La Universitat d’Andorra és l’única universitat pública estatal del Principat d’Andorra. Té com a missió bàsica respondre a les necessitats de la societat andorrana, tant en els aspectes relatius a l’ensenyament superior com en la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement, tot amb un alt nivell de qualitat i adaptat a la realitat i les dimensions del país.


Si sou doctor o doctora de la Universitat d'Andorrra i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uda.ad. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Discourse competence in English from a metacognitive instruction approach and greater learner agency: a case study at the University of Andorra 

Baró Gaillard, Celia (Date of defense: 2024-05-10)

En un món en constant canvi, el context i la forma en què ens comuniquem han canviat, per la qual cosa és important formar els aprenents perquè siguin comunicadors eficients i reflexius. De fet, la comunicació és una de ...

Reformes institucionals i la seva contribució a l'enfortiment dels factors d'atracció d'inversió estrangera directa. El cas del Principat d’Andorra 

Jordana Carmona, Lorena (Date of defense: 2024-05-08)

La globalització econòmica ha exercit una influència significativa en la captació d'inversió estrangera directa (IED) per part dels estats. El Principat d'Andorra, en sintonia amb aquest procés, ha buscat activament ...

La competència de cultura democràtica a l’ensenyament superior 

Gili, Sònia (Date of defense: 2024-04-10)

La incorporació de la Competència de Cultura Democràtica (CCD) en l'àmbit educatiu, és indiscutiblement crucial per formar ciutadans que participin activament de la cultura democràtica. La present tesi doctoral aborda la ...

El blanqueig al dret penal andorrà: l’impacte del GAFI 

Mingorance-Cairat, Canolic (Date of defense: 2024-01-26)

Malgrat les avaluacions dutes a terme per organismes internacionals sobre la situació al país, no existeix cap estudi d’impacte que avaluï la repercussió jurídica de les recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional ...

La música en el bisbat d'Urgell en 1767-1836 i el seu referent catedralici: els mestratges de Mauricio Espona, Jaime Balius i Bruno Pagueras 

Benavent Peiró, Joan (Date of defense: 2023-04-27)

L'estudi investiga l'activitat musical de La Seu d'Urgell en 1767-1836, a partir de l'activitat dels mestres de capella de la catedral (Mauricio Espona, Jaime Balius i Bruno Pagueras) i de les actuacions de la capella ...

Els noms de lloc i els fenòmens geològics perillosos. Andorra com a cas d’estudi 

Planas Batlle, Xavier (Date of defense: 2023-03-28)

Els fenòmens geològics perillosos són força temuts en zones de muntanya. En aquests territoris, l’empremta que deixen en el paisatge o els efectes sobre les persones sol ser recordat durant generacions. En aquesta conjuntura, ...

Perceptions, practices, and attitudes on the use of technology in the English as a Foreign Language classroom: The iPad in the Andorran school system 

Costa-Marimon, Ferran (Date of defense: 2022-04-08)

Over the years, computers and mobile devices have transformed the way the English language is taught at school. While numerous bodies of literature are available globally regarding computer- and mobile-aided language ...

La formació inicial de mestres des d’un enfocament competencial i plurilingüe: estudi de cas del bàtxelor en Ciències de l’Educació de la Universitat d’Andorra 

Carrera González, Blanca (Date of defense: 2021-12-17)

La societat actual està subjecta al desenvolupament constant i inevitable de la modernització. Això duu a reflexionar vers cadascun dels processos que ens envolten amb el fi de gestionar aquest ràpid progrés i poder ...

Gamification in learning English as a second language: A methodological framework to improve psychobehavioural factors and speaking fluency. 

Azzouz, Nadia (Date of defense: 2021-12-13)

This thesis aims to provide a comprehensive framework on the use of gamification in Second Language Acquisition (SLA) with in Computer-Assisted Language Learning (CALL). In the last decade, gamification has proved to be ...

Contribucions de la discussió de textos en grup en entorns acadèmics d’Educació Superior. Estudi de cas a la Universitat d’Andorra. 

Prieto, Helena (Date of defense: 2021-11-22)

Aquesta recerca és un estudi de cas essencialment qualitatiu que té per objectiu analitzar la contribució de la discussió de textos en grup en l'experiència educativa de l'alumnat de la Universitat d'Andorra (UdA). En una ...

La sostenibilitat de l’aigua a Andorra: efectes a llarg termini del canvi climàtic i socioeconòmic en el recurs hídric 

Pesado Pons, Cristina (Date of defense: 2021-09-15)

Els recursos hídrics tenen un valor fonamental tant pels ecosistemes com per a la societat. No obstant, canvis en el clima, poblacionals, en el consum, d’usos del sòl i la urbanització afectaran la seva qualitat i ...

The integration of environmental sustainability in the athlete’s plate nutrition educational tool 

Reguant-Closa, Alba (Date of defense: 2020-11-06)

Dietary choices have a direct impact on the environment, contributing to climate change, biodiversity loss and water scarcity among others. Furthermore, food choices influence health. Red meat and processed foods high in ...

Relació entre l’avaluació, la percepció i la gestió dels riscos laborals en els dominis d’esquí alpí d’Andorra. 

Fernández-Farina, Cristina (Date of defense: 2020-10-30)

La percepció del risc juga un paper clau en les decisions que prenem els éssers humans en molts àmbits de la nostra vida. Així, es comprova que les diferències a l’hora de percebre el risc es converteixen en el centre de ...

Desenvolupament de les actituds en els estudiants d’infermeria durant les estades formatives clíniques a través de la pràctica reflexiva 

Esqué-Boldú, Sara (Date of defense: 2019-06-18)

L'estudi de les actituds pren major rellevància en professions de l’àmbit de la salut, com és infermeria, ja que es considera clau per a la formació dels futurs professionals d’infermeria, com a component indispensable pel ...

Identifying users using Keystroke Dynamics and contextual information 

Dorca-Josa, Aleix (Date of defense: 2018-02-05)

Biometric identification systems based on Keystroke Dynamics have been around for almost forty years now. There has always been a lot of interest in identifying individuals using their physiological or behavioral traits. ...

Emocions i comunicació electrònica textual en català. Un estudi multimetodològic dels recursos emprats per adolescents i adults joves 

Bastida-Serra, Carolina (Date of defense: 2017-07-04)

Actualment una gran part de la comunicació interpersonal té lloc a través de sistemes de comunicació electrònica textual. Una característica clau d’aquests sistemes és que no disposem d’indicacions corporals i vocals que ...

Proposta d’un marc conceptual per a modelar l’aprenentatge organitzatiu i la creació de coneixement. Una aplicació en organitzacions d’ensenyament superior 

Fortó-Areny, Josep (Date of defense: 2017-02-24)

En l’entorn organitzatiu actual, el coneixement ha esdevingut un actiu estratègic essencial. En conseqüència, l’aprenentatge organitzatiu s’ha convertit en una exigència per a qualsevol organització que vulgui generar el ...

Anàlisi de la implantació de les TIC als museus d’Andorra. Bases per al disseny i desenvolupament d’una estratègia d’avaluació com a eina de gestió 

Yáñez de Aldecoa, Cristina (Date of defense: 2016-02-05)

L’ús i la incorporació de les TIC a la societat del coneixement està cada cop més estès. La tecnologia pot jugar un paper important en la posada en valor del patrimoni del segle XXI. En el cas dels museus cada cop és més ...

El nivel competencial en la resolución de problemas matemáticos con los alumnos en TDAH 

Colom Torrens, Yolanda (Date of defense: 2015-10-02)

Aquest estudi s’ocupa de conèixer el nivell competencial matemàtic que tenen els alumnes de la Secundaria Obligatòria amb dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) en les aules heterogènies de les escoles andorranes, així ...

Proposta d'un model relacional entre el capital humà i la qualitat de servei. Una aplicació al sector bancari andorrà 

Mariño-Mesías, Rosa M. (Date of defense: 2015-09-18)

En l’actualitat, en un entorn tan global, dinàmic i competitiu, és imprescindible que les organitzacions que vulguin perdurar s’esforcin per satisfer les necessitats d’uns clients cada vegada més exigents, la qual cosa es ...

More