Programa de Doctorat en Filologia Espanyola

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Análisis de las transferencias pragmáticas en estudiantes sinohablantes de ELE: producción del acto de habla de rechazo 

Hou, Tingting (Date of defense: 2024-03-15)

Aquesta investigació s'ocupa d'analitzar la producció d'actes de parla de rebuig en quatre grups de informants per tal d'analitzar les transferències pragmàtiques: parlants nadius de xinès (HNC), parlants nadius d'espanyol ...

Pérdida del género neutro del latín al hispanorromance altomedieval: una reconstrucción panrománica 

Wang, Ziwen (Date of defense: 2023-12-11)

Aquesta tesi neix de la necessitat de conèixer en major profunditat l'evolució diacrònica del gènere gramatical del llatí a l'espanyol. En concret, vol posar llum a la pèrdua del gènere neutre en espanyol, un fenomen que ...

Contra la España Sagrada. Los mitos en el compromiso literario de Juan Goytisolo (1964-1970) 

Jordana Darder, Marta (Date of defense: 2024-03-11)

Aquesta tesi estudia el canvi brusc del compromís de Juan Goytisolo des del 1964 i des d'una obediència als valors del compromís més dogmàtic amb la realitat fins al 1970, període que culmina l'empresa formidable de ...

Judaísmo y conflicto en la España del siglo XVI: la censura de la República Hebrea de Jerónimo Román (edición y estudio del texto) 

González Centelles, Andrea (Date of defense: 2023-10-23)

L’objectiu principal de la tesi és l’estudi i l’edició de la República Hebrea (1575) de Jerónimo Román Zamora, un text que constitueix la primera part d’una extensa obra que versa sobre els costums i les lleis de totes les ...

La enseñanza del castellano en Cataluña en el siglo XIX: análisis historiográfico de las obras escolares bilingües en catalán y en castellano (1827-1925) 

Gallardo Richards, Emma (Date of defense: 2023-06-09)

En aquesta tesi doctoral s’examina com es va dur a terme l’ensenyament del castellà a Catalunya al segle XIX per mitjà dels manuals escolars bilingües en català i en castellà per a l’ensenyament d’aquesta que es destinaven ...

Investigaciones sobre la transmisión, recepción y tradición cultural de La dama boba: del manuscrito autógrafo a la era digital 

Hernández Tornero, Celio (Date of defense: 2022-03-04)

No hace falta decir que La dama boba es una de las comedias más conocidas de Lope de Vega y, por este motivo, su estudio y el de su tradición textual ha despertado un especial interés en el ámbito de la Filología. Sin ...

El recurso de la carta en el Teatro Lope de Vega: unas calas 

Fernández Crespo, Montserrat (Date of defense: 2022-02-28)

Al leer la obra dramática de Lope de Vega, del subgénero que sea, uno de los aspectos que destacan es la gran cantidad de cartas (o de los llamados «papeles», «billetes» o «cédulas», por ejemplo) que aparecen en ella. Y ...

De lo sagrado y lo religioso en los poetas del exilio español de 1939 

Vílchez Ruiz, Míryam (Date of defense: 2022-12-16)

Del sagrat i el religiós en els poetes de l’exili espanyol de 1939” té com a objectiu explicar com evolucionen les creences a partir de la guerra civil espanyola d’Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, José ...

«Un tabaque de cerezas»: Pensamiento y fuentes de Juan Manuel 

Cabot Garrido, Antonia (Date of defense: 2023-01-25)

Aquest treball contextualitza la figura i l’obra de Juan Manuel (1272-1348), n’analitza el pensament i intenta determinar-ne les fonts. Per això, en primer lloc es caracteritza políticament, econòmicament i culturalment ...

Sincronía y diacronía de la definición en los diccionarios monoling ües generales del español 

Deng, Yuqing (Date of defense: 2022-04-04)

La presente tesis doctoral consiste en un estudio sincrónico y diacrónico de la definición en los diccionarios monolingües generales del español, concretamente, en los diccionarios de la Real Academia Española y en los ...

Caracterización de las unidades entonativas declarativas de un corpus de habla producido en español por mapuches y lefkenches bilingües de la Región de la Araucanía, Chile 

Retamal Venegas, Nicolás (Date of defense: 2022-11-17)

Aquesta investigació té com a objectiu general caracteritzar el comportament de les corbes melòdiques produïdes per parlants mapuches bilingües en enunciats declaratius en espanyol. Per dur a terme l’estudi, es va realitzar ...

Proceso de escritura de poema de Chile de Gabriela Mistral 

Domange Muñoz, Bernardita (Date of defense: 2022-12-21)

Poema de Xile de Gabriela Mistral és un poemari que tracta el viatge d’una dona fantasma en companyia d’un nen indígena i un cérvol per Xile. Aquesta és una de les obres més complexes de lautora. Primer, perquè no hi ha ...

El aprendizaje de las oclusivas del español por alumnos sinohablantes de distintos perfiles dialectales: estudio acústico y perceptivo 

Zhai, Pengfei (Date of defense: 2022-11-22)

Aquesta tesi pretén investigar l’aprenentatge de les obstruents oclusives de l’espanyol per vint aprenents xinesos que procedeixen de dos perfils dialectals de la L1, que són el xinès mandarí i el dialecte wu del xinès, i ...

“Decir” de Jomí García Ascot 

Varela Rodríguez, Mireia (Date of defense: 2022-09-09)

Paulatinament, estan proliferant els estudis d'alguns dels escriptors en llengua hispana que van condensar la seva creació literària a païssos estrangers donada la seva condició d'exili. Els anomenats "nens de la guerra" ...

Relación entre percepción y producción en una L3. La adquisición de las líquidas del español por sinohablantes 

Sun, Ce (Date of defense: 2022-07-27)

Aquesta tesi constitueix un estudi experimental al voltant de l'adquisició de les consonants líquides de l'espanyol per part dels sinoparlants. L'anàlisi de les consonants ròtica simple, rotica múltiple i lateral alveolar ...

La máscara en las comedias y entremeses cervantinos. Una relación entre esencia y apariencia 

Gonçalves Macedo, Giselle Cristina (Date of defense: 2022-06-10)

Aquest treball té, com a objectiu, fer una anàlisi del recurs de l’emmascarament present a totes les obres teatrals que componen “Les vuit comèdies i vuit entremesos nous, mai representats”, de Miguel de Cervantes. Responsable ...

Historia léxico-semántica de las denominaciones poblacionales en la América colonial. Un estudio textual en fuentes cronísticas y geográficas (siglos XVI-XIX) 

Costa León, Piero Renato (Date of defense: 2022-07-11)

La present tesi doctoral té com a fenomen d’interès l’esdevenir lèxic-semàntic que, des d’una perspectiva diacrònica, ha tingut un grup de gentilicis i etnònims relacionats amb algunes parts de l’Amèrica colonial espanyola ...

De las formas narrativas brevísimas al microrrelato en la obra de ficción de Borges y en sus antologías 

López Díaz, Ricardo (Date of defense: 2022-05-02)

La finalitat principal d’aquesta tesi doctoral consisteix a estudiar la manera com es poden concebre les aportacions que va exercir Jorge Luis Borges sobre la narrativa brevíssima. Aquesta influència es fa en tres moviments: ...

Tratamiento del ejemplo lexicográfico en los diccionarios monolingües de español como lengua extranjera 

Liu, Jiani (Date of defense: 2022-05-11)

Aquesta tesi aborda el tema de l’exemple lexicogràfic als diccionaris d’ELE. Té com a objectiu determinar el model d’exemplificació de quatre diccionaris monolingües d’aprenentatge per a estrangers i verificar si els ...

Diseño de un diccionario electrónico español-chino de términos turísticos del alojamiento basado en un corpus de textos comerciales digitales 

Wei, Xiaoran (Date of defense: 2022-06-10)

Aquesta tesi proposa un disseny per a l’elaboració d’un diccionari electrònic espanyol-xinès de mots turístics de l’allotjament, i considera com a usuaris potencials els professionals xinesos que treballin en la venda i ...

More