A Computational Academic Integrity Framework 

  Amigud, Alexander (Date of defense: 2018-01-16)

  L'abast creixent i la naturalesa canviant dels programes acadèmics constitueixen un repte per a la integritat dels protocols tradicionals de proves i exàmens. L'objectiu d'aquesta tesi és introduir una alternativa als ...

  A Computational Model for the Construction of Knowledge-based Collaborative Learning Distributed Applications 

  Caballé Llobet, Santi (Date of defense: 2008-09-17)

  en català:<br/><br/>Un camp de recerca important dins del paradigma del Computer-Supported Collaborative Learning (CSCL) és la importància en la gestió eficaç de la informació d'esdeveniments generada durant l'activitat ...

  A framework for agile design of personalized gamification services 

  Mora Carreño, Alberto (Date of defense: 2018-06-18)

  L'interès en l'aplicació de les tècniques de ludificació en diferents contextos ha augmentat en els darrers anys i s'ha convertit en una tendència prometedora en diverses àrees, com la interacció home-màquina (human-computer ...

  A Middleware for Service Deployment in Contributory Computing Systems 

  Lázaro Iglesias, Daniel (Date of defense: 2011-06-07)

  Aquesta tesi adreça les mancances de la computació en núvol, els desktop grids i les xarxes d'igual a igual envers l'ús de recursos no dedicats per a computació de propòsit general mitjançant la proposta del model de ...

  A semantic description model for the development and evaluation of personalized learning environments based on distributed systems 

  Gutiérrez Carreón, Gustavo Alfonso (Date of defense: 2016-01-19)

  L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és implementar i avaluar Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVA) distribuïts amb el suport de models semàntics per a la descripció de serveis d'aprenentatge i la seva incorporació dins en ...

  La actividad del docente en postgrado y su interacción con los entornos virtuales 

  Cisneros Hernández, Lidia (Date of defense: 2016-01-29)

  Aquesta investigació se situa en la perspectiva del pragmatisme i respon al problema de com els docents de postgrau interactuen amb les eines en entorns virtuals per exercir la docència; el marc teòric aborda la teoria de ...

  Ad-hoc formation of edge clouds over heterogeneous non-dedicated resources 

  Juan Ferrer, Ana (Date of defense: 2020-11-30)

  La proliferació de dispositius connectats ha assolit xifres enormes. Avui, els dispositius connectats no tan sols estan disponibles a qualsevol lloc, sinó que, a més, adquireixen ràpidament una gran complexitat en la seva ...

  Anomaly detection in smart city wireless sensor networks 

  Garcia Font, Víctor (Date of defense: 2017-02-08)

  Aquesta tesi proposa una plataforma de detecció d’intrusions per a revelar atacs a les xarxes de sensors sense fils (WSN, per les sigles en anglès) de les ciutats intel·ligents (smart cities). La plataforma està dissenyada ...

  An application framework for the systematic construction of multimedia-based Collaborative Complex Learning Resources 

  Gañán Jiménez, David (Date of defense: 2015-04-27)

  Aquest treball de tesi proposa aportar una infraestructura de programari per donar suport a nous tipus de metodologies i recursos d'aprenentatge col·laboratiu augmentats pedagògicament i a través d'una plataforma d'aplicació ...

  Applications of biased randomised algorithms and simheuristics to asset and liability management 

  Nieto Ranero, Armando Miguel (Date of defense: 2022-07-22)

  Asset and Liability Management (ALM) has captured the attention of academics and financial researchers over the last few decades. On the one hand, we need to try to maximise our wealth by taking advantage of the financial ...

  Applications of Biased Randomization and Simheuristic Algorithms to Arc Routing and Facility Location Problems 

  González-Martin, Sergio (Date of defense: 2015-03-13)

  La majoria de metaheuristiques tenen una component aleatori, que normalment està basada en aleatorització uniforme -i.e., l'ús de la distribució de probabilitat uniforme per fer seleccions aleatòries. Per altra banda, el ...

  Applications of simheuristics and horizontal cooperation concepts in rich vehicle routing problems 

  Quintero Araújo, Carlos Leonardo (Date of defense: 2017-09-29)

  En una economia globalitzada, les companyies s’enfronten a nombrosos reptes associats a les complexes tasques de logística i distribució. Gràcies al desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació, els ...

  Applications of the Internet of Things and optimization to inventory and distribution management 

  Raba Sánchez, David (Date of defense: 2021-09-17)

  This thesis is part of the IoFEED (EU funded) project, which aims to monitor approximately 325 farm bins and investigates business processes carried out between farmers and animal feed producers. We propose a computer-aided ...

  Apropiación de las TIC en la infancia y su impacto en la comunidad: posibilidades y límites del modelo educativo Quinta Dimensión en un contexto de vulnerabilidad social en Uruguay 

  Da Silva Ramos, Mónica Elena (Date of defense: 2018-02-27)

  La recerca se centra en els processos d'apropiació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la infància a partir del desenvolupament del model educatiu i col·laboratiu Cinquena Dimensió (5D) en un ...

  Caracterització i especificació basada en Ontologies dels Laboratoris Virtuals en les Enginyeries en Informàtica. 

  Prieto Blázquez, Josep (Date of defense: 2009-01-20)

  <n>Resum Català</n>: <br/>Durant la darrera dècada s'observa un gran creixement del nombre d'universitats que necessiten difondre coneixement i oferir oportunitats d'aprenentatge als seus estudiants a través de l'ensenyament ...

  Decision making in digital health: usage of the cost-effectiveness analysis to improve the sustainability of the healthcare system 

  Piera Jiménez, Jordi (Date of defense: 2021-11-19)

  Healthcare systems worldwide are facing a number of challenges that are conjunctural to the historical moment and are somehow reshaping a discipline as traditional as medicine. The five major challenges that are defining ...

  Deeper Down the Rabbit-Hole: Unfolding the Dynamics of Imagination Acts 

  Casas Roma, Joan (Date of defense: 2018-04-06)

  Estudiem les dinàmiques dels actes d'imaginació des d'un punt de vista filosòfic, formal i aplicat. Partim de tres teories que identifiquen els mecanismes involucrats en els actes d'imaginació i mostrem que comparteixen ...

  Distributed Resource Allocation for Contributory Systems 

  Vilajosana Guillén, Xavier (Date of defense: 2009-03-13)

  La tesis presenta una aproximació a un conjunt de tècniques per permetre l'extensió de les capacitats computacionals, sota demanada, en comunitats formades per usuaris d'Internet que volen agregar els seus recursos per ...

  Economics of Internet interdomain interconnections 

  De Castro Arribas, Ignacio (Date of defense: 2015-07-20)

  Aquesta tesi estudia els aspectes econòmics de la interconnexió entre Ases, identifica desafiaments que amenacen el futur d'Internet i proposa solucions per resoldre'ls. Primerament vam realitzar el primer estudi analític ...

  El Tecnoestrés y su efecto sobre la productividad individual y sobre el estrés de rol en trabajadores chilenos: un estudio psicométrico y predictivo 

  Salazar Concha, Cristian Eduardo (Date of defense: 2019-11-26)

  Les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) tenen una doble cara: d'una banda, faciliten el treball i, de l'altra, poden generar efectes psicosocials i emocionals negatius en els treballadors en la mesura que hi ...