Now showing items 1-20 of 259

  Acondicionamiento isquémico (delay phenomenon) del colon derecho e Íleon terminal en un modelo experimental en ratas 

  Rodríguez Leon, Gerardo (Date of defense: 2023-02-10)

  INTRODUCCIÓN: el acondicionamiento isquémico preoperatorio (AIP) del estómago mejora los resultados de la gastroplastia de reemplazo esofágico y está asociado a una baja morbilidad. En algunos casos, el estómago no puede ...

  Adaptación y validación de un cuestionario para medir la satisfacción del tratamiento de fisioterapia en atención primaria 

  Escatllar González, Marta (Date of defense: 2017-07-17)

  Introducció: Analitzar la satisfacció dels pacients amb un instrument de mesura, permet conèixer la percepció y els resultats d’una intervenció sanitària, doncs és considerada com un element indispensable dels programes ...

  ADN mitocondrial, herencia materna y características clínicas asociadas a las enfermedades mitocondriales en la esquizofrenia. 

  Verge Estefanía, Begoña (Date of defense: 2016-02-08)

  L'etiologia de l'esquizofrènia és encara desconeguda però hi ha evidències que l'ADN mitocondrial (ADNmt), que s'hereta exclusivament a través de la mare, està implicat en el desenvolupament d'aquesta malaltia. La present ...

  Afectació de l'endoteli corneal en pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica 

  Soler Lluís, Núria (Date of defense: 2012-01-27)

  Aquest estudi observacional prospectiu de cohorts avalua l’estat de l’endoteli corneal basal en la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la seva vulnerabilitat al trauma quirúrgic en ser operats de cataractes, ...

  Ambiente familiar, rasgos de personalidad y cognición en pacientes con un trastorno psicótico: relación entre factores 

  Serret Fumadó, Vanessa (Date of defense: 2015-02-24)

  Els estudis genètics en el marc de la psicosi es complementen amb els més ambientals. La complexitat dels primers a l’hora de tractar als nostres pacients i millorar el seu pronòstic fan que treballs com el present es ...

  "Analisis de la relación entre la Hepcidina,anemia, infecciones y citocinas inflamatorias en el lactante " 

  Jiménez Feijoo, Rosa María (Date of defense: 2016-06-13)

  Paper de l’ hepcidina en el lactant: relació amb processos infecciosos, citocines inflamatòries i anèmia. OBJECTIU. Estudiar la relació entre infeccions, expressió de citocines proinflamatòries i nivells de hepcidina, amb ...

  Anàlisi de l'ADN mitocondrial en el trastorn mental greu 

  Torrell Galceran, Helena (Date of defense: 2014-05-22)

  No es coneix encara què causa l’esquizofrènia, el trastorn bipolar, la depressió major i altres trastorns mentals greus però els factors genètics hi tenen un paper rellevant. La majoria d’estudis genètics han buscat mutacions ...

  ANÀLISI DE LA FUNCIÓ MITOCONDRIAL EN TRASTORNS DEL NEURODESENVOLUPAMENT 

  Valiente Pallejà, Alba (Date of defense: 2020-12-18)

  Hi ha evidències que impliquen la funció mitocondrial en alguns trastorns del neurodesenvolupament (TN) com el trastorn de l'espectre autista (TEA), la discapacitat intel·lectual (DI) i l'esquizofrènia (ESQ). A més, en ...

  Anàlisi de la mortalitat segons els arxius parroquials del vendrell del segle XIX (1801-1900) 

  Feliu Villaró, Francesc (Date of defense: 2010-05-28)

  S'ha realitzat un estudi sistemàtic dels llibres sagramentals de naixements i defuncions de l'arxiu de la Parròquia de Sant Salvador del Vendrell del segle XIX, amb tres objectius: estudi de la mortalitat, estudi de les ...

  Análisis cuantitativo comparativo con resonanacia magnética de los factores predisponentes de la inestabilidad rotuliana objetiva 

  Escala Arnau, Joan Salvador (Date of defense: 2003-12-15)

  TESI DOCTORAL (DR J.S. ESCALA ARNAU).<br/><br/>La Resonància Magnètica (RM) s'ha convertit en el mètode d'exploració no invasiu d'el.lecció, per l'anàlisi de les alteracions al genoll; i s'ha convertit en una eïna molt ...

  Análisis de coste poblacional de los anticoagulantes orales de acción directa versus los antagonistas de la vitamina K en fibrilación auricular no valvular en Cataluña 

  Hernández Rojas, Zojaina (Date of defense: 2023-07-20)

  Introducció: els anticoagulants orals són el tractament d'elecció per prevenir esdeveniments cardioembòlics en fibril·lació auricular no valvular (FANV) i representen una proporció important de la despesa en farmàcia. ...

  Análisis del grado de adherencia al tratamiento antivírico durante la pandemia de gripe a (H1N1) del 2009 y el periodo postpandémico 2010-2011 en las unidades de cuidados intensivos españolas 

  Canadell Vilarrasa, Laura (Date of defense: 2013-02-12)

  El verdadero impacto del tratamiento antivírico en pacientes críticos no estaba establecido en el inicio de la pandemia por gripe A (H1N1) del 2009 debido a la falta de estudios aleatorizados en este tipo de pacientes. Por ...

  ANGPTL8 y su implicación en el embarazo, la diabetes y la obesidad 

  Martínez Pérez, Bruno (Date of defense: 2018-07-13)

  Aquest treball estudia el paper de la ANGPTL8 en l'obesitat i l'embaràs. La ANGPTL8 és una proteïna circulant produïda principalment pel fetge i que s'ha vinculat amb la adipogènesi i amb l'homeòstasi del metabolisme lipídic ...

  Aplicació de tècniques òmiques per a la millora del diagnòstic en la síndrome de càncer de mama i ovari hereditari. 

  Rodríguez Balada, Marta (Date of defense: 2020-11-13)

  La síndrome de càncer de mama i ovari hereditari és una de les síndromes de càncer hereditari més freqüents. Al voltant del 5-10% dels casos s’associen a variants patogèniques en els gens BRCA1 i BRCA2. La identificació ...

  ARTRITIS REUMATOIDE Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. Papel de los miRNAs y factores clínicos en la detección de pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular aumentado 

  Taverner Torrent, Delia (Date of defense: 2020-07-03)

  A l'artritis reumatoide (AR) existeix augment del risc cardiovascular (CV) respecte de la població general. La valoració ultrasonogràfica en l'AR de l'arteriosclerosi subclínica (gruix íntima-mitja carotídia (GIMc) i ...

  Aspectes biològics de la depressió postpart 

  Albacar Sancho, Glòria (Date of defense: 2011-07-08)

  La salut mental de la dona en el període perinatal és un aspecte rellevant per les conseqüències en la dona com en el nounat. La complicació psiquiàtrica més freqüent del període del postpart és la depressió postpart, ...

  Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales de la iglesia de los santos Justo y Pastor de Barcelona (1800-1850) 

  Escuder Pérez, Jorge (Date of defense: 2002-03-04)

  OBJETIVOS:<br/>La investigación va dirigida a la identificación de Médicos, Cirujanos y Farmacéuticos de la primera mitad del siglo XIX<br/> <br/>El estudio de las causas de muerte, el otro objetivo principal de esta ...

  Assessing Diagnostic and Therapeutic Targets in Obesity-Associated Liver Diseases 

  Cabré Casares, Noemí (Date of defense: 2019-09-06)

  Les alteracions hepàtiques, com la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) i l'esteatohepatitis no alcohòlica, o NASH, s'associen freqüentment amb l'obesitat. L'absència de marcadors no invasius per al diagnòstic de ...

  Assessment of pathophysiological mechanisms in obesity-related diseases through metabolomics, transcriptomics and mouse models of disease 

  Riera Borrull, Marta (Date of defense: 2017-07-07)

  L'exposició a quantitats excessives de nutrients i la manca d'activitat física promouen el desenvolupament de patologies metabòliques. En el cas de l'obesitat, l'excés de nutrients supera la capacitat d'emmagatzematge dels ...

  Avaluació de la relació entre FABP4, FABP5 i el risc cardiovascular en pacients amb la sindrome d'Apnea-Hipopnea duran el son (sahs) 

  Català Pérez, Raquel (Date of defense: 2013-11-12)

  La síndrome d’apnea-hipopnea durant el son (SAHS) s’associa a un augment de malaltia cardiovascular i alteracions metabòliques. Les proteïnes d’unió a àcids grassos (FABP) son bones candidates com a marcadors de SAHS i les ...