Actitudes hacia la diversidad y nuevas estrategias de gestión en los Centros Gerontológicos del siglo XXI 

  Mesas Fernández, Javier (Date of defense: 2024-05-13)

  Marc contextual: La diversitat ha de considerar-se com una necessitat i una realitat en els centres gerontològics. La inclusió de totes les persones independentment de la seva religió, procedència, i/o orientació sexual ...

  Actividad física durante el embarazo: efecto en la gestante y el recién nacido. Estudio ECLIPSES_AF 

  Silvente Troncoso, Cristina (Date of defense: 2023-07-17)

  El projecte ECLIPSES-AF és un estudi observacional longitudinal prospectiu multicèntric que va avaluar el nivell d' > intensitat de l'activitat física realitzada per dones sanes durant la gestació de la regió Mediterrània ...

  Adaptacion de dos instrumentos para niños colombianos: la escala Barratt de impulsividad (BIS-11C) y el cuestionario de agresividad de Buss y Perri (AQ) 

  Chahín Pinzón, Nicolás (Date of defense: 2013-05-20)

  Ante la escasez de instrumentos que midan agresividad e impulsividad en la población de niños y adolescentes colombianos, esta tesis doctoral ha llevado a cabo un riguroso proceso de adaptación de dos test para estas ...

  Ajuste a la pérdida visual sobrevenida en la vejez: un estudio psicométrico 

  Pallero González, Rafael (Date of defense: 2007-11-28)

  Cada vez es mayor el número de personas que componen el segmento de edad que está por encima de los 65 años y se va incrementando el de aquellas que superan los 80 años. Ese aumento va paralelo al de personas que padecen ...

  Alteraciones metabólicas en el proceso de amiloidogénesis en el hipocampo de ratones app/ps1 

  Pedrós Martín, Ignacio (Date of defense: 2016-02-26)

  La malaltia d'Alzheimer (MA) és la demència més comuna, representa entre el 60-80% de totes elles. Segons estimacions recents, el nombre de casos augmentés de 30 milions en 2010 a 40 milions en 2020 i 100 milions l'any ...

  Aplicacions mòbils en salut: criteris per al desenvolupament i avaluació de la qualitat 

  Llorens Vernet, Pere (Date of defense: 2021-03-22)

  En els últims anys han aparegut una gran quantitat d'aplicacions mòbils relacionades amb la salut. No obstant això, el creixement d'aquestes solucions mHealth s'ha produït sense cap tipus de control o regulació específica. ...

  Apoe phenotype expression and its modulation by chlorpyrifos: new insights into gene - toxic interactions 

  Peris Sampedro, Fiona (Date of defense: 2016-01-15)

  L'ús extensiu i l'abocament massiu de pesticides en el medi ambient ha portat a alguns autors a preguntar-se sobre la contribució d'aquestes substàncies al desenvolupament de trastorns neuropsiquiàtrics i metabòlics. ...

  Avaluació de l'activitat prooxidant de l'alumini en ratolins tg2576. Paper protector de la melatonina i de la desferoxamina 

  Garcia Soldevila, Tània (Date of defense: 2010-10-26)

  L'alumini és un metall amb un ampli ús industrial, que es troba àmpliament distribuït<br/>pel medi ambient, i amb un elevat ús dins la nostre vida quotidiana. Tot i així, l'alumini<br/>no és un metall essencial i no té ...

  Burnout y fatiga laboral en conductores profesionales del sector del transporte 

  Tàpia Caballero, Patrícia (Date of defense: 2021-01-14)

  Antecedents: Investigacions recents demostren que la fatiga és un dels majors causants de risc en el lloc de treball. Diversos autors han analitzat com determinades característiques dels conductors poden portar els ...

  Calidad de vida y salud ocupacional en docentes: efectos del clima psicosocial, la personalidad y el síndrome de quemado en el trabajo 

  Espinoza Díaz,Ivette Margarita (Date of defense: 2014-11-19)

  Aquest estudi avalua les relacions entre el clima psicosocial, personalitat i intel • ligència emocional amb la síndrome de cremat a la feina (SQT) i amb el benestar psicològic en docents d'educació infantil, primària i ...

  Chronic Pain in Chidlren and Adolescents. A study in Lebanon. 

  Finianos, Jessica (Date of defense: 2023-10-19)

  El dolor crònic en els nens és un greu problema de salut pública a tot el món. La prevalença està augmentant i el seu impacte és aclaparador per als nens, les famílies i els sistemes sanitaris. El tractament òptim del ...

  Cognición Social en mujeres con trastorno límite de la personalidad y su relación con psicopatología y maltrato infantil 

  Coma González, Aser Alba (Date of defense: 2021-09-20)

  Un nombre important dels símptomes del trastorn límit de la personalitat es manifesten en el context interpersonal, concretament, per dificultats en la cognició social. El propòsit d'aquest estudi és analitzar la cognició ...

  Conocimiento del mundo y restricciones de selección en la semántica de marcos: una aproximación lingüística y psicolingüística 

  Vela Candelas, Juan (Date of defense: 2020-07-21)

  Aquest treball vol ser una contribució teòrica i experimental que expliqui les nocions de restricció de selecció i coneixement del món des de la perspectiva de la semàntica de marcs, fent ús d'eines i dades procedents ...

  Construcción de la actividad conjunta y traspaso de control en una situación de juego interactivo padres-hijos. 

  García Olalla, María Dolores (Date of defense: 2003-03-21)

  Esta investigación aborda, desde una perspectiva psicoeducativa y sociocultural, el análisis de la interacción padres-hijos en una situación de juego simbólico. Se persiguen tres objetivos generales: <br/>1)Caracterizar ...

  La contribución de la madurez psicològica y de los Cinco Grandes factores de personalidad a la predicción del rendimiento académico en adolescentes. 

  Camps Ribas, Elisa (Date of defense: 2015-12-15)

  El fracàs escolar ha estat un motiu de preocupació social durant dècades a Espanya. De fet, l’últim informe PISA, de l’any 2012, situa el rendiment educatiu d’Espanya en matemàtiques, lectura i ciències per sota de la mitja ...

  Creativity, Innovation, and Entrepreneurship at Work: Predictive Research 

  Ghasemijalal, Rojin (Date of defense: 2023-11-07)

  Antecedents: La present investigació analitza el paper de la creativitat i la motivació com a predictors del comportament emprenedor entre els treballadors espanyols, posant de relleu la importància de fomentar aquests ...

  Desarrollo y validación del cuestionario CUVA para evaluar los valores en población española. 

  Lendinez Najar, Eleuterio (Date of defense: 2016-01-27)

  En les últimes dècades hi ha hagut un interès creixent per l'estudi i la classificació dels valors, el que ha donat lloc a diverses taxonomies i qüestionaris de valors. No obstant això, la majoria d'aquestes taxonomies ...

  Desarrollo y validación del cuestionario SIQUE: evaluación de la ideación suicida en la adolescencia desde una aproximación situacional 

  Dueñas Rada, Jorge Manuel (Date of defense: 2017-07-21)

  Les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) mostren que el suïcidi va ser la primera causa externa de mort a Espanya l'any 2015. La ideació suïcida pot ser el primer senyal d'un possible futur ...

  Descripción y clasificación de pacientes afectados pro factores psicosociales nocivos en su entorno laboral 

  Carrión García, María De Los Ángeles (Date of defense: 2007-10-15)

  Nuestra intención es que la presente línea de investigación proporcione mejoras a la práctica profesional de psicólogos, psiquiatras, médicos del trabajo, etc. en lo concerniente a la Valoración del Daño Psicosocial.<br/>El ...

  Determinantes psicosociales de salud en procesos de exclusión e inclusión social 

  Cantos Egea, Jessica (Date of defense: 2021-01-21)

  Aquesta tesi doctoral pretén investigar la forma en què diferents factors de risc disruptivos així com el benestar psicològic, benestar social i uns certs estils d'afrontament, influeixen en la salut autopercibida en ...