Absolutisme i liberalisme a Lleida 1814-1828 

  Sánchez i Carcelén, Antoni (Date of defense: 2007-06-14)

  Agricultura a la plana occidental catalana durant la protohistòria 

  Alonso, Natàlia (Date of defense: 1997-09-15)

  Antoni Cerdà (c. 1390-1459). Poder polític i promoció eclesiàstica a mitjans del segle XV 

  Cassanyes Roig, Albert (Date of defense: 2018-05-14)

  Antoni Cerdà va néixer a Mallorca cap al 1390. En el moment de la seva mort, que va ocórrer a Roma el 12 de setembre de 1459, era canonge en diverses diòcesis, bisbe de Lleida i cardenal, i, a més, posseïa nombrosos beneficis ...

  Aproximació als espais i objectes a les cases urbanes de Lleida des del final del segle XIV fins al segle XVI: del món real a la representació de les imatges. Una mirada interdisciplinària des de les fonts documentals per a l’aprenentatge de la història 

  Sánchez i Boira, Imma (Date of defense: 2016-01-19)

  Perseguim conèixer com eren les principals estances que hi havia en una casa als segles XIV-XVI. Desitgem saber com eren els mobles que hi hauríem trobat i les característiques de la resta d’objectes que hi havia. La primera ...

  Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics 

  Maltas i Montoro, Joan (Date of defense: 2019-07-15)

  La present tesi tracta de contribuir al debat historiogràfic sobre la Crisi del segle XIV amb dades d’un observatori mediterrani: Catalunya. La riquesa de les fonts catalanes permet fer aportacions rellevants a les ...

  Causas y consecuencias de la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo en el siglo II 

  Saban, Mario Javier (Date of defense: 2016-01-20)

  The focus of this doctoral dissertation is based on a historical explanation of the causes that drove a group of Jews who were part of a small Messianic movement within Judaism in first century to create in the course of ...

  Censals i endeutament públic municipal a la regió de Lleida d’Antic Règim (segles XVII-XIX) 

  Ramon i Molins, Gabriel (Date of defense: 2019-11-27)

  El present treball proposa un estudi de l’endeutament municipal a la regió de Lleida des dels anys de la postguerra dels Segadors fins a les primeres dècades del segle XIX. Amb aquesta finalitat, s’analitzen els títols de ...

  Dictadura i democràcia en el món rural català: Les Borges Blanques 1923-1945 

  Macià Farré, Marc (Date of defense: 2016-01-14)

  La tesi és un estudi sobre la història del municipi de les Borges Blanques entre 1923 i 1945, cobrint les etapes de la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República espanyola, la Guerra Civil i el franquisme. El treball ...

  El monestir benedictí de Sant Benet de Bages. Fons documental: identificació, edició i estudi. Segles X-XI 

  Salvadó i Montoriol, Joan (Date of defense: 2012-06-29)

  El propòsit principal d’aquesta tesi és identificar, publicar i analitzar 1.268 documents de l’antic arxiu de Sant Benet de Bages, una abadia benedictina fundada a mitjans del segle X, a la riba dreta del riu Llobregat ...

  El Poblament rural andalusí a les Aspres, nord del districte/taifa de Lleida (finals del segle X-principis del segle XII) 

  Corsà Garrofé, Jesús (Date of defense: 2012-07-13)

  La realitat del món rural andalusí del nord de la Marca Superior al llarg dels segles X-XII és una qüestió delicada que pretenem indagar en la present tesi doctoral. Per aquest motiu estudiem la zona muntanyosa de les ...

  El poder municipal durante el Interregno en la Corona de Aragón (1410-1412) 

  Cáceres Millán, Sandra (Date of defense: 2018-06-19)

  La present tesi té com objectiu oferir un estudi sobre el paper que van tenir les ciutats i viles de reialme més importants de la Corona d’Aragó durant l’Interregne. Es tracta d’un moment on es viu un període de buit ...

  El priorat de Santa Maria de Meià durant l'Antic Règim 

  Bernaus i Santacreu, Ramon (Date of defense: 2019-01-28)

  L’objectiu de la recerca ha estat aprofundir en el coneixement del priorat de Santa Maria de Meià especialment durant els segles XVII i XVIII, des d’una doble línia d’investigació: a)El priorat de Meià des de la vessant ...

  Els megàlits neolítics de "Solsonià" 

  Castany i Llussà, Josep (Date of defense: 2009-03-24)

  L'objectiu d'aquest treball és presentar i avaluar els entorns de la mort d'una població del neolític mitjà (tercer mil.lenni a.C) establerta, bàsicament, a l'altiplà del Solsonès entre les conques fluvials del Llobregat ...

  Entre el consum i l'afecte. La interacció entre els animals i les comunitats protohistòriques de la plana occidental catalana (segles VII - IV a.C) 

  Nieto Espinet, Ariadna (Date of defense: 2012-07-09)

  La disciplina arqueofaunística ha permès a extreure tot un seguit de dades a partir de l'estudi de les restes òssies animals procedents de diversos jaciments protohistòrics de la plana occidental catalana. La gestió dels ...

  Estratègies de contestació a la Lleida franquista (1939-1977) 

  Jarne, Antonieta (Date of defense: 1996-01-26)

  El treball que presentem -"Estratègies de contestació a la Lleida franquista (1939-1977)"- forma part d'un camp d'investigació -el franquisme- respecte al qual hem dedicat bona part dels nostres esforços de recerca i sobre ...

  Fabricació i circulació de moneda local a la Catalunya dels segles XIII-XVI 

  Sanahuja Anguera, Xavier (Date of defense: 2013-06-28)

  La tesi estableix un nou paradigma sobre les emissions de moneda a la Catalunya del segles XIV a XVI, partint de l’estudi de les emissions de moneda menuda d’àmbit municipal i llur relació amb la moneda de curs general. ...

  Falange i poder: Lleida durant la dictadura franquista 

  Gelonch, Josep (Date of defense: 2010-05-28)

  KOSOVA. Gènesi i evolució del moviment nacional albanès, de l'autonomia iugoslava a l'estat kosovar independent 

  Usall i Santa, Ramon (Date of defense: 2010-11-03)

  La tesi doctoral se centra en l'estudi del nacionalisme albanès en el territori de Kosova amb l'objectiu d'analitzar els seus orígens i la seva posterior evolució al llarg de la segona meitat del segle XX i l'inici del ...

  L'emmagatzematge en sitja entre el neolític i l'època ibèrica (del VI al I mil·lenni ANE). Aproximació socioeconòmica a les comunitats del nord-est de la Península Ibèrica 

  Prats Ferrando, Georgina (Date of defense: 2017-06-07)

  El treball d’investigació desenvolupat a la tesi doctoral s’ha centrat en l’estudi de la conservació i l’emmagatzematge dels productes agraris, un aspecte fonamental per al sosteniment de qualsevol economia agrícola en la ...