Análisis del juicio monitorio. Propuestas de configuración legal para el nuevo procedimiento monitorio ecuatoriano 

  Bajaña Kittyle, César (Date of defense: 2022-03-17)

  La tècnica monitòria ha estat incorporada a l'ordenament jurídic equatorià, a través del procediment monitori, vigent des del 23 de maig de 2016 i previst al Codi Orgànic General de Processos (COGEP), aprovat el 26 d'abril ...

  Análisis del régimen jurídico del canis lupus signatus en la Península Ibérica 

  López Berral, Andrés Eugenio (Date of defense: 2022-05-04)

  El canis lupus signatus en la Península Ibèrica, el llop ibèric, és una espècie que sempre ha estat sotmesa a molta conflictivitat tant social com jurídica. Se sostenia en una regulació que no s'ajustava a la legalitat ...

  Calidad del aire y ciudad inteligente (Smart city). La protección de la calidad del aire como motor del desarrollo urbano sostenible 

  Faccioli, Carlotta (Date of defense: 2019-11-15)

  La investigació “Qualitat de l'aire i ciutat intel·ligent (Smart city. La protecció de la qualitat de l'aire com a motor del desenvolupament urbà sostenible.)”, pretén analitzar el procés evolutiu de l'emergent model de ...

  Contornos possíveis das escolas de direito no Brasil: humanização do ensino do direito ambiental 

  Araújo De Holanda, Ana Paula (Date of defense: 2017-11-03)

  Amb la finalitat d’assolir la salvaguarda del medi ambient i restablir les relacions entre els éssers humans amb el seu entorn, la present tesi doctoral té com a objectiu principal investigar si l’educació ambiental ...

  De la Idea de Justicia en un contexto de decrecimiento sobrevenido 

  Enríquez Sánchez, José María (Date of defense: 2022-12-20)

  S'estima que tant el canvi climàtic antropogènic com les diferents articulacions de l'acció pel clima està posant de manifest una anomalia històrica a la qual sembla que cal començar a adaptar-se: la d'una forçosa simplicitat ...

  Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo tardío 

  Vilaseca Boixareu, Isabel (Date of defense: 2016-10-10)

  Aquesta tesi doctoral s'escriu en un context de crisi civilitzatòria marcat pels límits planetaris als quals s'enfronta el sistema capitalista mundial, amenaçant la supervivència de l'espècie humana. Oberta des dels anys ...

  Democracia y gobierno abierto: una nueva cultura administrativa 

  Carmona Garias, Silvia (Date of defense: 2017-10-11)

  Les Administracions públiques requereixen dur a terme un procés de modernització constant per adaptar-se a les canviants necessitats ciutadanes. El model de democràcia representativa tradicional no és suficient al panorama ...

  Development of Energy Sector in Iran in Light of Energy Trilemma. An Analysis of Legal and Policy Challenges 

  Masjedi, Mohammad Mohsen (Date of defense: 2020-04-30)

  La investigació científica demostra que l'escalfament de el sistema climàtic global és inequívoc. La concentració de diòxid de carboni i altres emissions de gasos d'efecte hivernacle és la causa principal de l'canvi actual ...

  El derecho internacional de la inversión extranjera y el desarrollo sostenible 

  Martínez Hernández, Lorena (Date of defense: 2022-04-06)

  El dret internacional de la inversió estrangera (DIIE) s’emmarca de manera habitual com un règim necessari per a finançar el desenvolupament sostenible. No obstant això, aquest règim pot afectar l'espai regulador del que ...

  "Fundamentos y alcance del régimen de la Convención de Ginebra sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia de 1979" 

  Marambio Thibaut, Maria Cecilia (Date of defense: 2012-07-23)

  La “lluvia ácida” o “deposición ácida” es un fenómeno de contaminación atmosférica de significativa incidencia negativa sobre el ser humano y su entorno, siendo una de sus características su transporte a través de la ...

  El futuro de las policías locales: análisis normativo, jurisprudencial, y estudio de caso de las policías locales de la provincia de Tarragona 

  Fernández Sánchez, Pedro (Date of defense: 2016-04-15)

  El present estudi aborda l'anàlisi i possibilitats de futur dels Cossos locals de seguretat, els quals pateixen certes problemàtiques. Unes relacionades amb la seva Coordinació, tant entre elles, com entre aquestes amb la ...

  Hacia la ecologización del derecho en la conflictividad social. Estudio de caso (s) 

  Arenas Ferro, Javier Francisco (Date of defense: 2021-10-22)

  Aquesta tesi Doctoral aborda aspectes del problema de ductilitat i indeterminació del Dret en el marc de la crisi eco-social. En aquest context, actors amb diferents competències, capacitats i representació política acudeixen ...

  Justicia intergeneracional, Derecho y Litigio Climático 

  De Armenteras Cabot, Marcos (Date of defense: 2021-07-13)

  El canvi climàtic posa en risc la salvaguarda dels drets fonamentals a mitjà i llarg termini. Els inherents problemes de caràcter intergeneracional que provoca el canvi climàtic no han obtingut encara una resposta efectiva ...

  La "publificació"de les "urbanitzacions particulars" històriques 

  Martínez Deó, Jacobo (Date of defense: 2018-07-30)

  El terme “urbanització” no ha estat mai objecte de definició positiva, i el seu ús —àdhuc normatiu— com si es tractés d’una existent institució juridicoadministrativa resulta imprecís, donant lloc a ambivalències i a ...

  La contribución al desarrollo sostenible del mecanismo para un desarrollo limpio 

  Villavicencio Calzadilla, Paola Milenka (Date of defense: 2013-09-13)

  Como respuesta al cambio climático antropógeno, uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo actual, el Protocolo de Kyoto determina un marco de compromisos de reducción o limitación de emisiones de gases de efecto ...

  La justicia a finales del siglo XIX un caso concreto: la audiencia de lo criminal de Manresa (1882-1892) 

  Estaran Peix, Juan Marcos (Date of defense: 2007-12-13)

  DE LA TESIS TITULADA:<br/>LA JUSTICIA A FINALES DEL SIGLO XIX. UN CASO CONCRETO: LA AUDIENCIA DE LO CRIMINAL DE MANRESA (1882-1892).<br/>AUTOR DE LA TESIS: JUAN MARCOS ESTARAN PEIX<br/>DIRECTOR DE LA TESIS: PROFESOR DR. ...

  La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en el sistema penal español 

  Lanaspa Mainz, David (Date of defense: 2021-02-19)

  El present treball se centra en una pena privativa de drets com la privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors. La recerca es redreça a, en primer lloc, realitzar una anàlisi integral de la situació actual ...

  La protección de los derechos colectivos en las relaciones laborales especiales 

  Rodríguez Sánchez, Rosa (Date of defense: 2004-07-14)

  La tesis tiene por objeto analizar, desde el punto de vista jurídico, los derechos colectivos o sindicales de los trabajadores vinculados con el empresario a través de una relación laboral especial.<br/>La finalidad de tal ...

  La transición energética como matriz para el diseño de una nueva gobernanza global 

  Ricarte Lopes, Thays (Date of defense: 2017-10-13)

  La present tesi doctoral té el seu germen en una preocupació que s’emmarca dins les falles de governança del sistema món capitalista, això és, de l'estructura institucional del metabolisme social global, i en el context  ...

  Las inversiones sostenibles en el contexto del cambio climático y su rol para alcanzar la justicia global 

  Sangama Suazo, Patricia Melissa (Date of defense: 2022-11-18)

  Les inversions s'han erigit al llarg de la història sota el sistema-món capitalista en el qual el factor econòmic es prioritza per sobre d'altres qüestions. La preocupació pel medi ambient i els primers instruments que ...