TDX Home

37.368 theses in deposit

full text files from all the universities
members .Of these, 737 
have temporary embargo.

Participants

Recently Added

  • Zolfaghari Bengar, Javad (Date of defense: 20-12-2021)
    Les xarxes neuronals convolucionals profundes (CNN) han aconseguit un rendi ment superior en moltes aplicacions de reconeixement visual, com la classificació, detecció i segmentació d’imatges. El entrenament de CNN profundes ...
  • Zhang, Songbai (Date of defense: 23-11-2021)
    El objetivo principal de esta Tesis es desarrollar agentes de contraste (AC) para imagen de resonancia magnética (MRI), libres de metales y menos tóxicos que los utilizados actualmente en el diagnóstico clínico basados ...
  • Zapana Churata, Luís Efraín (Date of defense: 17-12-2021)
    Garantir l’accés a l’aigua potable de qualitat i de manera universal sigue un desafío en la majoria de les ciutats del món, especialment en ciutats de ràpid creixement del Sur Global. Si bé les reformes en el sector de ...

View more