A Formal Characterization of Fuzzy Degrees of Grammaticality for Natural Language 

  Torrens Urrutia, Adrià (Date of defense: 2019-05-09)

  En aquesta tesis podem trobar un nou sistema que caracteritza formalment els graus difusos gramaticalitat en el llenguatge natural. Proposa la base d'una gramàtica difusa, les seves característiques, fórmules difuses i ...

  Acció Comunicativa i Fet Religiós a la premsa escrita 

  Roselló Alfonso, Meritxell (Date of defense: 2019-03-07)

  El nucli d’aquesta Tesi consisteix en un anàlisi crític del tractament informatiu del fet religiós per part de la premsa escrita, de major difusió en el nostre país. Consta de dues parts complementàries. En primer terme ...

  Bases teóricas y metodológicas para la conceptualización de una herramienta lexicográfica con función operativa 

  Huete García, Ángel (Date of defense: 2022-01-24)

  En el context d'emergent necessitat de productes lexicogràfics en espanyol, l'objectiu principal d'aquesta tesi doctoral és conceptualitzar una eina lexicogràfica en espanyol que cobreixi satisfactòriament les necessitats ...

  Els partits independents de caire municipalista a Cambrils: Des de la fi del franquisme fins als nostres dies 

  Klein Bosquet, Oliver (Date of defense: 2020-09-18)

  Des de la restauració democràtica a Espanya després de la mort del dictador, el General Francisco Franco, la població de Cambrils ha gaudit un nombre molt destacable de candidatures polítiques que es presentaven a les seves ...

  Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe mediante un enfoque etnolingüístico comunitario en los centros educativos comunitarios interculturales bilingües del cantón Otavalo, Imbabura, Ecuador 

  Hernández Chacón, Ledys (Date of defense: 2023-04-25)

  Aquesta tesi doctoral aborda la problemàtica de l'educació intercultural bilingüe en el context de les comunitats indígenes del cantó Otavalo, província Imbabura, Equador. El propòsit de la investigació ha estat enfortir ...

  From White-Box Machine Learning to Fuzzy Logic for Automatic Gender Detection in Spanish Texts from Social Networks 

  Morales Sánchez, Damián (Date of defense: 2023-07-11)

  Aquesta dissertació, emmarcada en l'àmbit de la sociolingüística computacional, explora l'ús de variables sociolingüístiques en models computacionals basats en Intel·ligència Artificial per a la detecció automàtica del ...

  Hacia una enseñanza interaccionista del español en el Camerún francófono: propuesta de materiales complementarios de nivel a (según el MCER) para la enseñanza secundaria 

  Mbede Ambassa, Luc Bonaventure (Date of defense: 2016-07-06)

  La finalitat d'aquesta investigació és proposar un recurs didàctic de l'espanyol com a llengua estrangera en la concepció interaccionista de l'aprenentatge. Va destinat a un context escolaritzat en el qual el programa ...

  Integración cultural y actitud hacia el bilinguismo y la enseñanza bilingue inglés- español en los docentes de educación primaria, intermedia y secundaria del Condado de Ventura, California, Estados Unidos 

  Coromoto, Galvis (Date of defense: 2018-10-26)

  En aquest estudi s'analitzen les actituds cap al bilingüisme i l'ensenyament bilingüe anglès-espanyol en els docents d'educació primària, intermèdia i secundària del comtat californià de Ventura als Estats Units. La finalitat ...

  La apicultura en la provincia de Guadalajara: del antiguo régimen a la modernidad 

  García Codina, Anna Maria (Date of defense: 2017-10-24)

  La present investigació persegueix la confirmació del lideratge apícola nacional a la província de Guadalajara de l'Antic Règim al segle XX. Amb aquesta finalitat, ens remuntem a fonts històriques del segle XVII i ...

  La enseñanza del francés y el español en Rumanía a partir de 1950: historia y metodología. Del método tradicional a la enseñanza por tareas 

  Tunsoiu, Luminita Felicia (Date of defense: 2014-09-16)

  El nostre estudi es basa essencialment en l'anàlisi de manuals, pel que considerem oportú, en primer lloc, fer un breu recorregut per les metodologies més importants utilitzades al llarg del temps. En el capítol dos hem ...