Applications of biased randomised algorithms and simheuristics to asset and liability management 

  Nieto Ranero, Armando Miguel (Date of defense: 2022-07-22)

  Asset and Liability Management (ALM) has captured the attention of academics and financial researchers over the last few decades. On the one hand, we need to try to maximise our wealth by taking advantage of the financial ...

  Asians to New Spain. Asian cultural and migratory flows in Mexico in the early stages of "globalization" (1565-1816) 

  Carrillo Martín, Rubén (Date of defense: 2015-11-20)

  La tesi explica l'origen i establiment de la primera diàspora asiàtica permanent en el continent americà. Entre 10.000 i 20.000 persones procedents de diverses regions de l'àmbit del sud, sud-est i est d'Àsia van arribar ...

  Avaluació Ex-Ante i Ex-Post de la recerca: Aproximacions per a analitzar la validesa de dues eines d'avaluació de la recerca 

  Solans Domènech, Maria Teresa (Date of defense: 2021-01-15)

  L'objectiu d'aquesta tesi ha estat desenvolupar estratègies per validar mètodes d'avaluació de la recerca en dos fases del procés: una ex ante i una ex post. L'anàlisi de la validesa dels enfocaments d'avaluació de la ...

  Care, time and gender in new managerial science and academia. From accelerated rhythms to caring temporalities 

  Conesa Carpintero, Ester (Date of defense: 2023-03-07)

  This thesis explores the effects of productivism and the acceleration of the academic pace in scientists’ lives and scientific practices. It works with a feminist care (and time for care) theoretical framework to analyse ...

  Co-creation for transdisciplinarity - Adoption of participatory design and agile project management in collaborative research processes 

  Senabre Hidalgo, Enric (Date of defense: 2019-12-03)

  Aquest projecte doctoral explora mètodes de cocreació aplicats a la recerca transdisciplinària. En el context de la societat de la informació, la col·laboració en recerca ha crescut en popularitat entre els equips científics, ...

  Co-learning: An open pedagogy for creative arts education 

  Mazzeo, Arianna (Date of defense: 2020-07-27)

  La meva contribució gira entorn de com els mètodes d'aprenentatge basats en el disseny (disseny obert i disseny etnogràfic, particularment) poden fomentar una mentalitat educativa interactiva que expandeixi el context ...

  La conciliación de la vida laboral y familiar en las mujeres españolas 

  Pellejà i Ciurana, Maria Alba (Date of defense: 2016-01-21)

  La tesis doctoral pretén determinar els factors que contribueixen a la satisfacció amb la conciliació del domini laboral i familiar, avaluar si existeixen diferències en l'explicació de dita satisfacció en funció del gènere ...

  La construcció psicosocial de l’actitud de la comunitat local davant el turisme: turismefòbia, protesta turística i resposta emocional 

  Soliguer Guix, Anna (Date of defense: 2024-01-29)

  Aquesta tesi és un estudi sobre la comunitat local i la seva revisió crítica del turisme des de diferents angles i perspectives. Per abordar la pregunta de recerca ""¿Existeix una base cultural i psicosocial que permet ...

  Contested Discourses on Migrant Connectivity: Migrant Users and Corporations of Mobile Phone and Money Transfer Services in Catalonia. An interdisciplinary approach 

  Gordano Peile, Cecilia (Date of defense: 2013-11-04)

  La tesi sosté que les empreses privades que presten serveis de connectivitat constitueixen actors cada vegada més influents en la migració contemporània. Per això analitza els discursos comercials dels proveïdors de telefonia ...

  Cuidatge informal d'infants i adolescents amb discapacitat visual: afectació en la qualitat de vida dels pares i anàlisi de pàgines web com a recursos per a l'alfabetització 

  LUPÓN, MARTA (Date of defense: 2022-04-07)

  El treball s’ha desenvolupat a partir de dos objectius: analitzar com afecta la qualitat de vida (QdV) dels pares el fet de tenir cura d’un fill amb discapacitat visual (DV), amb un enfoc qualitatiu i en el context de ...

  Cultural impact evaluation through attendee's emotions in the context of music festivals 

  Oliva Codina, Jordi (Date of defense: 2021-06-07)

  As a type of cultural event, music festivals have seen great economic and social success in recent decades. In their pursuit to understand the experience that such events elicit in the people attending them, scholars have ...

  E-learning de las matemáticas universitarias : tendencias tecnológicas emergentes y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

  Steegmann Pascual, Cristina (Date of defense: 2013-03-03)

  This paper analyzes several key aspects of online mathematics education at university level. In the context of this specification shall mean the term 'mathematical education' in a general sense, which includes disciplines ...

  Educació patrimonial mitjançant recursos educatius en línia amb contingut de patrimoni cultural i xarxes d'aprenentatge 

  Sprünker, Janine (Date of defense: 2011-07-01)

  Aquest estudi de doctorat contribueix al camp del patrimoni i específicament a l'educació patrimonial. Com suggereix la literatura (Juanola; Calbó; Valles, 2006; Fontal, 2003a; Calaf, 2009) i pel que vam veure a la nostra ...

  El coneixement i el discurs professionalitzador: naturalesa i Canvi en processos d'ensenyament-aprenentatge en una plataforma asincrònica. 

  Torras Virgili, Eulàlia (Date of defense: 2008-07-01)

  El coneixement professional és epistemològicament diferent a d'altres tipus de coneixement; el coneixement professionalitzador ha de permetre als estudiants gestionar situacions de la seva pràctica professional. En aquest ...

  Embodied avatar performance, han healing ritual and life-review: Intersections of art, health and virtual reality 

  Ryu, Semi (Date of defense: 2023-05-30)

  This Ph.D. dissertation presents the Embodied Avatar Performance (EAP) projects, which are grounded in transdisciplinary research that explores the potential of performance art, virtual reality (VR), and interactive ...

  Esquemas de watermarking semifrágil para la protección de imágenes de obtención remota 

  Serra-Ruiz, Jordi (Date of defense: 2011-09-23)

  La flexibilidad de la transmisión de la información y los reducidos precios de los dispositivos digitales hacen posible que la gran mayoría de personas tengan acceso a reproducir, editar e intercambiar todo tipo de contenidos ...

  Exploiting verb similarity for event modelling 

  Gil Vallejo, Lara (Date of defense: 2020-03-20)

  Aquest treball s'emmarca en l'àmbit del processament del llenguatge natural. Té l'objectiu d'explorar el potencial de la similitud verbal i, més concretament, de les classificacions verbals, a l'hora de capturar i modelitzar ...

  Exploring the dynamics of knowledge sharing in the online affinity apaces of "Let's Play" Youtube Channels 

  Karaivanov, Isperih (Date of defense: 2022-02-08)

  With this dissertation the goal is to analyze the novel medium of video game streaming and more specifically the “Let’s Play” video format as seen on YouTube and other online platforms. The practice has experienced a rapid ...

  Factores determinantes en la adopción del e-commerce: la innovación en marketing de las empresas Colombianas 

  Murcia Zorrilla, Claudia Patricia (Date of defense: 2023-04-12)

  Los importantes cambios del entorno han acelerado el proceso de transformación digital de los diferentes sectores económicos. El objetivo principal fue analizar los factores determinantes de la adopción del comercio ...

  Flujo y comportamiento del consumidor en los supermercados en línea 

  Morales Solana, Doris (Date of defense: 2019-06-19)

  L'objectiu general d'aquesta tesi doctoral és avançar en el coneixement de les experiències de flux a l'àrea del gran consum en línia. El flux és un estat mental que experimenten les persones quan estan profundament ...