pla, Núria (Date of defense: 2008-03-14)

  L'objectiu principal d'aquest treball ha estat la caracterització del procés de<br/>mort cel·lular en la isquèmia en els cardiomiòcits. En el nostre estudi hem demostrat<br/>que l'expressió de les principals proteïnes ...

  Identificación de nuevas vías de señalización de la ciclinaD3 implicadas en la viabilidad y funcionalidad de la célula beta pancreática en la diabetes autoinmune 

  Vived Maza, Celia (Date of defense: 2020-10-09)

  La diabetis tipus 1 és una malaltia autoimmune caracteritzada per la destrucció de les cèl·lules beta productores d'insulina en els illots pancreàtics per l'activació de limfòcits autorreactivos. Estudis previs del nostre ...

  Identity, language, school, and social cohesion in a multicultural context: young romanians in the compulsory secondary education of Catalonia 

  Poalelungi, Carmen-Valentina (Date of defense: 2016-04-22)

  Considerant la constatada importància de mantenir els trets culturals i lingüístics d’origen de cara a una millor integració social, aquesta recerca ha tingut com a objectiu analitzar els processos d’autoidentificació de ...

  Ideología sexista como detonante de la violencia en las relaciones de pareja: un estudio de caso correlacional entre estudiantes de Lleida (Cataluña) y Tabasco (México) de alumnos universitarios 

  León-Ramírez, Beatriz (Date of defense: 2017-07-05)

  En la tesi que ens ocupa es presenten els resultats i reflexions d'un estudi de la ideologia sexista com a variable predictora de la violència de gènere. La investigació s'ha dut a terme a Mèxic, un país amb un alt índex ...

  The impact of nursing interventions and hospitalization on patients’ sleep quality 

  Bellon, Filip (Date of defense: 2022-09-23)

  Objectius: L’objectiu d’aquesta tesi va ser determinar el paper de l’hospitalització i les intervencions d’infermeria en la qualitat del son dels pacients hospitalitzats. Per assolir aquest objectiu, es van plantejar ...

  The Impact of the Internationalisation of Higher Education on Scientists’ Multimodal Communication: A case study from Catalonia 

  Torres-Purroy, Helena (Date of defense: 2021-11-05)

  Les universitats de tot el món són instades a participar en el procés d' ‘internacionalització’ com a distintiu de qualitat i com a reclam per atraure estudiants. Aquest estudi aborda aquesta qüestió des del context de les ...

  Impacte ecològic i efectivitat de l'aplicació de l'antagonista Candida sake CPA-1 al camp, per al control biològic de la podridura blava en poscollita de mançanes "golden delicious" 

  Teixidó i Espasa, Neus (Date of defense: 1997-12-16)

  El desenvolupament de resistència als fungicides per part de molts patògens en<br/>postcollita de fruita i vegetals, una manca d'adequats substituts pels fungicides i<br/>una preocupació creixent de la societat respecte ...