Now showing items 1-20 of 91

  Actitudes hacia la diversidad y nuevas estrategias de gestión en los Centros Gerontológicos del siglo XXI 

  Mesas Fernández, Javier (Date of defense: 2024-05-13)

  Marc contextual: La diversitat ha de considerar-se com una necessitat i una realitat en els centres gerontològics. La inclusió de totes les persones independentment de la seva religió, procedència, i/o orientació sexual ...

  Estado Nutricional de niños y niñas con trastorno por déficit de atención/hiperactividad 

  Rojo Marticella, Meritxell (Date of defense: 2024-03-21)

  La tesi aborda si els nens amb TDAH tenen una dieta menys saludable i més sobrepès/obesitat que els seus companys sense trastorns, a més d'explorar si els probiòtics poden mitigar els símptomes en nens amb TDAH i TEA. Es ...

  Representation and Processing of Affective Words: The Distinction Between Emotion-label and Emotion-laden Words 

  Betancourt Díaz, Ángel Armando (Date of defense: 2024-04-05)

  La present tesi tracta sobre com es representen i processen les paraules amb un contingut afectiu a la nostra ment. L'objectiu principal és diferenciar entre dues categories de paraules afectives: les paraules que etiqueten ...

  Estilos de Respuesta y Correlaciones Residuales: Efectos Correcciones y Consecuencias 

  Hernández Dorado, Ana (Date of defense: 2024-01-22)

  L'interès per controlar la variància relacionada amb el contingut en les mesures de personalitat guanya cada cop més interès, però els estudis realitzats solen centrar-se en estudiar un únic determinant, i l'avaluació de ...

  Nomofobia y adicción al móvil asociados al uso de las nuevas tecnologias en el trabajo y las organizaciones 

  García Masip, Victoria (Date of defense: 2023-10-20)

  El desenvolupament de les noves tecnologies (TIC), i en concret la invenció dels telèfonsintel·ligents, ha ofert enormes beneficis als usuaris. Tot i això, l'ús d'aquesta tecnologia vaimplicar no només beneficis, sinó també ...

  Creativity, Innovation, and Entrepreneurship at Work: Predictive Research 

  Ghasemijalal, Rojin (Date of defense: 2023-11-07)

  Antecedents: La present investigació analitza el paper de la creativitat i la motivació com a predictors del comportament emprenedor entre els treballadors espanyols, posant de relleu la importància de fomentar aquests ...

  Chronic Pain in Chidlren and Adolescents. A study in Lebanon. 

  Finianos, Jessica (Date of defense: 2023-10-19)

  El dolor crònic en els nens és un greu problema de salut pública a tot el món. La prevalença està augmentant i el seu impacte és aclaparador per als nens, les famílies i els sistemes sanitaris. El tractament òptim del ...

  Actividad física durante el embarazo: efecto en la gestante y el recién nacido. Estudio ECLIPSES_AF 

  Silvente Troncoso, Cristina (Date of defense: 2023-07-17)

  El projecte ECLIPSES-AF és un estudi observacional longitudinal prospectiu multicèntric que va avaluar el nivell d' > intensitat de l'activitat física realitzada per dones sanes durant la gestació de la regió Mediterrània ...

  Influence of prenatal chlorpyrifos exposure, APOE genotype and sex on neurodevelopmental disorders: behavioral and biochemical abnormalities in mice 

  Biosca Brull, Judit (Date of defense: 2023-03-27)

  L'ús massiu del pesticida clorpirifós (CPF) pot desencadenar efectes perjudicials sobre la salut, en particular, en la població en desenvolupament. En els darrers anys, s'ha associat l'increment en el diagnòstic dels ...

  Dispositius digitals com a eina terapèutica en infants i adolescents amb discapacitat Intel·lectual 

  Torra Moreno, Marta (Date of defense: 2022-06-09)

  Segons la literatura prèvia publicada, els nens i adolescents amb discapacitat intel·lectual (DI) presenten dificultats a nivell cognitiu i conductual. Primerament, s'ha realitzat un estudi de la literatura científica ...

  Traducción al castellano y validación de una batería de instrumentos útiles en simulación 

  Farrés Tarafa, Mariona (Date of defense: 2022-07-05)

  A Espanya hi a múltiples instruments per avaluar les experiències de les activitats de simulació. No obstant, una revisió dels instruments disponibles a la literatura afirma que la majoria d'ells no informen sobre la seva ...

  Estrés asociado al uso de tecnologías de la información y comunicación en trabajadores y trabajadoras de instituciones educativas 

  Estrada Muñoz, Carla Andrea (Date of defense: 2022-06-15)

  La introducció de les tecnologies de la informació i comunicació en sectors com l'educació brinda noves oportunitats per a l'ensenyament i l'aprenentatge, no obstant això, la seva implementació ha significat que les i els ...

  Cognición Social en mujeres con trastorno límite de la personalidad y su relación con psicopatología y maltrato infantil 

  Coma González, Aser Alba (Date of defense: 2021-09-20)

  Un nombre important dels símptomes del trastorn límit de la personalitat es manifesten en el context interpersonal, concretament, per dificultats en la cognició social. El propòsit d'aquest estudi és analitzar la cognició ...

  Hypnosis versus Anesthesia: a study with children undergoing Magnetic Resonance Imaging procedures 

  Malafronte, Marialuisa (Date of defense: 2021-07-06)

  Fons: Malgrat l'eficàcia reconeguda de la hipnosi en el camp de l'anestèsia, s'han publicat pocs estudis sobre el seu ús en l’entorn pediatric de la Imatge per Ressonància Magnètica (IRM). Aquesta mancança es pot explicar ...

  Burnout y fatiga laboral en conductores profesionales del sector del transporte 

  Tàpia Caballero, Patrícia (Date of defense: 2021-01-14)

  Antecedents: Investigacions recents demostren que la fatiga és un dels majors causants de risc en el lloc de treball. Diversos autors han analitzat com determinades característiques dels conductors poden portar els ...

  Determinantes psicosociales de salud en procesos de exclusión e inclusión social 

  Cantos Egea, Jessica (Date of defense: 2021-01-21)

  Aquesta tesi doctoral pretén investigar la forma en què diferents factors de risc disruptivos així com el benestar psicològic, benestar social i uns certs estils d'afrontament, influeixen en la salut autopercibida en ...

  Dolor, fatiga y calidad de sueño en el adulto mayor 

  Brijaldo Moreno, Solangel Alejandra (Date of defense: 2021-04-08)

  L'objectiu fonamental d'aquest estudi era millorar la comprensió sobre l'impacte que té la intensitat i l'extensió del dolor, la fatiga, la qualitat de somni i els pensaments catastròfics sobre el dolor en el funcionament ...

  Aplicacions mòbils en salut: criteris per al desenvolupament i avaluació de la qualitat 

  Llorens Vernet, Pere (Date of defense: 2021-03-22)

  En els últims anys han aparegut una gran quantitat d'aplicacions mòbils relacionades amb la salut. No obstant això, el creixement d'aquestes solucions mHealth s'ha produït sense cap tipus de control o regulació específica. ...

  Orientación emprendedora: Un estudio Psicometrico y Predictivo en Colombia y España 

  Vallejo Veléz, Javier Mauricio (Date of defense: 2021-01-12)

  El present treball doctoral té com a eix principal l'Orientació Emprenedora (OE). Consta d'una introducció teòrica, tres articles científics i un epíleg. Els participants van ser entre 1.761 i 883, seleccionats mitjançant ...

  Validación del Cuestionario de Alteración de la Identidad (IDQ), y su relación con tipos de sintomatología y maltrato infantil en mujeres con trastorno límite de personalidad 

  Romero Abad, Noelia (Date of defense: 2021-02-05)

  L'alteració de la identitat és un criteri clau en la definició del trastorn límit de la personalitat (TLP). Aquest criteri simptomàtic ocupa un lloc central des de la perspectiva dimensional per a la resta dels trastorns ...