Cuando la clase se hace carne: itinerarios de reconstrucción de mujeres atacadas con agentes químicos en Colombia 

  Franco Cian, Laura (Date of defense: 2022-07-07)

  L'any 2012 diverses fonts periodístiques van denunciar l'elevat nombre d'atacs amb agents químics a dones a Colòmbia. Un creixent interès mediàtic i polític sobre el fenomen va impulsar els anys següents la promulgació ...

  Del exilio a la ciudadania. Experiencias dialógicas en el marco de la Salud Mental Colectiva 

  Serrano Miguel, Mercedes (Date of defense: 2018-07-10)

  En aquest treball es presenta l'anàlisi etnogràfic de dues experiències grupals situades en dos contextos post Reforma psiquiàtrica: l’ experiència del Grup de Pensadors a Barcelona i la Guia GAM a Porto Alegre. Mitjançant ...

  Discursos y prácticas sexuales de usuarios de saunas gay. Una aproximación desde las masculinidades 

  Aviñó, Constanza Jacques (Date of defense: 2018-11-15)

  Els homes que tenen sexe amb homes (HSH) són la població més afectada per la infecció del VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) en la majoria dels països europeus, inclosa Espanya. Entre les diferents ...

  Discursos y Prácticas sobre sexualidad y reproducción: los centros de planificación familiar 

  Bodoque Puerta, Yolanda (Date of defense: 1996-11-11)

  Tesis<br/><br/>El objetivo principal de esta investigación fue analizar los discursos y prácticas sobre salud reproductiva y sexual dirigidos a las mujeres y gestionados en los Centros de Planificación Familiar (CPF). ...

  Explorando las (im)posibilidades de una ley interseccional sobre violencias de género en el estado español 

  Olivella Quintana, Maria (Date of defense: 2016-02-08)

  Si bé el marc legal espanyol està molt nodrit de lleis i polítiques públiques per a fer front a les violències de gènere com a resultat de lluites feministes i LGTBI de les últimes dues dècades, nombroses investigacions ...

  La tecnocracia biomédica vestida de humanismo.La atención del parto institucional en el Chile contemporáneo. 

  Sadler Spencer, María Michelle (Date of defense: 2021-09-08)

  La tesi presenta una anàlisi de l'atenció del part en institucions biomèdiques a Xile, en la segona dècada de segle XXI, quan al país s'estan implementant polítiques i programes per transitar des d'un model d'atenció ...

  Mal de Chagas: una etnografia corporeïtzada sobre el risc latent 

  Ventura Garcia, Laia (Date of defense: 2018-06-20)

  L’anàlisi de la conceptualització científico-tècnica del risc latent i de la vivència al respecte d’unes dones migrades de Bolívia i residents a Catalunya qüestiona la diferenciació i els límits entre els coneixements i ...

  Por mí mism@ saldré adelante. Percepciones, representaciones y prácticas en torno a los malestares emocionales en adolescentes y jóvenes 

  Carceller Maicas, Natalia Lledo (Date of defense: 2017-09-22)

  Els malestars emocionals (depressius / ansiosos) són comuns en l'adolescència i la seva prevalença augmenta en la joventut adulta. No obstant això la majoria de joves amb malestars d'aquest tipus no busquen ajuda professional, ...

  Proceso de socialización enfermera y construcción social de la profesión 

  Almagro Lorca, M. Jesús (Date of defense: 2015-12-10)

  Durant els últims 50 anys, la disciplina infermera ha sofert nombrosos canvis curriculars, legislatius i normatius que ha derivat en un major nivell competencial dels professionals, però malgrat aquests canvis, el col·lectiu ...

  "Si hay que romperse una, se rompe" El trabajo del hogar y la reproducción social estratificada 

  Offenhenden, María (Date of defense: 2017-07-25)

  Aquesta investigació analitza el procés d'internacionalització de la feina de la llar, per al cas concret de les dones migrants d'origen llatinoamericà residents a Catalunya. El treball de la llar és una activitat laboral ...

  Stultifera domus. Del manicomio a la institución doméstica total: vida cotidiana, familia y esquizofrenia 

  Alegre Agís, Elisa (Date of defense: 2021-11-10)

  La desmanicomialització a Espanya va tornar a les persones amb trastorn mental greu (TMG) a casa amb les seves famílies, les principals encarregades de la cura en l'actual model d'atenció ambulatòria. Aquesta investigació ...