Ahora o nunca: un estudio empírico de la gamificación en la educación superior en línea sobre la motivación de los estudiantes de ELE 

  García Álvarez, Amanda (Date of defense: 2022-09-14)

  La ludificació representa una eina amb un gran potencial dins del context educatiu per aprofundir en aspectes que tenen a veure amb la motivació, la implicació, l'esforç i la col·laboració. Aquesta metodologia innovadora ...

  Aprendizaje colaborativo en grupos virtuales. Relaciones entre condiciones, procesos y resultados de aprendizaje de estudiantes de educación superior en entornos virtuales 

  García Tamarit, Consuelo (Date of defense: 2015-01-26)

  Tradicionalment les investigacions sobre aprenentatge col·laboratiu en grups virtuals s'han posicionat des de dos concepcions divergents sobre l'aprenentatge, considerant-lo com adquisició de coneixement, un procés cognitiu ...

  Apropiación de las TIC en la infancia y su impacto en la comunidad: posibilidades y límites del modelo educativo Quinta Dimensión en un contexto de vulnerabilidad social en Uruguay 

  Da Silva Ramos, Mónica Elena (Date of defense: 2018-02-27)

  La recerca se centra en els processos d'apropiació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la infància a partir del desenvolupament del model educatiu i col·laboratiu Cinquena Dimensió (5D) en un ...

  Canvis en l'organització i la metodologia educativa lligats a la integració de les TIC a l'aula: el cas de les escoles Pies de Catalunya 

  Ferran Biera, Neus (Date of defense: 2015-07-21)

  La investigació se centra en la idea de canvi com a conseqüència de la integració de les TIC a les aules escolars en un conjunt d'escoles que tenen una identitat pròpia comuna. El quadrinomi organització, metodologia, ...

  Capacity development through digital informal learning experiences: An exploration of the entrepreneurial competency development of self-employed Canadian mothers using a learning ecologies framework 

  Johnson, Nicole (Date of defense: 2021-02-09)

  Many Canadian women pursue self-employment during motherhood to create flexible working conditions. Although there is ample literature on the motherhood penalty and female entrepreneurship, little research exists on the ...

  The contribution of lifelong learning ecologies in online higher education: graduate student learning across contexts 

  Peters, Mitchell Joseph (Date of defense: 2020-03-07)

  Les institucions d'ensenyament superior s'han hagut d'adaptar cada vegada més a la digitalització de l'educació, així com a una àmplia demografia d'estudiants que es tornen a incorporar a la formació acadèmica en diferents ...

  Developing social-emotional, new media literacy and computational thinking skills through unplugged approach and imagination-based pedagogies in primary education students 

  Tsortanidou, Xanthippi (Date of defense: 2022-03-22)

  The current thesis aims to design and validate a holistic K-6 curricular framework applicable to any academic subject, in any primary school age group. The relationship between unplugged activities and imaginative pedagogies ...

  Diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje mediadas por TIC en Educación Física a través de la colaboración docente 

  Monguillot Hernando, Meritxell (Date of defense: 2017-06-07)

  El problema de la recerca parteix de la descontextualització existent entre les pràctiques educatives escolars, les característiques i necessitats de la societat actual i la falta d'interès i motivació dels alumnes per ...

  A dropout definition for continuance intention and effective re-enrolment models in online distance learning 

  Grau Valldosera, Josep (Date of defense: 2020-02-18)

  Aquesta recerca intenta trobar una definició d'abandonament (dropout) empírica i adaptada als estudiants de la UOC i, per extensió, potencialment adaptable a altres institucions d'aprenentatge a distància en línia. Hem fet ...

  El desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre amb el suport de les TIC. Estudi de cas múltiple a centres d'ensenyament secundari de Catalunya 

  Rocosa Alsina, Balbina (Date of defense: 2019-12-10)

  Es tracta d'una aproximació al desenvolupament de la competència d'aprendre a aprendre (CAaA), com s'implementa i quin suport estratègic i metodològic hi aporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). És ...

  Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC 

  Marco Galindo, Maria Jesús (Date of defense: 2013-12-20)

  La importància de la competència comunicativa escrita per als professionals de l'àmbit TIC està àmpliament referida en la literatura científica, que deixa constància de les mancances de molts professionals a l'hora de ...

  Estudio de los mecanismos que inciden en la autorregulación durante el proceso de aprendizaje colaborativo en entornos personales de aprendizaje 

  Barreto Farfán, Jorge Enrique (Date of defense: 2020-02-12)

  Aquest estudi va identificar i categoritzar diferents mecanismes d'autoregulació utilitzats per estudiants del màster de Didàctica de la Ciència de la Fundació Universitat Autònoma de Colòmbia tenint en compte l'impacte ...

  Hacia un modelo de calidad para cursos en-línea, masivos y abiertos (MOOC): Caso de un MOOC para el desarrollo profesional docente 

  Alemán de la Garza, Lorena Yadira (Date of defense: 2016-03-15)

  Els MOOC han desencadenat un debat global que en qüestiona la qualitat pedagògica. L’objectiu d’aquesta recerca és descriure un conjunt d’indicadors per a avaluar la qualitat dels MOOC que s’ofereixen com a estratègia per ...

  Identificación y evaluación de la función docente de consultoría en la Universitat Oberta de Catalunya: el caso del ‘Máster Universitario en Educacion y TIC (e-learning)’ 

  Llorens Cerdà, Francesc (Date of defense: 2014-12-11)

  La present tesi doctoral ha analitzat la funció docent de consultoria a la Universitat Oberta de Catalunya, per tal d'esbrinar si aquesta funció, tal com es concep teòricament i s'exerceix pràcticament, s'adequa als ...

  Impact of adult students' time perspective on time-on-task and learning performance using game based learning 

  Usart Rodriguez, Mireia (Date of defense: 2016-03-03)

  The use of game-based learning (GBL) methodologies is increasing in online higher education in general, and in business education in particular, despite the small amount of research that exists on the effectiveness of these ...

  La competencia digital del profesorado y empoderamiento digital a estudiantes: estudio de caso de asignaturas semipresenciales 

  Delgado Montoya, William (Date of defense: 2020-09-21)

  El postgrau interuniversitari de Salut Ocupacional, únic a l'Amèrica Central, va decidir el 2014 adoptar un procés formatiu semipresencial. Per fer-ho, va caldre que els docents demostressin una competència digital docent ...

  La implementació de les TIC en els centres d'ensenyament secundari de Catalunya: propostes d'organització i gestió a partir d'estudis de cas 

  Serarols Boada, Jordi (Date of defense: 2019-05-29)

  Aquesta tesi doctoral té com a objectius conèixer l'organització, la gestió i el rol de la direcció en la implementació de les TIC en centres madurs digitalment i elaborar propostes organitzatives i iniciatives d'actuacions ...

  La integración de las Tecnologías Digitales en los centros educativos: actores y prácticas. Tres estudios de caso 

  Vázquez Gutiérrez, Maria Azucena (Date of defense: 2019-12-16)

  L'objectiu d'aquesta tesi és identificar factors susceptibles d'afavorir la integració de les tecnologies digitals en els centres educatius mitjançant l'anàlisi d'escenaris i pràctiques tot incorporant-hi la visió dels ...

  Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje en el ámbito de los profesionales sanitarios: oportunidades para la formación médica continuada en línea y el desarrollo profesional 

  Gómez Calderón, María Corpus (Date of defense: 2021-09-23)

  Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVAs) han sido utilizadas en las organizaciones sanitarias como instrumentos de gestión del conocimiento y por los profesionales sanitarios como mecanismos de adquisición de este ...

  Learner agency in online task-based language learning for spoken interaction 

  Knight, Janine (Date of defense: 2018-06-21)

  L'objectiu d'aquest estudi és explorar la relació entre el poder de decisió i d'acció de l'alumne (learner agency), els recursos en pantalla (botons de navegació, instruccions escrites per a tasques) i la creació de ...