21st-Century Brands: An Innovation Opportunity and an Ethical Challenge 

  Markovic Markovic, Stefan (Date of defense: 2016-07-06)

  La gestió de marca és un àmbit en evolució constant. Des dels seus orígens, les marques han evolucionat de ser percebudes només com a noms indicant qui és el fabricant d’un producte a ser conceptualitzades com a entitats ...

  A study of the factors that influence materialism in children 

  Dávila Blázquez, Juan Francisco (Date of defense: 2016-03-11)

  Aquesta tesi explora els once factors principals que influeixen en el materialisme dels nens entre 8 i 12 anys a Espanya. Intenta respondre a la pregunta: quins són els components que tenen més impacte en el materialisme ...

  Competitive Intelligence Expenses: Organization Characteristics and Environmental Contingencies 

  Comai, Alessandro (Date of defense: 2016-01-15)

  Aquest projecte de recerca se centra en el mesurament de diverses característiques de la organització i de l'entorn amb la vinculació d'aquestes variables als esforços de la companyia; la qual va invertir en intel·ligència ...

  Cooperative Relationships between Firms and Secondary Stakeholders for the Creation of Value in Sustainable Supply Chains 

  Rodríguez Rodríguez, Jorge Andrés (Date of defense: 2016-05-19)

  Els gerents s'enfronten a una pressió cada vegada més gran per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, substituir substàncies perjudicials per a la salut, millorar l'eficiència en el consum d'energia i aigua de ...

  Estudio de las prioridades en la satisfacción de los stakeholders en proyectos de colaboración público privada de agua y saneamiento 

  Bizerra Osorio, Italo Juscelino (Date of defense: 2016-01-22)

  Els projectes de cooperació publicoprivada (CPP) són acords de col·laboració entre l’autoritat pública i el sector privat per proveir infraestructures i serveis públics, que s’estan utilitzant cada vegada més arreu del ...

  Governance of Inter-Organizational Collaborations When Engaged in Open Innovation 

  Bagherzadeh Niri, Mehdi (Date of defense: 2016-07-07)

  L'ús del coneixement extern, a través de projectes oberts i de col·laboració amb els socis externs, permet a les empreses resoldre amb eficàcia i eficiència els seus problemes d'innovació, generant així un major acompliment ...

  Innovativeness of Ideas from Crowdsourcing Discussions 

  Armisen Morell, Albert (Date of defense: 2017-05-09)

  La innovació oberta pretén que les organitzacions siguin més competitives mitjançant la gestió dels recursos de les entrades i sortides de la organització. Aquestes organitzacions utilitzen discussions participatives com ...

  Managing Family Businesses Heterogeneity: Global Strategies for Family Business Economic and Social Performance 

  Samara, Georges (Date of defense: 2017-12-18)

  Com gestionar i dirigir una empresa familiar per tal d’aconseguir uns resultats econòmics i socials millors? Si bé les empreses familiars són un grup molt heterogeni d’empreses, s’ha fet molt poca atenció a la forma de ...

  Open Strategies for Innovation in the Public Sector: Challenges and Opportunities 

  Lee, Melissa Jo (Date of defense: 2017-07-28)

  La col·laboració amb socis externs proporciona un mitjà per ampliar la base de coneixement d'una empresa, reduir els temps de desenvolupament del producte, augmentar la innovació i proporcionar avantatges competitius. ...

  Preference Disaggregation: Towards an Integrated Framework 

  Ghaderi, Mohammad (Date of defense: 2017-06-23)

  La desagregació de preferències pretén capturar models de preferències mitjançant la descomposició de la informació obtinguda a partir de preferències indirectes que estan en forma d'eleccions holístiques o judicis. Des ...

  Sovereign Wealth Funds: Strategic Governance and Responsible Ownership 

  Capapé Aguilar, Javier (Date of defense: 2017-07-20)

  Els recents esdeveniments globals, econòmics i polítics han facilitat l’aparició de noves formes d’organització com els Fons Sobirans (FS): fons d’inversió en mans de governs sense obligacions de pensions i amb estratègies ...

  The Dynamic Process of Coordinating Innovation Networks: Mechanisms to Overcome Diversity and Conflicts 

  Moreira Ottani, Sabrina (Date of defense: 2016-01-22)

  En l'actual ambient empresarial competitiu i globalitzat, una organització constantment ha d´innovar per seguir sent exitosa. En la recerca de la innovació, les organitzacions estan participant progressivament en les xarxes ...