Pàgina inicial del TDX

31.236 tesis dipositades

a text complet de les universitats
participants . D'aquestes, 463 
tenen embargament temporal.

140.527 tesis consultables

de les universitats participants i
d’altres universitats espanyoles recol·lectades
a través del protocol OAI-PMH

Participants

Enviaments recents

  • Guevara Suárez, Marcela Isabel (Data de defensa: 10-04-2018)
    Els penicilis són un grup de micromicets amb una àmplia distribució, tant en hàbitats naturals com en ambients influïts per la presència humana. Entre els gèneres més importants d’aquest grup destaquen Penicilium i ...
  • Valenzuela López, Nicomedes (Data de defensa: 26-07-2018)
    En les darreres tres dècades la micologia mèdica ha dedicat un especial interès als fongs patògens oportunistes, els quals ocasionen un ampli rang de patologies infeccioses (des d'infeccions a nivell superficial com profund), ...
  • Martínez Pérez, Bruno (Data de defensa: 13-07-2018)
    Aquest treball estudia el paper de la ANGPTL8 en l'obesitat i l'embaràs. La ANGPTL8 és una proteïna circulant produïda principalment pel fetge i que s'ha vinculat amb la adipogènesi i amb l'homeòstasi del metabolisme lipídic ...

Mostra'n més