La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement. El seu model educatiu es basa en la personalització i l'acompanyament de l'estudiant mitjançant l'e-learning.

L'activitat de recerca, innovació; i transferència de la UOC està desenvolupada per més de 400 investigadors i s'organitza en 43 grups d'R+I vinculats a un estudi o a un dels dos centres de recerca de la Universitat: l'IN3 i l'eLearn Center. Entre aquests, 26 grups han estat reconeguts per la Generalitat de Catalunya en la darrera convocatòria del 2014.

L'Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s'hi ofereixen.


Si ets doctor o doctora de la Universitat Oberta de Catalunya i vols publicar la teva tesi a TDX, contacta amb tdx@uoc.edu. Per a més informació consulta les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Análisis de la formación de las políticas de sociedad de la información en Cataluña (1993-2003) 

Ruiz de Querol, Ricardo (Date of defense: 2006-06-30)

Las políticas de «sociedad de la información» en Cataluña en el período de referencia estuvieron condicionadas por una doble fractura. De una parte, por la «fractura política» entre la Generalitat (gobernada por CiU) y el ...

E-learning de las matemáticas universitarias : tendencias tecnológicas emergentes y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

Steegmann Pascual, Cristina (Date of defense: 2013-03-03)

This paper analyzes several key aspects of online mathematics education at university level. In the context of this specification shall mean the term 'mathematical education' in a general sense, which includes disciplines ...

Impact of adult students' time perspective on time-on-task and learning performance using game based learning 

Usart Rodriguez, Mireia (Date of defense: 2016-03-03)

The use of game-based learning (GBL) methodologies is increasing in online higher education in general, and in business education in particular, despite the small amount of research that exists on the effectiveness of these ...

La iniciativa de la transparencia en la industria extractiva y los derechos humanos en el sector de los hidrocarburos 

Ortiz Fernández, Aïda (Date of defense: 2022-11-29)

Les relacions internacionals han patit canvis significatius en les darreres dècades, en bona part a causa de la proliferació d'actors no estatals, com ara les empreses multinacionals, que actuen en un ordenament jurídic ...

Cuidatge informal d'infants i adolescents amb discapacitat visual: afectació en la qualitat de vida dels pares i anàlisi de pàgines web com a recursos per a l'alfabetització 

LUPÓN, MARTA (Date of defense: 2022-04-07)

El treball s’ha desenvolupat a partir de dos objectius: analitzar com afecta la qualitat de vida (QdV) dels pares el fet de tenir cura d’un fill amb discapacitat visual (DV), amb un enfoc qualitatiu i en el context de ...

No-catalanoparlants a Catalunya: identitats socials, desigualtats i llengua catalana 

Massaguer Comes, Marina (Date of defense: 2022-11-30)

Aquesta tesi doctoral estudia els posicionaments de diferents perfils de no catalanoparlants respecte a les dinàmiques sociolingüístiques de Catalunya. Concretament, analitza com la seva trajectòria de vida marca la relació ...

Mexico's drug war: Cartels, gangs, sovereignty and the network state 

Sullivan, John Patrick (Date of defense: 2013-10-21)

This study seeks to understand the role of transnational organized crime in challenging the sovereignty of the nation state. In order to do so it provides an analysis of the most important current case: the insurgency waged ...

Image steganalysis and steganography in the spatial domain 

Lerch-Hostalot, Daniel (Date of defense: 2017-04-23)

In this dissertation, we propose different novel techniques both to detect hidden information (steganalysis) and to hide information (steganography). These techniques are presented in the form of a collection of five ...

The role of brand experience on customer experience: An analysis of business success in the mobile gaming industry. A study of the relevance of brand experience in the customer experience for the business success of a product/service in the mobile gaming industry 

Carbonell Dolz, Oscar (Date of defense: 2022-04-27)

The aim of this thesis is to explore, through seven hypotheses, how companies, thanks to the correct management of brand-related stimuli through brand experience, can align with or improve customer experience to boost their ...

La producción de saberes expertos por colectivos de pacientes crónicos en–línia. Un modelo de análisis para su estudio 

Ortiz Michel, Gabriela (Date of defense: 2013-12-16)

En este trabajo se desarrolla un modelo de análisis para el estudio de los métodos que dos colectivos en línea de diabéticos llevan a cabo para producir información sobre la condición que comparten. El tipo de análisis que ...

Digital news in Spain: Characteristics and effects of online news production and consumption 

Majó-Vázquez, Sílvia (Date of defense: 2017-04-28)

This work presents a relational approach to the study of the structure of the online news domain from a macro and meso level perspective. Then it assesses the impact of the digital news domain on the public agenda. Firstly, ...

What drives consumers to patronise a hedonic social network? an empirical test of consumers' experiences, and their impact on continuance intention 

Doral, Fernando (Date of defense: 2017-11-09)

My doctoral research focuses on the analysis of the various factors that potentially contribute to loyalty towards hedonic social networks. Among all the social networks, our study focuses on Facebook. After reviewing the ...

Exploring the dynamics of knowledge sharing in the online affinity apaces of "Let's Play" Youtube Channels 

Karaivanov, Isperih (Date of defense: 2022-02-08)

With this dissertation the goal is to analyze the novel medium of video game streaming and more specifically the “Let’s Play” video format as seen on YouTube and other online platforms. The practice has experienced a rapid ...

Jurisdiction for online intellectual property infringements in the EU: overcoming strict territoriality 

Otchenash, Maiia (Date of defense: 2022-09-17)

The core aim of this research is to find a balanced jurisdictional approach for claims concerning online intellectual property infringements (Art. 7(2) Brussels Regulation Recast). It addresses the question of whether the ...

The festivalization of the creative city: A study of two creative quarters in Barcelona and Berlin 

Zherdev, Nikolay (Date of defense: 2022-07-28)

In recent decades, the concepts of 'creative city', 'creative class' and 'experience economy' have gained growing attention by scholars and city administrations, bringing fundamental changes to the character of urban space ...

Ahora o nunca: un estudio empírico de la gamificación en la educación superior en línea sobre la motivación de los estudiantes de ELE 

García Álvarez, Amanda (Date of defense: 2022-09-14)

La ludificació representa una eina amb un gran potencial dins del context educatiu per aprofundir en aspectes que tenen a veure amb la motivació, la implicació, l'esforç i la col·laboració. Aquesta metodologia innovadora ...

ICT Adoption for women's development in Mexico 

Martínez Mancilla, Yolanda (Date of defense: 2021-07-13)

This research aimed to explore whether the adoption of ICT enhances the development of women living in impoverished urban communities in Mexico. The objective was to identify women's motivation to participate in a digital ...

Enterprise reference architectures for higher education institutions: Analysis, comparison and practical uses 

Sanchez Puchol, Felix (Date of defense: 2022-04-29)

Enterprise Architecture (EA) is currently accepted as one on the major instruments for enabling organisations in their transformation processes to achieve business-technology alignment. Despite that over the last years EA ...

El diseño de un manual para la evaluación del cuidado en el espacio público: el caso de Barcelona 

Paricio Cárceles, Ana (Date of defense: 2022-06-30)

Esta tesis contribuye a la literatura de las redes sociales al centrarse en el rol y el potencial de las redes sociales en: (i) la participación política y el acceso a la esfera pública; (ii) la deliberación política y la ...

The role of brand experience on customer experience: An analysis of business success in the mobile gaming industry. A study of the relevance of brand experience in the customer experience for the business success of a product/service in the mobile gaming industry 

Carbonell Dolz, Oscar (Date of defense: 2022-04-27)

The aim of this thesis is to explore, through seven hypotheses, how companies, thanks to the correct management of brand-related stimuli through brand experience, can align with or improve customer experience to boost their ...

More