Now showing items 1006-1025 of 1302

  Paciente traumático ingresado en UCI: epidemiología y factores de riesgo de mortalidad 

  Servià Goixart, Lluís (Date of defense: 2015-12-14)

  OBJETIVO: Describir los pacientes traumáticos graves ingresados en UCI y analizar las variables que influyen es su mortalidad. Comparar la capacidad predictiva de diferentes scores de gravedad. MATERIAL Y METODO: Se ...

  Pacientes con fractura de cadera. Valoración de la cirugía precoz en estados de antiagregación plaquetaria 

  Mas i Atance, Jaume (Date of defense: 2014-07-10)

  El tractament estàndard de la fractura de maluc és la cirurgia precoç sota anestèsia raquídia . S'ha descrit un augment de les complicacions quan el tractament es posposa més enllà de les 48 hores, sigui quin sigui el motiu ...

  Papel de YFHI en la homeostasis del hierro y su relación con el estrés oxidativo en Saccharomyces cerevisiae 

  Moreno Cermeño, Armando J. (Date of defense: 2011-05-31)

  El ferro és el metall de transició més important per als sistemes biològics. Al llarg de l'evolució, aquest metall s'ha convertit en un element essencial per a la cèl·lula. Això es deu al fet que posseeix una gran ...

  Paper de la 1,25 dihidroxivitamina D3 extrarenal en l’arteriopatia urèmica. Efecte diferencial de l’analeg 19-nor-dihidroxivitamina D2 

  Cardús i Figueras, Anna (Date of defense: 2007-03-09)

  L'arteriosclerosis és un procés caracteritzat per l'engruximent i enduriment de<br/>la paret arterial, aquest procés es troba accelerat en pacients amb insuficiència renal<br/>crònica (IRC). A més a més, aquests pacients ...

  Paper de Sprouty1 en la senescència cel·lular i la supressió tumoral a la glàndula tiroide 

  Macià Armengol, Anna (Date of defense: 2013-09-26)

  Ret és un Receptor Tirosina Cinasa (RTK) que regula el desenvolupament del sistema genito-urinari i el desenvolupament del sistema nerviós perifèric. A més, les mutacions de guany de funció d’aquest receptor cursen amb el ...

  Patología ocular y el síndrome de apnea-hipoapnea del sueño 

  Muniesa Royo, Ma. Jesús (Date of defense: 2014-09-18)

  El síndrome del párpado laxo (SPL) y el glaucoma son las patologías oculares más frecuentemente asociadas al síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), que se han evaluado en cuatro estudios. En el primer estudio, la ...

  Patrones de colonización postincendio de aves de hábitats abiertos en paisajes mediterráneos 

  López Zozaya, Elena (Date of defense: 2011-02-04)

  <p style=Text-align:justify"><br/>El foc és una pertorbació natural dels ecosistemes mediterranis que durant milers<br/>d'anys ha contribuït a afavorir la dinàmica paisatgística. Alguns estudis suggereixen que<br/>el règim ...

  Percebre i relacionar-se en els comtats d'Osona i Manresa durant la primera meitat del segle X 

  Bonilla Sitja, Elisabet (Date of defense: 2017-07-18)

  Aquesta tesi doctoral consisteix, fonamentalment, en l’estudi dels pilars constitutius de la “mentalitat” dels homes i de les dones que van viure durant la primera meitat del segle X, partint de la documentació conservada ...

  Percepciones y experiencias de los estudiantes del Máster ELE sobre la evaluación: el caso de los másteres oficiales ELE en España 

  Olea Lemekeuh, Landry (Date of defense: 2021-03-23)

  En aquesta tesi, partim de les percepcions i experiències de l'estudiant per analitzar el sistema d'avaluació dels Màsters oficials d'espanyol com a llengua estrangera (ELE), per veure si l'avaluació, tal com està concebuda ...

  Percusión Corporal y Educación Física. Situación y perspectivas de aplicación en Educación Secundaria en Cataluña 

  Garcías de Ves, Silvia (Date of defense: 2022-07-27)

  La Percussió Corporal (PC) no apareix de manera explícita en Educació Física (EF) al currículum de Catalunya. Tot i això, està en educació superior. Per tant, aquesta investigació pretén conèixer si la PC és present a EF ...

  Perfil proteómico (micromatrices proteínicas) del líquido pleural en pacientes con derrame pleural maligno y tuberculoso 

  Taberner Bonastre, Mª Teresa (Date of defense: 2015-11-19)

  Fundamento: La citología del líquido pleural (LP) es poco sensible y tiene dificultades para diferenciar entre mesotelioma maligno (MPM) y adenocarcinoma (ADC) pulmonar o linfoma de tuberculosis (TBC). Objetivo: Descubrir ...

  Performance assessment of self-adaptive cooling devices under unsteady and non-uniform heat loads 

  Laguna Benet, Gerard (Date of defense: 2020-05-05)

  Degut a la fi de l’escalament de Dennard, la potència i la densitat de potència requerides pel funcionament dels xips comencen a augmentar. Si aquesta tendència continués en augment, el consum d’energia seria prohibitiu ...

  Perífrasis verbales del español y rumano. Un estudio contrastivo 

  Topor, Mihaela (Date of defense: 2011-03-01)

  Persistencia de la Época Moderna. Una revisión del mundo académico de las Bellas Artes en el Madrid de los siglos XVIII y XIX 

  Mongay Batlle, Cristina (Date of defense: 2017-07-25)

  L'estudi aquí exposat te com a objectiu final desglossar el tractament que el món acadèmic madrileny de las Belles Arts donà a l'escola espanyola d'Època Moderna durant els segles XVIII i XIX. Això és, revisar les tesis ...

  Pesticide dose adjustment in 3D crops 

  Román, Carla (Date of defense: 2021-06-07)

  En l’actual situació de creixement continuat de la població mundial, la producció suficient d’aliments no pot ser garantida sense l’ús de productes fitosanitaris (PF). No obstant, el seu ús no resta exempt de notables ...

  Pharmacological blockade of voltage-gated calcium channels as a potential cardioprotective strategy 

  Pushparaj, Charumathi (Date of defense: 2014-07-29)

  Voltage-gated Ca2+ channels (VGCCs) are essential for initiating and regulating cardiac function. During the cardiac action potential, Ca2+ influx through L-type channels triggers the sarcoplasmic reticulum Ca2+ release ...

  Phase change materials characterization (PCM) and thermochemical materials (TCM) development and characterization towards reactor design for thermal energy storage 

  Solé, Aran (Date of defense: 2015-12-11)

  Un inconvenient de les energies renovables, a part del cost d’inversió inicial el qual està decreixent, és la necessitat de bateries tèrmiques. L’emmagatzematge d’energia tèrmica és fonamental per quadrar la producció i ...

  Phenol-enriched olive oil with its own phenolic compounds and complemented with phenols from thyme: a functional food development model 

  Rubió Piqué, Laura (Date of defense: 2014-06-30)

  L'enriquiment de l’oli d'oliva amb els seus propis fenols esdevé una estratègia interessant per augmentar i normalitzar la ingesta diària d’hidroxitirosol sense augmentar el consum calòric. No obstant això, olis amb alt ...

  Phenolic Compounds:Their Role During Olive Oil Extraction and in Flaxseed - Transfer and Antioxidant Function 

  Artajo Medina, Luz Stella (Date of defense: 2006-12-12)

  Els biofenols comprenen un gran grup de metabòlits secundaris que presenten una àmplia varietat d'estructures i una gran diversitat d'activitats biològiques. Específicament, l'interès en l'oliva i la llavor del lli (llinassa) ...