Competitive Intelligence Expenses: Organization Characteristics and Environmental Contingencies 

  Comai, Alessandro (Date of defense: 2016-01-15)

  Aquest projecte de recerca se centra en el mesurament de diverses característiques de la organització i de l'entorn amb la vinculació d'aquestes variables als esforços de la companyia; la qual va invertir en intel·ligència ...

  Estudio de las prioridades en la satisfacción de los stakeholders en proyectos de colaboración público privada de agua y saneamiento 

  Bizerra Osorio, Italo Juscelino (Date of defense: 2016-01-22)

  Els projectes de cooperació publicoprivada (CPP) són acords de col·laboració entre l’autoritat pública i el sector privat per proveir infraestructures i serveis públics, que s’estan utilitzant cada vegada més arreu del ...

  The Dynamic Process of Coordinating Innovation Networks: Mechanisms to Overcome Diversity and Conflicts 

  Moreira Ottani, Sabrina (Date of defense: 2016-01-22)

  En l'actual ambient empresarial competitiu i globalitzat, una organització constantment ha d´innovar per seguir sent exitosa. En la recerca de la innovació, les organitzacions estan participant progressivament en les xarxes ...

  A study of the factors that influence materialism in children 

  Dávila Blázquez, Juan Francisco (Date of defense: 2016-03-11)

  Aquesta tesi explora els once factors principals que influeixen en el materialisme dels nens entre 8 i 12 anys a Espanya. Intenta respondre a la pregunta: quins són els components que tenen més impacte en el materialisme ...

  Cooperative Relationships between Firms and Secondary Stakeholders for the Creation of Value in Sustainable Supply Chains 

  Rodríguez Rodríguez, Jorge Andrés (Date of defense: 2016-05-19)

  Els gerents s'enfronten a una pressió cada vegada més gran per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, substituir substàncies perjudicials per a la salut, millorar l'eficiència en el consum d'energia i aigua de ...

  21st-Century Brands: An Innovation Opportunity and an Ethical Challenge 

  Markovic Markovic, Stefan (Date of defense: 2016-07-06)

  La gestió de marca és un àmbit en evolució constant. Des dels seus orígens, les marques han evolucionat de ser percebudes només com a noms indicant qui és el fabricant d’un producte a ser conceptualitzades com a entitats ...

  Governance of Inter-Organizational Collaborations When Engaged in Open Innovation 

  Bagherzadeh Niri, Mehdi (Date of defense: 2016-07-07)

  L'ús del coneixement extern, a través de projectes oberts i de col·laboració amb els socis externs, permet a les empreses resoldre amb eficàcia i eficiència els seus problemes d'innovació, generant així un major acompliment ...

  Innovativeness of Ideas from Crowdsourcing Discussions 

  Armisen Morell, Albert (Date of defense: 2017-05-09)

  La innovació oberta pretén que les organitzacions siguin més competitives mitjançant la gestió dels recursos de les entrades i sortides de la organització. Aquestes organitzacions utilitzen discussions participatives com ...

  Preference Disaggregation: Towards an Integrated Framework 

  Ghaderi, Mohammad (Date of defense: 2017-06-23)

  La desagregació de preferències pretén capturar models de preferències mitjançant la descomposició de la informació obtinguda a partir de preferències indirectes que estan en forma d'eleccions holístiques o judicis. Des ...

  Sovereign Wealth Funds: Strategic Governance and Responsible Ownership 

  Capapé Aguilar, Javier (Date of defense: 2017-07-20)

  Els recents esdeveniments globals, econòmics i polítics han facilitat l’aparició de noves formes d’organització com els Fons Sobirans (FS): fons d’inversió en mans de governs sense obligacions de pensions i amb estratègies ...

  Open Strategies for Innovation in the Public Sector: Challenges and Opportunities 

  Lee, Melissa Jo (Date of defense: 2017-07-28)

  La col·laboració amb socis externs proporciona un mitjà per ampliar la base de coneixement d'una empresa, reduir els temps de desenvolupament del producte, augmentar la innovació i proporcionar avantatges competitius. ...

  Managing Family Businesses Heterogeneity: Global Strategies for Family Business Economic and Social Performance 

  Samara, Georges (Date of defense: 2017-12-18)

  Com gestionar i dirigir una empresa familiar per tal d’aconseguir uns resultats econòmics i socials millors? Si bé les empreses familiars són un grup molt heterogeni d’empreses, s’ha fet molt poca atenció a la forma de ...