Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica

La Universitat de Barcelona és la universitat pública principal de Catalunya, amb el nombre més gran d’estudiants i l’oferta formativa més àmplia i completa. A més, és el principal centre de recerca universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant per nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.Estretament vinculada a la història de Barcelona i de Catalunya, la UB combina els valors de la tradició amb el fet de ser una institució innovadora i d’excel·lència en l’àmbit docent, i és una universitat urbana, oberta i cosmopolita com la mateixa ciutat de Barcelona.Us convidem a conèixer la Universitat de Barcelona!


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@ub.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

La formació inicial de matemàtiques per a mestres de primària: del tractament de les concepcions prèvies a l'actuació professional 

Burgués Flamarich, Carme (Date of defense: 2005-12-16)

La memoria es una investigación en formación inicial de matemáticas para maestros de Primaria. Se analiza una experiencia concreta que abarca un curso completo (dos asignaturas) de la especialidad Maestro de Primaria, en ...

Estudio de la utilización de vídeos tutoriales como recurso para las clases de matemáticas en el bachillerato con “Flipped Classroom” 

Massut Bocklet, María Fernanda (Date of defense: 2016-02-03)

En los últimos años las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) han provocado un fuerte impacto en la economía, la política, la sociedad y la cultura. Las formas de producir riqueza, de comunicarse, ...

Motivacions, expectatives i objectius del professorat en les visites als museus de ciència 

Viladot Barba, Pere (Date of defense: 2015-10-15)

La tesi planteja com a pregunta de recerca quines són les motivacions, les expectatives i els objectius del professorat a l’hora d’organitzar visites als museus i centres de ciència amb els seus alumnes. Per respondre la ...

Interpretació i elaboració del llenguatge escrit a matemàtiques amb alumnat de Primer Cicle de Primària 

Capelo Cobo, Susana (Date of defense: 2016-01-21)

Malgrat tots els moviments de renovació pedagògica sorgits en els últims anys i de la preocupació de la comunitat educativa i concretament de mestres i professors de matemàtiques, el procés d'ensenyament i aprenentatge ...

Processos de gestió i regulació en matemàtiques a l'aula d'acollida de Secundària 

Rodríguez Pérez, Ana Carmen (Date of defense: 2016-01-19)

Aquesta tesi presenta un estudi sobre la gestió i regulació de l’ensenyament i aprenentatge matemàtic amb alumnat immigrant nouvingut de l’aula acollida d’educació Secundària. La revisió de la bibliografia ens ha mostrat ...

Aprenentatge autonòm de les matemàtiques a primer i segon d'ESO 

Rivas Macián, Isabel (Date of defense: 2016-02-01)

Una gran majoria de recerques en el camp de l’ensenyament tenen la finalitat implícita de millorar el rendiment de l’alumnat, però en el nostre cas no és tant el “què” sinó el “com”, és a dir, el que realment la justifica ...

Competencia en análisis didáctico en la formación inicial de profesores de educación general básica con mención en matemática 

Seckel Santis, María José (Date of defense: 2016-02-19)

En el ámbito de la didáctica de la matemática, varios autores se han interesado por estudiar cuáles son las competencias profesionales que debe tener un profesor para enseñar matemáticas. Si bien nos encontramos con diversas ...

L'ús de contextos històrics a l'aula de matemàtiques de secundària: El cas concret de la visualització en la connexió geometria-àlgebra 

Guevara Casanova, Iolanda (Date of defense: 2015-06-19)

En l’etapa de l’educació secundària obligatòria l’ensenyament/aprenentatge de l’àlgebra inclou estructures, relacions i llenguatge, però la introducció i l’ús d’aquest llenguatge és difícil per a la majoria de l’alumnat ...

La enseñanza de la lengua inglesa oral en ciclo superior de educación primaria 

Clarens Blanco, Inmaculada (Date of defense: 2015-03-27)

La lengua inglesa se enseña de manera oral en Educación Infantil y en Ciclo Inicial de Educación Primaria. A medida que los alumnos crecen, se tiende más a la enseñanza escrita y cuesta encontrar materiales para poder ...

Competencia del profesorado en el análisis didáctico de prácticas, objetos y procesos matemáticos 

Rubio Goycochea, Norma Violeta (Date of defense: 2012-12-14)

En este estudio se realizan tres aportes teóricos y uno práctico. El primero de ellos, al determinar las ambigüedades que presentan los constructos teóricos del informe PISA 2003, muestra el tipo de evaluación de competencias ...

El aprendizaje de las matemáticas de estudiantes paquistaníes en Cataluña 

Lodhi, Atif (Date of defense: 2015-02-03)

La educación matemática debe adaptarse a los cambios sociales producidos por la globalización. Las aulas multiculturales representan un desafío para los estudiantes y profesores en un nuevo escenario multilingüe. Este ...

L'activitat matemàtica a l'aula virtual i presencial. Estudi comparatiu a 1r cicle d'ESO 

Mora Cañellas, Lluís (Date of defense: 2012-09-21)

El problema de la investigació que es planteja aquesta tesi, té a veure amb la pregunta de si un material informàtic utilitzat de manera eficient i dissenyat adequadament pot permetre als estudiants de primer de secundària ...

Competencias ciudadanas y desarrollo profesional en matemáticas 

Vanegas Muñoz, Yuly Marsela (Date of defense: 2013-06-28)

En este estudio se caracteriza el constructo: aprender a formar en ciudadanía a través de las matemáticas, como competencia profesional transversal de los futuros profesores de Matemáticas de Educación Secundaria. Se ...

Teoría, estructura y modelos atómicos en los libros de texto de química de educación secundaria. Análisis desde la sociología de la ciencia e implicaciones didácticas 

Farías Camero, Diana María (Date of defense: 2012-10-19)

En esta tesis se aporta al análisis de los contenidos relacionados con la manera cómo se presenta la ciencia en los libros de texto escolares desde una perspectiva sociológica de las ciencias. En esta tesis se desarrolla ...

La Enseñanza de la genética: Una propuesta didáctica para la educación secundaria obligatoria desde una perspectiva constructivista 

Iñiguez Porras, Francisco Javier (Date of defense: 2006-02-03)

Frente al modelo tradicional de la enseñanza-aprendizaje de la genética, basado en la transmisión por parte del profesorado de conocimientos ya elaborados, y que no tiene en cuenta las concepciones del alumnado, nosotros ...

Estudio de la resolución de problemas matemáticos con alumnos recién llegados de Ecuador en Secundaria 

López Serentill, Paula (Date of defense: 2010-04-22)

En los últimos años hemos visto como ha ido incrementando la inmigración en nuestros territorios. En un primer momento fue puramente laboral, es decir, venían solo para trabajar durante un tiempo y poder mandar dinero a ...

Dia del Número, motivació de la Matemàtica 

Vidal i Raméntol, Salvador (Date of defense: 2001-12-12)

Inquiet perquè molts alumnes senten una aversió cap a les matemàtiques, ens vam proposar motivar als alumnes en aquesta matèria, és per aquest motiu que ens vam inventar el "Dia del número" que és una jornada en la qual ...

Estudio de casos sobre el razonamiento matemático de alumnos con éxito académico en la ESO 

Archer Saint-Cyr, Marc Antoine (Date of defense: 2010-04-20)

A) Presentación<br/><br/>Frente a los fallos que se producen en el razonamiento matemático de los alumnos de secundaria, y siendo un problema que afecta a un gran número de ellos, nos propusimos investigar la determinación ...

Representación cartesiana del movimiento rectilíneo: Un estudio de las argumentaciones de los estudiantes del Básico de ingeniería, La 

González Daza, Nadia Lizabeta (Date of defense: 2009-05-14)

El objetivo de la presente investigación es analizar el proceso interactivo que ocurre en el desarrollo del conocimiento de los estudiantes que inician la carrera de ingeniería, y contribuir con la enseñanza de las matemáticas ...

Anàlisi de les competències i habilitats en el treball de projectes matemàtics amb alumnes de 12-16 anys a una aula heterogènia 

Sol Puig, Manuel (Date of defense: 2009-03-12)

La tesi estudia el desenvolupament de competències matemàtiques, en especial les modelitzadores, de l'alumnat de l'escola secundària obligatòria i especificament de l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge ubicats en una ...

More