Now showing items 746-765 of 1302

  Jean-Richard Bloch: pensamiento y creación 

  Figuerola Cabrol, M. Carme (Date of defense: 1999-06-18)

  La tesis tiene como objeto de estudio el pensamiento de Jean-Richard<br/>Bloch, un autor algo descuidado por la crítica literaria pese a que ejerció un<br/>papel destacado en el cenáculo intelectual de la primera mitad del ...

  Jocs esportius en el context de la Guerra Civil Espanyola: perspectiva etnomotriu 

  Ormo i Ribes, Enric (Date of defense: 2017-06-29)

  La present tesi estudia les pràctiques ludomotrius (jocs i situacions lúdiques sense regles) en context específic del Pla de Lleida en el període de conflicte bèl·lic de la Guerra Civil Espanyola en el període de 1936-1939. ...

  Jóvenes delincuentes tutelados: perfiles delictivos, desarrollo socioemocional y apego 

  Oriol Granado, Xavier (Date of defense: 2013-03-03)

  Esta tesis analiza el perfil delictivo de los jóvenes tutelados en justicia juvenil, sus experiencias de apegos pasados y presentes y sus habilidades emocionales. Para ello se han realizado 5 estudios. El primero de ellos ...

  Jóvenes tuteladas: El capital social un recurso empoderante frente a las violencias machistas y otras formas de vulnerabilidad 

  Foradada Villar, Mireia (Date of defense: 2021-12-03)

  Les joves tutelades són un col·lectiu del que es desconeix les seves necessitats específiques socioeducatives i socioemocionals. Aquest desconeixement s’explica en gran part per la tímida producció d’estudis que se ...

  Justicia restaurativa en supuestos de violencia de género: especial incidencia en los matrimonios forzados 

  Serramià Balaguer, Laura (Date of defense: 2021-03-08)

  En la present tesi doctoral s’aborda, des de la perspectiva teòrica i empírica, el paradigma de la justícia restaurativa i la seva possible implementació als casos de matrimonis forçats com a manifestació específica de la ...

  KOSOVA. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent 

  Usall i Santa, Ramon (Date of defense: 2010-11-03)

  La tesi doctoral se centra en l'estudi del nacionalisme albanès en el territori de Kosova amb l'objectiu d'analitzar els seus orígens i la seva posterior evolució al llarg de la segona meitat del segle XX i l'inici del ...

  L'anàlisi de la interacció a l'aula, aplicat en un context de diversitat social i cultural, on es du a terme el Projecte Àlber 

  Gómez Jové, Judit (Date of defense: 2015-12-18)

  La finalitat d’aquesta tesi ha estat implementar el sistema d’anàlisi de la interacció a l’aula de Sánchez et al.(2010). Per fer-ho s’ha analitzat sessions de treball per projectes en agrupació internivell mentre es duia ...

  L'associacionisme dels immigrants marroquins a Catalunya 

  ET Talydy Bahij, Abderrafie (Date of defense: 2021-06-15)

  L'evolució del fenomen migratori marroquí tant a Espanya com a Catalunya ha comportat, entre altres qüestions, el continu creixement del col·lectiu i el creixement de les seves entitats i associacions de diferents ...

  L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica 

  Prats Ferrando, Georgina (Date of defense: 2017-06-07)

  El treball d’investigació desenvolupat a la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de la conservació i l’emmagatzematge dels productes agraris, un aspecte fonamental per al sosteniment de qualsevol economia agrícola en la ...

  L'enfocament de drets com a eina educativa per a la promoció de la infància. Proposta socioeducativa 

  Urrea Monclús, Aida (Date of defense: 2015-07-08)

  La Convenció dels Drets de la Infància (a partir d’ara CDI) és un instrument aprovat per l’Organització de les Nacions Unides el 1989 per protegir i promocionar a la infància. És la convenció més ratificada de la història. ...

  L'escultura del segle XIII de la Seu Vella de Lleida 

  Niñá Jové, Meritxell (Date of defense: 2014-04-24)

  La present tesi doctoral és un estudi sobre l’escultura monumental del segle XIII de la Seu Vella de Lleida (l’antiga catedral romànica que presideix aquesta ciutat), que constitueix un dels conjunts escultòrics més rics ...

  L'Espai rural del districte musulmà de Lleida (segles XI-XII)espais de secà meridionals 

  Brufal Sucarrat, Jesús (Date of defense: 2008-05-29)

  L'explotació dels recursos vegetals a la plana occidental catalana durant la protohistòria a partir de l'anàlisi antracològica (III-I mil·lenni) 

  Vila Moreiras, Sílvia (Date of defense: 2018-03-19)

  La plana occidental catalana (nord-est península ibèrica) ha experimentat una forta explotació forestal accentuada en els darrers mil·lennis, suposant una important modificació del paisatge vegetal. La caracterització ...

  L'Obligació de llegítima en el dret civil de Catalunya 

  Cortada i Cortijo, Neus (Date of defense: 1997-01-24)

  L'obra de Jaume Agelet i Garriga. Estudi i edició 

  Falguera García, Enric (Date of defense: 2013-12-13)

  El present treball és un estudi de la vida i l'obra del poeta lleidatà Jaume Agelet i Garriga. Una vida, lluny de Catalunya, que cal reseguir a través de la correspondència amb algunes de les principals personalitats del ...

  L'Obra lingüística d'Alfons Par 

  Ribes Amorós, M. Salomé (Date of defense: 2002-12-19)

  L'oferta cultural en les polí­tiques de màrqueting de les ciutats 

  Paül i Agustí­, Daniel (Date of defense: 2009-07-03)

  En el decurs dels darrers anys, les polí­tiques culturals, enteses en un sentit ampli, han tingut una importància creixent com a instrument de promoció de la imatge de les ciutats europees. Manquen encara, però, estudis ...

  L'ordenament jurídic aplicables a les instal·lacionsesportives d'ús públic de Catalunya. Anàlisi, (no) compliment i línies estratègiques. 

  Seguí Urbaneja, Jordi (Date of defense: 2013-04-19)

  Aquesta tesi pretén: a) conèixer, definir i limitar el concepte d’instal•lació esportiva d’ús públic de Catalunya, b) identificar, estructurar i ordenar l’ordenament jurídic aplicable a les instal•lacions esportives d’ús ...